Cerebral Arterial Calcification Is an Imaging Prognostic Marker for Revascularization Treatment of Acute Middle Cerebral Arterial Occlusion
Seong-Joon Lee, Ji Man Hong, Manyong Lee, Kyoon Huh, Jin Wook Choi, Jin Soo Lee
J Stroke. 2015;17(1):67-75.   Published online 2015 Jan 30     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2015.17.1.67
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Intracranial Artery Calcifications Profile as a Predictor of Recanalization Failure in Endovascular Stroke Treatment
Marc Rodrigo-Gisbert, Manuel Requena, Marta Rubiera, Jane Khalife, Prudencio Lozano, Marta De Dios Lascuevas, Álvaro García-Tornel, Marta Olivé-Gadea, Carlos Piñana, Federica Rizzo, Sandra Boned, Marian Muchada, Noelia Rodríguez-Villatoro, David Rodríguez
Stroke.2023; 54(2): 430.     CrossRef
The correlation between intracranial arterial calcification and the outcome of reperfusion therapy
Heng Du, Jianrong Zheng, Xuelong Li, Daniel Bos, Wenjie Yang, Yajing Cheng, Cong Liu, Lawrence Ka Sing Wong, Jun Hu, Xiangyan Chen
Annals of Clinical and Translational Neurology.2023; 10(6): 974.     CrossRef
Histology-Verified Intracranial Artery Calcification and Its Clinical Relevance With Cerebrovascular Disease
Heng Du, Wenjie Yang, Xiangyan Chen
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Comparison of symptomatic vertebrobasilar plaques between patients with and without Diabetes Mellitus using computed tomographic angiography and vessel wall magnetic resonance imaging
Huan Yang, Bo Liu, Qingqing Yin, Shuai Zhang, Yelong Shen, Congshan Ji, Haipeng Wang, Yin Dong, Liangjie Lin, Ximing Wang
Diabetes and Vascular Disease Research.2022; 19(1): 147916412110739.     CrossRef
Correlation Between Intracranial Carotid Artery Calcification and Prognosis of Acute Ischemic Stroke After Intravenous Thrombolysis
Yuan Shen, Zhifeng Dong, Gang Xu, Jianguo Zhong, Pinglei Pan, Zhipeng Chen, Haicun Shi
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Arterial Calcification and Its Association With Stroke: Implication of Risk, Prognosis, Treatment Response, and Prevention
Xiang Wang, Xinghang Chen, Zhuohui Chen, Mengqi Zhang
Frontiers in Cellular Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef
Endovascular Thrombectomy of Calcified Emboli in Acute Ischemic Stroke: A Multicenter Study
C.J. Maurer, T. Dobrocky, F. Joachimski, U. Neuberger, T. Demerath, A. Brehm, A. Cianfoni, B. Gory, A. Berlis, J. Gralla, M.A. Möhlenbruch, K.A. Blackham, M.N. Psychogios, P. Zickler, S. Fischer
American Journal of Neuroradiology.2020; 41(3): 464.     CrossRef
TNFRSF11B polymorphisms predict poor outcome after large artery atherosclerosis stroke
Mengmeng Wang, Mengmeng Gu, Zibao Li, Xuegan Lian, Huachao Shen, Zhengze Dai, Zhizhong Zhang, Xinfeng Liu
Gene.2020; 743: 144617.     CrossRef
Lack of Correlation Between Intracranial Carotid Artery Modified Woodcock Calcification Score and Prognosis of Patients With Acute Ischemic Stroke After Intravenous Thrombolysis
Xin-Wei He, Rong Zhao, Ge-Fei Li, Bo Zheng, Yi-Lan Wu, Yan-Hui Shi, Yi-Sheng Liu, Mei-Ting Zhuang, Jia-Wen Yin, Guo-Hong Cui, Jian-Ren Liu
Frontiers in Neurology.2019;[Epub]     CrossRef
Unusual Intracranial Arterial Calcification and Vitamin D Deficiency
Yerim Kim, Jong Seok Bae, Hong-Ki Song, Ju-Hun Lee
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2018; 27(3): 816.     CrossRef
Intracranial Carotid Artery Calcification and Effect of Endovascular Stroke Treatment
Kars C.J. Compagne, Pascal R.D. Clephas, Charles B.L.M. Majoie, Yvo B.W.E.M. Roos, Olvert A. Berkhemer, Robert J. van Oostenbrugge, Wim H. van Zwam, Adriaan C.G.M. van Es, Diederik W.J. Dippel, Aad van der Lugt, Daniel Bos
Stroke.2018; 49(12): 2961.     CrossRef
Association of fibrinogen level with early neurological deterioration among acute ischemic stroke patients with diabetes
Seong-Joon Lee, Ji Man Hong, Sung Eun Lee, Dae Ryong Kang, Bruce Ovbiagele, Andrew M. Demchuk, Jin Soo Lee
BMC Neurology.2017;[Epub]     CrossRef
Intracranial Carotid Artery Calcification Relates to Recanalization and Clinical Outcome After Mechanical Thrombectomy
María Hernández-Pérez, Daniel Bos, Laura Dorado, Karlijn Pellikaan, Meike W. Vernooij, Elena López-Cancio, Natalia Pérez de la Ossa, Meritxell Gomis, Carlos Castaño, Josep Munuera, Josep Puig, Mònica Millán, Antoni Dávalos
Stroke.2017; 48(2): 342.     CrossRef