PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
SunKrist Neurology, Neurosurgery and Stroke Journal10.46940/snnsj.02.100320201-13Thrombolysis with Low-Dose Versus Standard-Dose Alteplase in 4.5 Hours After Acute Ischemic Stroke; A Four-Months Prospective Study.https://neurology.sunkristpublishing.com/admin/uploads/ExJDh1.pdf
Journal of Stroke10.5853/jos.2017.015782018201131-139Low- versus Standard-Dose Intravenous Alteplase in the Context of Bridging Therapy for Acute Ischemic Stroke: A Korean ENCHANTED StudyJong S. Kim, Yeon-Jung Kim, Kyung Bok Lee, Jae Kwan Cha, Jong-Moo Park, Yangha Hwang, Eung-Gyu Kim, Joung-Ho Rha, Jaseong Koo, Jei Kim, Yong-Jae Kim, Woo-Keun Seo, Dong-Eog Kim, Thompson G. Robinson, Richard I. Lindley, Xia Wang, John Chalmers, Craig S. Andersonhttp://j-stroke.org/upload/pdf/jos-2017-01578.pdf, http://j-stroke.org/journal/view.php?doi=10.5853/jos.2017.01578, http://www.j-stroke.org/upload/pdf/jos-2017-01578.pdf
The Journal of Emergency Medicine10.1016/j.jemermed.2018.03.0082018545739-740Low Dose vs. Standard-Dose Alteplase for Patients With Acute Ischemic StrokeHeather Roeslyhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0736467918302518?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0736467918302518?httpAccept=text/plain
Frontiers in Neurology10.3389/fneur.2021.653820202112Low-Dose vs. Standard-Dose Intravenous Alteplase in Bridging Therapy Among Patients With Acute Ischemic Stroke: Experience From a Stroke Center in VietnamDuy Ton Mai, Viet Phuong Dao, Van Chi Nguyen, Dang Luu Vu, Tien Dung Nguyen, Xuan Trung Vuong, Quoc Viet Bui, Ha Quan Phan, Quang Tho Pham, Hoang Kien Le, Anh Tuan Tran, Quang Anh Nguyen, Phuc Duc Dang, Hoang Nguyen, Hoang Thi Phanhttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2021.653820/full
European Neurology10.1159/0004854602017791-268-73Comparative Analysis on Low- and Standard-Dose Regimes of Alteplase Thrombolytic Therapy for Acute Ischemic Stroke: Efficacy and SafetyGuangjian Zhao, Tingfen Huang, Mei Zheng, Yansen Cui, Yunyong Liu, Zhongrong Cheng, Ziran Wanghttps://www.karger.com/Article/Pdf/485460, https://www.karger.com/Article/Pdf/485460
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2018.02.02620182771844-1851Safety and Efficacy of Intravenous Low-Dose Alteplase in Relative Contraindication Patients with Acute Ischemic StrokeTsuyoshi Ohta, Kenji Okada, Maki Fukuda, Noritaka Masahira, Toshiki Matsuoka, Takaya Tsuno, Mitsuhiro Takemurahttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1052305718300776?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1052305718300776?httpAccept=text/plain
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2014.05.00420142371776-1780Safety of Standard-dose (.9-mg/kg) Alteplase Intravenous Thrombolysis for Acute Ischemic Stroke in Afro–Caribbeans, French West IndiesNicolas Chausson, Stéphane Olindo, Julien Joux, Martine Saint-Vil, Mathieu Aveillan, Didier Smadjahttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1052305714002304?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1052305714002304?httpAccept=text/plain
Journal of the Neurological Sciences10.1016/j.jns.2019.01.047201939976-81Low-dose versus standard-dose intravenous alteplase for octogenerian acute ischemic stroke patients: A multicenter prospective cohort studyA-Ching Chao, Ke Han, Sheng-Feng Lin, Ruey-Tay Lin, Chih-Hung Chen, Lung Chan, Huey-Juan Lin, Yu Sun, Yung-Yang Lin, Po-Lin Chen, Shinn-Kuang Lin, Cheng-Yu Wei, Yu-Te Lin, Jiunn-Tay Lee, Han-Hwa Hu, Chyi-Huey Baihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0022510X19300577?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0022510X19300577?httpAccept=text/plain
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.11.0052018274988-997Low- versus Standard-Dose Intravenous Tissue-Type Plasminogen Activator for Acute Ischemic Stroke: An Updated Meta-AnalysisHuihui Liu, Huaguang Zheng, Yongjun Cao, Yuesong Pan, David Wang, Runhua Zhang, Shoujiang You, Xinmiao Zhang, Shuya Li, Xu Tong, Chun-feng Liu, Yilong Wanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1052305717306092?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1052305717306092?httpAccept=text/plain
Journal of the Neurological Sciences10.1016/j.jns.2018.01.01420183871-5Comparative effects of low-dose versus standard-dose alteplase in ischemic patients with prior stroke and/or diabetes mellitus: The ENCHANTED trialGuofang Chen, Xia Wang, Thompson G. Robinson, Miriam Pikkemaat, Richard I. Lindley, Shengkui Zhou, Lei Ping, Weiwei Liu, Leijing Liu, John Chalmers, Craig S. Andersonhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0022510X18300145?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0022510X18300145?httpAccept=text/plain