Management of Hyperacute Stroke during the Coronavirus Disease of 2019 Pandemic: The Modified Code Stroke in a Medical Center in Taiwan
Po-Yu Lin, Yu-Ming Chang, Chih-Yuan Huang, Chih-Hao Lin, Ming-Tsung Chuang, Po-Lin Chen, Pi-Shan Sung, Chih-Hung Chen
J Stroke. 2020;22(2):278-281.   Published online 2020 May 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2020.01599
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A simple, organized web-based system improved the transfer efficiency and patient outcomes for endovascular thrombectomy in regional stroke network
Chun-Min Wang, Yu-Ming Chang, Ray-Chang Tzeng, Tsang-Shan Chen, Shang-Te Wu, Kuan-Hung Lin, Che-Chao Chang, Meng-Hua Huang, Si-Chon Vong, Mu-Han Wu, Chih-Hung Chen, Che-Wei Lin, Pi-Shan Sung
Journal of the Formosan Medical Association.2024;[Epub]     CrossRef
Coronavirus Disease 2019 and Stroke
Jong S. Kim
Journal of Stroke.2020; 22(2): 157.     CrossRef
Maintenance of Stroke Care Quality amid the Coronavirus Disease 2019 Outbreak in Taiwan
Chih-Hao Chen, Chi-Hung Liu, Nai-Fang Chi, Pi-Shan Sung, Cheng-Yang Hsieh, Meng Lee, Sung-Chun Tang, Jiann-Shing Jeng
Journal of Stroke.2020; 22(3): 407.     CrossRef
COVID-19 Associated Ischemic Stroke and Hemorrhagic Stroke: Incidence, Potential Pathological Mechanism, and Management
Zilan Wang, Yanbo Yang, Xiaolong Liang, Bixi Gao, Meirong Liu, Wen Li, Zhouqing Chen, Zhong Wang
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Modification of Acute Stroke Pathway in Korea After the Coronavirus Disease 2019 Outbreak
Tae Jung Kim, Beom Joon Kim, Dong-Seok Gwak, Ji Sung Lee, Jun Yup Kim, Keon-Joo Lee, Jung-A Kwon, Dong-Hyun Shim, Yong-Won Kim, Min Kyoung Kang, Eung-Jun Lee, Ki-Woong Nam, Jeonghoon Bae, Kipyoung Jeon, Han-Yeong Jeong, Keun-Hwa Jung, Yang-Ha Hwang, Hee-J
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef