Geographic Variations of Stroke Incidence in Chinese Communities: An 18-Year Prospective Cohort Study from 1997 to 2015
Fan Xia, Xuexin Yu, Yunke Li, Yuqi Chen, Wei Zhang, Chao You, Xin Hu
J Stroke. 2020;22(3):345-356.   Published online 2020 Sep 29     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2020.02383
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Influencing factors for decision-making delay in seeking medical care among acute ischemic stroke patients in rural areas
Boyu Zhang, Qiuxue Sun, Yumei Lv, Ting Sun, Wanyue Zhao, Rui Yan, Yucheng Guo
Patient Education and Counseling.2023; 108: 107614.     CrossRef
Incidence of Retinal Artery Occlusion and Related Mortality in Korea, 2005 to 2018
Daniel Duck-Jin Hwang, Kyung-Eun Lee, Yuwon Kim, Myoung-Suk Kim, Tyler Hyungtaek Rim, Mina Kim, Hasung Kim, Dae-Sung Kyoung, Ji In Park
JAMA Network Open.2023; 6(3): e233068.     CrossRef
China stroke surveillance report 2021
Wen-Jun Tu, Long-De Wang, Feng Yan, Bin Peng, Yang Hua, Ming Liu, Xun-Ming Ji, Lin Ma, Chun-Lei Shan, Yi-Long Wang, Jing-Sheng Zeng, Hui-Sheng Chen, Dong-Sheng Fan, Yu-Xiang Gu, Guo-Jun Tan, Bo Hu, De-Zhi Kang, Jian-Min Liu, Yuan-Li Liu, Min Lou, Ben-Yan
Military Medical Research.2023;[Epub]     CrossRef
Report on cardiovascular health and diseases in China 2021: an updated summary
Sheng-Shou HU
Journal of Geriatric Cardiology.2023; 20(6): 399.     CrossRef
Indoor thermal environment during heating season and the health of elderly in China
Bai Song, Hiroshi Yoshino, Tomonobu Goto, Huibo Zhang, Jun Guan, Kenichi Hasegawa, Naoki Kagi, Nianping Li, Zhenhai Li, Jing Liu, Yang Lv, Jingchao Xie, U. Yanagi, Qingyuan Zhang
Science and Technology for the Built Environment.2022; 28(7): 843.     CrossRef
Modifiable risk factors associated with cardiovascular disease and mortality in China: a PURE substudy
Sidong Li, Zhiguang Liu, Philip Joseph, Bo Hu, Lu Yin, Lap Ah Tse, Sumathy Rangarajan, Chuangshi Wang, Yang Wang, Shofiqul Islam, Weida Liu, Fanghong Lu, Yindong Li, Yan Hou, Deren Qiang, Qian Zhao, Ning Li, Rensheng Lei, Di Chen, Aiying Han, Guoqin Liu,
European Heart Journal.2022; 43(30): 2852.     CrossRef
Prevalence of stroke in China, 2013–2019: A population-based study
Wen-Jun Tu, Yang Hua, Feng Yan, Hetao Bian, Yi Yang, Min Lou, Dezhi Kang, Li He, Lan Chu, Jingsheng Zeng, Jian Wu, Huisheng Chen, Jianfeng Han, Lin Ma, Lei Cao, Longde Wang
The Lancet Regional Health - Western Pacific.2022; 28: 100550.     CrossRef
Relationship between MTHFR C677T, homocysteine, and ischemic stroke in a large sample of the Han Chinese population
Ming Jin, Ningning Wang, Xueyan Li, Hao Zhang, Jexin Zhou, Mingyu Cong, Jun Niu, Chongyang Lin, Ying Hu, Nan Wu, Jicheng Liu, Keyong Zhang, Changchun Qiu
Medicine.2022; 101(38): e30562.     CrossRef
Prevalence and distribution of lacunar stroke in China: a cross-sectional study using self-reported survey data
Shangrong Han, Dongling Sun, Bin Jiang, Haixin Sun, Xiaojuan Ru, Aoming Jin, Yilong Wang, Wenzhi Wang
BMJ Open.2022; 12(12): e063520.     CrossRef
Trends and geographic variations in self‐reported diabetes incidence: A prospective open cohort study of Chinese men and women, 1997–2015
Xuexin Yu, Fan Xia, Wei Zhang
Diabetic Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
Long-term trends and regional variations of hypertension incidence in China: a prospective cohort study from the China Health and Nutrition Survey, 1991–2015
Yunmei Luo, Fan Xia, Xuexin Yu, Peiyi Li, Wenzhi Huang, Wei Zhang
BMJ Open.2021; 11(1): e042053.     CrossRef
Health Equity
Lewis B. Morgenstern, Amytis Towfighi
Stroke.2021; 52(9): 2972.     CrossRef
Regional Differences in Hospital Costs of Acute Ischemic Stroke in China: Analysis of Data From the Chinese Acute Ischemic Stroke Treatment Outcome Registry
Yuxuan Lu, Weiping Sun, Zhiyuan Shen, Wei Sun, Ran Liu, Fan Li, Junlong Shu, Liwen Tai, Guozhong Li, Huisheng Chen, Guiru Zhang, Lei Zhang, Xuwen Sun, Jinhua Qiu, Yan Wei, Haiqiang Jin, Yining Huang
Frontiers in Public Health.2021;[Epub]     CrossRef