Cerebral Small Vessel Disease: A Review Focusing on Pathophysiology, Biomarkers, and Machine Learning Strategies
Elisa Cuadrado-Godia, Pratistha Dwivedi, Sanjiv Sharma, Angel Ois Santiago, Jaume Roquer Gonzalez, Mercedes Balcells, John Laird, Monika Turk, Harman S. Suri, Andrew Nicolaides, Luca Saba, Narendra N. Khanna, Jasjit S. Suri
J Stroke. 2018;20(3):302-320.   Published online 2018 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2017.02922
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Vascular endothelial growth factor: a double-edged sword in the development of white matter lesions
Narek Manukjan, Daniel Fulton, Zubair Ahmed, W. Matthijs Blankesteijn, Sébastien Foulquier
Neural Regeneration Research.2025; 20(1): 191.     CrossRef
Modifiable vascular risk factors contribute to stroke in 1080 NOTCH3 R544C carriers in Taiwan Biobank
Hung-Jen Lin, Chih-Hao Chen, Ming-Wei Su, Chien-Wei Lin, Yu-Wen Cheng, Sung-Chun Tang, Jiann-Shing Jeng
International Journal of Stroke.2024; 19(1): 105.     CrossRef
Contour attention network for cerebrovascular segmentation from TOF‐MRA volumetric images
Chaozhi Yang, Haiyan Zhang, Dianwei Chi, Yachuan Li, Qian Xiao, Yun Bai, Zongmin Li, Hongyi Li, Hua Li
Medical Physics.2024; 51(3): 2020.     CrossRef
Deleterious effects of endogenous hypercortisolism on brain structure: What do we know?
Diogo Ramalho, André Araújo, Sara Correia, Gustavo Rocha, Helena Alves, Maria João Oliveira
Annales d'Endocrinologie.2024; 85(1): 85.     CrossRef
Causal Association between Tea Intake and Acute Cerebrovascular Events: A Multivariate Mendelian Randomized Study in European Populations
Xinmin Deng, Rui Lai, Jingyi Zhu, Jingtao Liang, Wen Chang, Xiaofeng Lv, Lingxue Gong, Yu Cai, Shanshan Liu
The Journal of Nutrition.2024; 154(1): 79.     CrossRef
Aldosteronism is associated with more severe cerebral small vessel disease in hypertensive intracerebral hemorrhage
Bo-Ching Lee, Hsin-Hsi Tsai, Zheng-Wei Chen, Chin-Chen Chang, Jia-Zheng Huang, Yi-Yao Chang, Cheng-Hsuan Tsai, Chia-Hung Chou, Che-Wei Liao, Chien-Ting Pan, Vin-Cent Wu, Chi-Sheng Hung, Li-Kai Tsai, Yen-Hung Lin, Vin-Cent Wu, Tai-Shuan Lai, Shih-Chieh Jef
Hypertension Research.2024; 47(3): 608.     CrossRef
Relationships between intracranial arterial dolichoectasia and small vessel disease in patients with ischaemic stroke: a systematic review and meta-analysis
Kitti Thiankhaw, Hatice Ozkan, Gareth Ambler, David J. Werring
Journal of Neurology.2024; 271(2): 772.     CrossRef
Is cerebral small vessel disease a central nervous system interstitial fluidopathy?
