Neuroimaging of Acute Ischemic Stroke: Multimodal Imaging Approach for Acute Endovascular Therapy
Mohamad Abdalkader, James E. Siegler, Jin Soo Lee, Shadi Yaghi, Zhongming Qiu, Xiaochuan Huo, Zhongrong Miao, Bruce C.V. Campbell, Thanh N. Nguyen
J Stroke. 2023;25(1):55-71.   Published online 2023 Jan 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2022.03286
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Specialist Perspectives on the Imaging Selection of Large Vessel Occlusion in the Late Window
Piers Klein, Xiaochuan Huo, Yimin Chen, Mohamad Abdalkader, Zhongming Qiu, Simon Nagel, Jean Raymond, Liping Liu, James E. Siegler, Daniel Strbian, Thalia S. Field, Shadi Yaghi, Muhammad M. Qureshi, Jelle Demeestere, Volker Puetz, Anne Berberich, Patrik M
Clinical Neuroradiology.2023;[Epub]     CrossRef
Effect of Imaging Selection Paradigms on Endovascular Thrombectomy Outcomes in Patients With Acute Ischemic Stroke
Jian Miao, Hongfei Sang, Fengli Li, Jeffrey L. Saver, Bo Lei, Jinglun Li, Raul Gomes Nogueira, Bo Song, Shudong Liu, Thanh N. Nguyen, Zhenglong Jin, Hongliang Zeng, Changming Wen, Guangxiong Yuan, Weilin Kong, Weidong Luo, Shuai Liu, Dongjing Xie, Jiachen
Stroke.2023; 54(6): 1569.     CrossRef