Cerebrovascular Drug-Eluting Stent versus Bare-Metal Stent in the Treatment of Vertebral Artery Stenosis: A Non-Inferiority Randomized Clinical Trial
Yingkun He, Tianxiao Li, Weixing Bai, Liangfu Zhu, Meiyun Wang, You Zhang
J Stroke. 2019;21(1):101-104.   Published online 2019 Jan 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2018.00479
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A Systematic Review and Meta-Analysis of Drug Eluting Stents for Safety and Efficacy in Intracranial Atherosclerotic Disease
Anand A. Dharia, Stefano H. Byer, Kevin Le, Xi Chen, Nihil Abraham, Suzanne Hunt, Michael G. Abraham
International Journal of Neuroscience.2024; : 1.     CrossRef
Utility of CT Perfusion Imaging in Patients With Vertebral Artery Stenosis Treated With Balloon Expandable Stent
Wei Wei, Chong Song, Xuqin Li, Dianshi Jin
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Safety and Efficacy of Rapamycin-Eluting Vertebral Stents in Patients With Symptomatic Extracranial Vertebral Artery Stenosis
Gaoting Ma, Ligang Song, Ning Ma, Raynald, Jie Shuai, Wei Wu, Jieqing Wan, Zhenwei Zhao, Guangjian Li, Sen Yin, Shenghao Ding, Jiang Li, Baixue Jia, Xu Tong, Dapeng Mo, Feng Gao, Xuan Sun, Yiming Deng, Xiaochuan Huo, Wei Li, Kangning Chen, Zhongrong Miao
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef