Endovascular Management of Long-Segmental Petrocavernous Internal Carotid Artery (Carotid S) Occlusion
Soonchan Park, Eun Suk Park, Jae Hyuk Kwak, Dong-Geun Lee, Dae Chul Suh, Sun U. Kwon, Deok Hee Lee
J Stroke. 2015;17(3):336-343.   Published online 2015 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2015.17.3.336
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Management of intervenable factors to reduce vascular complications in patients with internal carotid artery occlusion treated by non-emergency endovascular treatment
Guangyu Wu, Yuxin Nong, Shaorui Hong, Shuo Wang, Chengbo Dai, Chizhong He, Changmao Li, Tengyun Ma, Zhexian Yang, Bin Zhang, Yuyuan Gao, Guixian Ma
Frontiers in Neurology.2024;[Epub]     CrossRef
Remodeling of occluded internal carotid artery in vessel wall magnetic resonance imaging
Jun Zhou, Shi-Feng Cai, Xian-Shun Yuan, Zai-Ying Pang, Bing-Xin Yu, Hong Yao, Jing-Jing Xu, Yue-Jiu Pang, Ning Guo, Xue-Ping Liu
International Journal of Neuroscience.2022; 132(9): 860.     CrossRef
Safety and efficacy of the SeparGateā„¢ balloon-guiding catheter in neurointerventional surgery: Study protocol of a prospective multicenter single-arm clinical trial
Huan Liu, Tianxiao Li, Zhaoshuo Li, Liangfu Zhu, Yingkun He
Journal of Interventional Medicine.2020;[Epub]     CrossRef
Endovascular recanalization for symptomatic subacute and chronically occluded internal carotid artery: feasibility, safety, a modified radiographic classification system, and clinical outcomes
Liumei Mo, Guixian Ma, Chengbo Dai, Shuo Wang, Changmao Li, Tengyun Ma, Zhexian Yang, Chizhong He, Hao Xiao, Lijuan Wang, Jinhai Duan, Yuhu Zhang
Neuroradiology.2020; 62(10): 1323.     CrossRef
Endovascular treatment for acute carotid T and carotid non-T occlusion: A retrospective multicentre study of 81 patients
Takahiro Ota, Keigo Shigeta, Tatsuo Amano, Junya Kaneko
Interventional Neuroradiology.2019; 25(5): 497.     CrossRef
Endovascular management of extracranial occlusions at the hyperacute phase of stroke with tandem occlusions
M.-A. Labeyrie, C. Ducroux, V. Civelli, P. Reiner, E. Cognat, A. Aymard, A. Bisdorff, J.-P. Saint-Maurice, E. Houdart
Journal of Neuroradiology.2018; 45(3): 196.     CrossRef
Relay-balloon technique for recanalization of acute symptomatic proximal internal carotid artery occlusion with short balloon-tipped guiding catheter landing zone
Sang Hun Lee, Dong Geun Lee, Sun U Kwon, Deok Hee Lee
Journal of NeuroInterventional Surgery.2018; 10(1): 39.     CrossRef
Predicting procedure successful rate and 1-year patency after endovascular recanalization for chronic carotid artery occlusion by CT angiography
Chung-Wei Lee, Yen-Heng Lin, Hon-Man Liu, Yu-Fen Wang, Ya-Fang Chen, Jaw-Lin Wang
International Journal of Cardiology.2016; 221: 772.     CrossRef