The Impact of Genetically Proxied AMPK Activation, the Target of Metformin, on Functional Outcome Following Ischemic Stroke
Mengmeng Wang, Zhizhong Zhang, Marios K. Georgakis, Ville Karhunen, Dandan Liu
J Stroke. 2023;25(2):266-271.   Published online 2023 May 30     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2022.03230
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Adenosine 5’monophosphate-activated protein kinase activation reduces the risks of psoriasis and its comorbidities: a Mendelian randomization study in the UK Biobank
Yi Xiao, Danrong Jing, Guowei Zhou, Zhenwei Tang, Cong Peng, Yehong Kuang, Wu Zhu, Xiang Chen, Hong Liu, Minxue Shen
Rheumatology.2024; 63(6): 1664.     CrossRef
Serum heme oxygenase‐1 level predicts clinical outcome after acute ischemic stroke
Huan Wang, Ting Cui, Yaqi Chen, Mingxi Chen, Shihong Zhang, Xinyi Leng, Deren Wang
CNS Neuroscience & Therapeutics.2024;[Epub]     CrossRef