Etiology-Related Outcome of Endovascular Therapy in Posterior Circulation Stroke Compared to Anterior Circulation Stroke
Hanim Kwon, Dongwhane Lee, Deok Hee Lee, Dae Chul Suh, Sun U. Kwon, Dong-Wha Kang, Jong S. Kim
J Stroke. 2022;24(2):245-255.   Published online 2022 May 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2022.01095
Citations to this article as recorded by Crossref logo
First pass effect in patients undergoing endovascular treatment for posterior circulation acute ischemic stroke
Haocun Zheng, Yuting Zhai, Wenbo Cao, Qi Zhang, Xuesong Bai, Jun Gao, Meijuan Kang, Yifeng Liu, Yuanzhan Guo, Guangdong Lu, Xinjuan Xu, Changming Wen
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2024; 33(5): 107640.     CrossRef
Post-endovascular treatment, blood-brain barrier disruption, predicts patient outcomes better than pre-treatment status
Huazheng Zhai, Yao Li, Ruiqi Jia, Jun Cao, Qiang Wei, Weimin Yang, Jingye Wang
Neurological Sciences.2024;[Epub]     CrossRef
Frequency, Severity, Risk Factors, and Outcome of Hemorrhagic Transformation in Anterior and Posterior Stroke
Tanya Ayub, Awini Barwari, Josef Finsterer
Journal of Clinical Medicine.2024; 13(7): 2010.     CrossRef
Safety and efficacy of tirofiban treatment in the endovascular treatment of patients with acute ischaemic stroke - a meta-analysis
Wei Li, Kangmeng Wang, Chaokun Zeng, KaiLai Huang, YuSi Fu, Zhenqiang Zhao
Clinical Neurology and Neurosurgery.2024; : 108330.     CrossRef
A Review of Endovascular Treatment for Posterior Circulation Strokes
Sung Hyun Baik, Jun Yup Kim, Cheolkyu Jung
Neurointervention.2023; 18(2): 90.     CrossRef
Predictive Value of a Novel Baseline Diffusion-Weighted Imaging Posterior Circulation Score in Endovascular Treatment of Patients with Acute Vertebrobasilar Occlusion
Bofeng Bai, Shanshan Huang, Cong Ning, Yannan Wang, Wei Lei, Xiaoyi Xi, Haoyu Zhang, Ting Liu, Yifei Gao, Hong Shi, Hong He, Jian Cui, Yongbin Li
Academic Radiology.2023; 30(10): 2212.     CrossRef
Resurrection of Endovascular Thrombectomy for Posterior Circulation Stroke
Jong S. Kim
Journal of Stroke.2022; 24(2): 177.     CrossRef
Endovascular Treatment for Posterior Circulation Stroke: Ways to Maximize Therapeutic Efficacy
Seong-Joon Lee, Ji Man Hong, Jong S. Kim, Jin Soo Lee
Journal of Stroke.2022; 24(2): 207.     CrossRef