Factors Associated with Early Hospital Arrival in Patients with Acute Ischemic Stroke
Dongbeom Song, Eijirou Tanaka, Kijeong Lee, Shoichiro Sato, Masatoshi Koga, Young Dae Kim, Kazuyuki Nagatsuka, Kazunori Toyoda, Ji Hoe Heo
J Stroke. 2015;17(2):159-167.   Published online 2015 May 29     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2015.17.2.159
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Early Neurological Change After Ischemic Stroke Is Associated With 90-Day Outcome
Laura Heitsch, Laura Ibanez, Caty Carrera, Michael M. Binkley, Daniel Strbian, Turgut Tatlisumak, Alejandro Bustamante, Marc Ribó, Carlos Molina, Antoni Dávalos, Elena López-Cancio, Lucia Muñoz-Narbona, Carol Soriano-Tárraga, Eva Giralt-Steinhauer, Victor
Stroke.2021; 52(1): 132.     CrossRef
Care Process of Recanalization Therapy for Acute Stroke during the COVID-19 Outbreak in South Korea
Young Dae Kim, Hyo Suk Nam, Sung-Il Sohn, Hyungjong Park, Jeong-Ho Hong, Gyu Sik Kim, Kwon-Duk Seo, Joonsang Yoo, Jang-Hyun Baek, Jung Hwa Seo, JoonNyung Heo, Minyoul Baik, Hye Sun Lee, Ji Hoe Heo
Journal of Clinical Neurology.2021; 17(1): 63.     CrossRef
Impact of onset-to-door time on outcomes and factors associated with late hospital arrival in patients with acute ischemic stroke
Eung-Joon Lee, Seung Jae Kim, Jeonghoon Bae, Eun Ji Lee, Oh Deog Kwon, Han-Yeong Jeong, Yongsung Kim, Hae-Bong Jeong, Miguel A. Barboza
PLOS ONE.2021; 16(3): e0247829.     CrossRef
Transesophageal Echocardiography in Ischemic Stroke With Atrial Fibrillation
Kanta Tanaka, Masatoshi Koga, Keon‐Joo Lee, Beom Joon Kim, Tadataka Mizoguchi, Eun Lyeong Park, Juneyoung Lee, Sohei Yoshimura, Jae‐Kwan Cha, Byung‐Chul Lee, Junpei Koge, Hee‐Joon Bae, Kazunori Toyoda
Journal of the American Heart Association.2021;[Epub]     CrossRef
Atrial Fibrillation-Associated Ischemic Stroke Patients With Prior Anticoagulation Have Higher Risk for Recurrent Stroke
Kanta Tanaka, Masatoshi Koga, Keon-Joo Lee, Beom Joon Kim, Eun Lyeong Park, Juneyoung Lee, Tadataka Mizoguchi, Sohei Yoshimura, Jae-Kwan Cha, Byung-Chul Lee, Jin Nakahara, Norihiro Suzuki, Hee-Joon Bae, Kazunori Toyoda
Stroke.2020; 51(4): 1150.     CrossRef
Factors Associated with Pre-Hospital Delay and Intravenous Thrombolysis in China
Yafang Zhu, Xia Zhang, Shoujiang You, Xiaowei Cao, Xuan Wang, Wenjie Gong, Yan Qin, Xiaojun Huang, Yongjun Cao, Rongfang Shi
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2020; 29(8): 104897.     CrossRef
Machine learning is a valid method for predicting prehospital delay after acute ischemic stroke
Li Yang, Qinqin Liu, Qiuli Zhao, Xuemei Zhu, Ling Wang
Brain and Behavior.2020;[Epub]     CrossRef
Status of prehospital delay and intravenous thrombolysis in the management of acute ischemic stroke in Nepal
Gaurav Nepal, Jayant Kumar Yadav, Babin Basnet, Tirtha Man Shrestha, Ghanshyam Kharel, Rajeev Ojha
BMC Neurology.2019;[Epub]     CrossRef
Educate kindergarteners to strike the stroke with FAST Heroes 112
Kalliopi Tsakpounidou, Maria Baskini, Hariklia Proios
International Journal of Stroke.2019; 14(7): NP23.     CrossRef
Prehospital Notification Procedure Improves Stroke Outcome by Shortening Onset to Needle Time in Chinese Urban Area
Sheng Zhang, Jungen Zhang, Meixia Zhang, Genlong Zhong, Zhicai Chen, Longting Lin, Min Lou
Aging and disease.2018; 9(3): 426.     CrossRef
Diurnal Variation of Intravenous Thrombolysis Rates for Acute Ischemic Stroke and Associated Quality Performance Parameters
Björn Reuter, Tamara Sauer, Christoph Gumbinger, Ingo Bruder, Stella Preussler, Werner Hacke, Michael G. Hennerici, Peter A. Ringleb, Rolf Kern, Christian Stock
Frontiers in Neurology.2017;[Epub]     CrossRef
Randomized trials of endovascular therapy for stroke — impact on stroke care
Maxim Mokin, Haydy Rojas, Elad I. Levy
Nature Reviews Neurology.2016; 12(2): 86.     CrossRef
Impact of Prehospital Intervention on Delay Time to Thrombolytic Therapy in a Stroke Center with a Systemized Stroke Code Program
Dae-Hyun Kim, Hyun-Wook Nah, Hyun-Seok Park, Jae-Hyung Choi, Myong-Jin Kang, Jae-Taeck Huh, Jae-Kwan Cha
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2016; 25(7): 1665.     CrossRef
Pre-hospital delay and its associated factors in first-ever stroke registered in communities from three cities in China
Bin Jiang, Xiaojuan Ru, Haixin Sun, Hongmei Liu, Dongling Sun, Yunhai Liu, Jiuyi Huang, Li He, Wenzhi Wang
Scientific Reports.2016;[Epub]     CrossRef