Hafizah Abdul Hamid, Aqilah Hambali, Udemeobong Okon, Che Mohd Nasril Che Mohd Nassir, Muhammad Zulfadli Mehat, Anwar Norazit, Muzaimi Mustapha
IBRO Neuroscience Reports.2024; 16: 98.     CrossRef
Monocyte to high-density lipoprotein cholesterol ratio is associated with cerebral small vessel diseases
Ki-Woong Nam, Hyung-Min Kwon, Han-Yeong Jeong, Jin-Ho Park, Kyungha Min
BMC Neurology.2024;[Epub]     CrossRef
Unraveling the link: white matter damage, gray matter atrophy and memory impairment in patients with subcortical ischemic vascular disease
Jing Huang, Runtian Cheng, Xiaoshuang Liu, Li Chen, Tianyou Luo
Frontiers in Neuroscience.2024;[Epub]     CrossRef
Effect of high-fat diet on cerebral pathological changes of cerebral small vessel disease in SHR/SP rats
Yuchi Zhang, Abdullah Md. Sheikh, Shatera Tabassum, Kenichi Iwasa, Abu Zaffar Shibly, Xiaojing Zhou, Ruochen Wang, Jubo Bhuiya, Fatema Binte Abdullah, Shozo Yano, Yoshihito Aoki, Atsushi Nagai
GeroScience.2024; 46(4): 3779.     CrossRef
Impact of Immune Cells on Stroke Limited to Specific Subtypes: Evidence from Mendelian Randomization Study
Chen Chen, Qi Liu, Yao Li, Jingwen Yu, Shudi Wang, Li Liu
Neurology and Therapy.2024; 13(3): 599.     CrossRef
Analysis of radiological features in patients with post-stroke depression and cognitive impairment
Jun Mu, Jiayi Li
Reviews in the Neurosciences.2024; 35(5): 565.     CrossRef
Lower cerebrovascular reactivity in prefrontal cortex and weaker negative functional connectivity between prefrontal cortex and insula contribute to white matter hyperintensity-related anxiety or depression
Lili Huang, Xin Liu, Yue Cheng, Ruomeng Qin, Dan Yang, Yuting Mo, Zhihong Ke, Zheqi Hu, Chenglu Mao, Ying Chen, Jingwei Li, Yun Xu
Journal of Affective Disorders.2024; 354: 526.     CrossRef
Research Progress of Cognitive Frailty in El-derly Patients with Small Cerebral Vascular Disease
梓莘 张
Advances in Clinical Medicine.2024; 14(03): 764.     CrossRef
Hypothyroidism's effect on stroke limited to specific subtypes: A Mendelian randomization study
Xinmin Deng, Wen Chang, Jingyi Zhu, Xiaofeng Lv, Rui Lai, Yu Cai, Shanshan Liu, Jingtao Liang
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2024; 33(7): 107737.     CrossRef
Spatiotemporal consistency analysis of cerebral small vessel disease: an rs-fMRI study
Jie Yang, Rui Xiao, Yujian Liu, Chaoliang He, Limei Han, Xiaoya Xu, Meining Chen, Jianquan Zhong
Frontiers in Neuroscience.2024;[Epub]     CrossRef
Response to electroconvulsive therapy in elderly patients with late‐onset bipolar disorder: The impact of cerebral small vessel disease
Giulio Emilio Brancati, Samuele Torrigiani, Donatella Acierno, Chiara Fustini, Flavia Puglisi, Camilla Elefante, Lorenzo Lattanzi, Pierpaolo Medda, Giulio Perugi
International Journal of Geriatric Psychiatry.2024;[Epub]     CrossRef
CSF biomarkers of reactive glial cells are associated with blood–brain barrier leakage and white matter lesions
Linbin Dai, Xinyi Lv, Zhaozhao Cheng, Yan Wu, Xianliang Chai, Jiong Shi, Yong Shen, Qiong Wang, Feng Gao
Translational Neurodegeneration.2024;[Epub]     CrossRef
A novel rat model of cerebral small vessel disease based on vascular risk factors of hypertension, aging, and cerebral hypoperfusion
Pan Meng, Tongtong Liu, Ziyan Zhong, Rui Fang, Feng Qiu, Yan Luo, Kailin Yang, Huzhi Cai, Zhigang Mei, Xi Zhang, Jinwen Ge
Hypertension Research.2024;[Epub]     CrossRef
Ischemic Stroke: Mechanisms to Treatment (Review)
东言 谢
Advances in Clinical Medicine.2024; 14(06): 838.     CrossRef
Exploring the potential benefits of anthocyanins for individuals with cerebral small vessel disease
Taufik Mesiano, Al Rasyid, Anggi Gayatri, Widjajalaksmi Kusumaningsih, Fiastuti Witjaksono, Herqutanto, Lisda Amalia, Nuri Andarwulan, Salim Harris
The Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery.2024;[Epub]     CrossRef
Rupture risk prediction of cerebral aneurysms using a novel convolutional neural network-based deep learning model
Hyeondong Yang, Kwang-Chun Cho, Jung-Jae Kim, Jae Ho Kim, Yong Bae Kim, Je Hoon Oh
Journal of NeuroInterventional Surgery.2023; 15(2): 200.     CrossRef
Evaluation of clinical relevance and underlying pathology for hemodynamic compromise in acute small subcortical infarction using MRI-based neuroimaging markers
Yi-Ting Pan, Yuan-Hsiung Tsai, Jiann-Der Lee, Hsu-Huei Weng, Jen-Tsung Yang, Yen-Chu Huang
Biomedical Journal.2023; 46(2): 100529.     CrossRef
Meta-analysis of the efficacy of acupuncture in the treatment of the vascular cognitive impairment associated with cerebral small vessel disease
Xiao-Ting Huang, Chu-Yun Chen, Qu-Fei Zhang, Li-Hong Lu, Ya-Lin She, Xiao-Yi Fang
EXPLORE.2023; 19(4): 509.     CrossRef
Roles of NG2 Glia in Cerebral Small Vessel Disease
Yixi He, Zhenghao Li, Xiaoyu Shi, Jing Ding, Xin Wang
Neuroscience Bulletin.2023; 39(3): 519.     CrossRef
Prevalence of motoric cognitive risk syndrome among older adults: a systematic review and meta-analysis
Zhi-fei Wen, Si-han Peng, Jia-lin Wang, Hong-yan Wang, Li-ping Yang, Qin Liu, Xian-geng Zhang
Aging & Mental Health.2023; 27(8): 1443.     CrossRef
Pathophysiology, cellular and molecular mechanisms of large and small vessel diseases
Joyce Koueik, Umadevi V. Wesley, Robert J. Dempsey
Neurochemistry International.2023; 164: 105499.     CrossRef
Low vitamin D status is associated with inflammatory response in older patients with cerebral small vessel disease
Manjunath Supriya, Rita Christopher, Puttachandra Prabhakar, Sadanandavalli Retnaswami Chandra
Journal of Neuroimmunology.2023; 377: 578057.     CrossRef
Mutations in ARHGEF15 cause autosomal dominant hereditary cerebral small vessel disease and osteoporotic fracture
Xuebing Ding, Yongkang Chen, Cancan Guo, Yu Fu, Chi Qin, Qingyong Zhu, Jiuqi Wang, Rui Zhang, Haiyan Tian, Renyi Feng, Han Liu, Dongxiao Liang, Guanghui Wang, Junfang Teng, Jinchen Li, Beisha Tang, Xuejing Wang
Acta Neuropathologica.2023; 145(5): 681.     CrossRef
Critical closing pressure as a new hemodynamic marker of cerebral small vessel diseases burden
Xian Fu, Weijin Zhang, Xianliang Li, Hongying Liu, Yin Zhang, Qingchun Gao
Frontiers in Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
Research Progress of Coupling of Hippocampal Structure and Function Associated with Cognitive Impairment in Pa-tients with Cerebral Small Vessel Disease
昊天 辛
Advances in Clinical Medicine.2023; 13(03): 4389.     CrossRef
StynMedGAN: Medical images augmentation using a new GAN model for improved diagnosis of diseases
Aamir Wali, Muzammil Ahmad, Asma Naseer, Maria Tamoor, S.A.M. Gilani
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems.2023; 44(6): 10027.     CrossRef
The Correlation of Altered Topological Properties of Brain Structural Networks and Cognitive Impairment in Patients with Different Total Cerebral Small Vessel Disease Burden
萌萌 冯
Advances in Clinical Medicine.2023; 13(04): 5282.     CrossRef
Astrocytic CXCL5 hinders microglial phagocytosis of myelin debris and aggravates white matter injury in chronic cerebral ischemia
Qian Cao, Jian Chen, Zhi Zhang, Shu Shu, Yi Qian, Lixuan Yang, Lushan Xu, Yuxin Zhang, Xinyu Bao, Shengnan Xia, Haiyan Yang, Yun Xu, Shuwei Qiu
Journal of Neuroinflammation.2023;[Epub]     CrossRef
Brain structure–function coupling associated with cognitive impairment in cerebral small vessel disease
Na Wang, Changhu Liang, Xinyue Zhang, Chaofan Sui, Yian Gao, Lingfei Guo, Hongwei Wen
Frontiers in Neuroscience.2023;[Epub]     CrossRef
