PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Molecular Neurobiology10.1007/s12035-020-02082-2202057125130-5149Neuroinflammation Mediated by NLRP3 Inflammasome After Intracerebral Hemorrhage and Potential Therapeutic TargetsLinglong Xiao, Huaping Zheng, Jing Li, Qinghua Wang, Haitao Sunhttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12035-020-02082-2.pdf, https://link.springer.com/article/10.1007/s12035-020-02082-2/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12035-020-02082-2.pdf
Journal of Stroke10.5853/jos.2019.02236202022129-46Neuroinflammation after Intracerebral Hemorrhage and Potential Therapeutic TargetsChristine Tschoe, Cheryl D. Bushnell, Pamela W. Duncan, Martha A. Alexander-Miller, Stacey Q. Wolfehttp://j-stroke.org/upload/pdf/jos-2019-02236.pdf, http://j-stroke.org/journal/view.php?doi=10.5853/jos.2019.02236, http://j-stroke.org/upload/pdf/jos-2019-02236.pdf
Hemorrhagic Stroke10.1016/j.hest.2019.05.0012019WITHDRAWN: Mechanisms and potential therapeutic targets for intracerebral hemorrhageWei Hua, Xiuli Yang, Xuemei Chen, Honglei Ren, Michael Hong, He Wu, Jian Wanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S2589238X19300026?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S2589238X19300026?httpAccept=text/plain
Medical Hypotheses10.1016/j.mehy.2011.06.0172011774488-490Circulating microRNA-26a: Potential predictors and therapeutic targets for non-hypertensive intracerebral hemorrhageYongyi Bai, Liang Wang, Lan Sun, Ping Ye, Rutai Huihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0306987711002751?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0306987711002751?httpAccept=text/plain
Frontiers in Aging Neuroscience10.3389/fnagi.2020.615451202112Mitochondria: Novel Mechanisms and Therapeutic Targets for Secondary Brain Injury After Intracerebral HemorrhageWeixiang Chen, Chao Guo, Hua Feng, Yujie Chenhttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnagi.2020.615451/full
Frontiers in Pharmacology10.3389/fphar.2019.01079201910Pathophysiological Mechanisms and Potential Therapeutic Targets in Intracerebral HemorrhageZhiwei Shao, Sheng Tu, Anwen Shaohttps://www.frontiersin.org/article/10.3389/fphar.2019.01079/full
Journal of Neuroinflammation10.1186/s12974-016-0619-22016131Augmented expression of TSPO after intracerebral hemorrhage: a role in inflammation?Frederick Bonsack, Cargill H. Alleyne, Sangeetha Sukumari-Rameshhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12974-016-0619-2.pdf, http://link.springer.com/article/10.1186/s12974-016-0619-2/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12974-016-0619-2, http://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12974-016-0619-2.pdf
Cellular and Molecular Neurobiology10.1007/s10571-021-01175-32022The Critical Role of Erythrolysis and Microglia/Macrophages in Clot Resolution After Intracerebral Hemorrhage: A Review of the Mechanisms and Potential Therapeutic TargetsYonghe Zheng, Xiaoxiao Tan, Shenglong Caohttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10571-021-01175-3.pdf, https://link.springer.com/article/10.1007/s10571-021-01175-3/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10571-021-01175-3.pdf
10.21203/rs.3.rs-1373100/v12022Nrf2 Regulates Microglia-mediated Phagocytosis and Neuroinflammation After Intracerebral HemorrhageLirong Liu, Shuangjin Bao, Zhenjia Yao, Qinqin Bai, Chuntian Liang, Pengcheng Fu, Gaiqing Wanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-1373100/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-1373100/v1.html
Journal of Neuroinflammation10.1186/s12974-014-0184-52014111The role of aquaporin 4 in apoptosis after intracerebral hemorrhageHeling Chu, Jun Xiang, Pin Wu, Jingjing Su, Hongyan Ding, Yuping Tang, Qiang Donghttp://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12974-014-0184-5.pdf, http://link.springer.com/article/10.1186/s12974-014-0184-5/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12974-014-0184-5, https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12974-014-0184-5.pdf