Causal Effect of the 25-Hydroxyvitamin D Concentration on Cerebral Small Vessel Disease: A Mendelian Randomization Study
Keon-Joo Lee, Hakyung Kim, Soo Ji Lee, Marie-Gabrielle Duperron, Stéphanie Debette, Hee-Joon Bae, Joohon Sung
Stroke.2023; 54(9): 2338.     CrossRef
White matter hyperintensities combined with serum NLRP3 in diagnosis of cognitive impairment in patients with cerebral small vessel disease
Ronghui Huang, Lin Zhang, Limeng Deng, Can Chen
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation.2023; 83(7): 448.     CrossRef
Disrupted Gray Matter Networks Associated with Cognitive Dysfunction in Cerebral Small Vessel Disease
Yian Gao, Shengpei Wang, Haotian Xin, Mengmeng Feng, Qihao Zhang, Chaofan Sui, Lingfei Guo, Changhu Liang, Hongwei Wen
Brain Sciences.2023; 13(10): 1359.     CrossRef
Disruption of corpus callosum microstructural integrity by diffusion MRI as a predictor of progression of cerebral microangiopathy
L.A. Dobrynina, E.I. Kremneva, K.V. Shamtieva, A.A. Geints, A.S. Filatov, V.V. Trubitsyna, E.T. Bitsieva, A.A. Byrochkina, Yu.I. Akhmetshina, I.I. Maksimov, M.V. Krotenkova
Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova.2023; 123(11): 95.     CrossRef
Nonhypertensive White Matter Hyperintensities in Stroke: Risk Factors, Neuroimaging Characteristics, and Prognosis
Jae‐Sung Lim, Keon‐Joo Lee, Beom Joon Kim, Wi‐Sun Ryu, Jinyong Chung, Dong‐Seok Gwak, Ji Sung Lee, Seong‐Eun Kim, Eunvin Ko, Juneyoung Lee, Moon‐Ku Han, Eric E. Smith, Dong‐Eog Kim, Hee‐Joon Bae
Journal of the American Heart Association.2023;[Epub]     CrossRef
Genetics in Ischemic Stroke: Current Perspectives and Future Directions
Ka Zhang, Shaun Loong, Linus Yuen, Narayanaswamy Venketasubramanian, Hui-Lin Chin, Poh Lai, Benjamin Tan
Journal of Cardiovascular Development and Disease.2023; 10(12): 495.     CrossRef
Evidence-based evaluation of adjuvant therapy with Chinese medicine for cerebral small vessel disease: A systematic review and meta-analysis
Yaqian Xu, Bowei Chen, Jian Yi, Baiyan Liu
Medicine.2023; 102(52): e36221.     CrossRef
Assessment of structural brain changes in patients with type 2 diabetes mellitus using the MRI-based brain atrophy and lesion index
Heng Zhao, Fang Wang, Guang-Hua Luo, Hao Lei, Fei Peng, Qiu-Ping Ren, Wei Chen, Yan-Fang Wu, Li-Chun Yin, Jin-Cai Liu, Shi-Nong Pan
Neural Regeneration Research.2022; 17(3): 618.     CrossRef
Intelligible Models for HealthCare: Predicting the Probability of 6-Month Unfavorable Outcome in Patients with Ischemic Stroke
Xiaobing Feng, Yingrong Hua, Jianjun Zou, Shuopeng Jia, Jiatong Ji, Yan Xing, Junshan Zhou, Jun Liao
Neuroinformatics.2022; 20(3): 575.     CrossRef
Perfusion Defects and Collateral Flow Patterns in Acute Small Subcortical Infarction: a 4D Dynamic MRI Study
Yen-Chu Huang, Jiann-Der Lee, Yi-Ting Pan, Hsu-Huei Weng, Jen-Tsung Yang, Leng-Chieh Lin, Yuan-Hsiung Tsai
Translational Stroke Research.2022; 13(3): 399.     CrossRef
A machine learning framework for risk prediction of multi-label cardiovascular events based on focused carotid plaque B-Mode ultrasound: A Canadian study
Ankush Jamthikar, Deep Gupta, Amer M. Johri, Laura E. Mantella, Luca Saba, Jasjit S. Suri
Computers in Biology and Medicine.2022; 140: 105102.     CrossRef
Genetics of common cerebral small vessel disease
Constance Bordes, Muralidharan Sargurupremraj, Aniket Mishra, Stéphanie Debette
Nature Reviews Neurology.2022; 18(2): 84.     CrossRef
Correlation Between Lacunae and the Wearing-off Phenomenon in Parkinson’s Disease
Meimei Zhang, Huimin Chen, Genliang Liu, Xuemei Wang, Zhan Wang, Tao Feng, Yumei Zhang
Neuropsychiatric Disease and Treatment.2022; Volume 18: 67.     CrossRef
Macular Microvasculature Is Associated With Total Cerebral Small Vessel Disease Burden in Recent Single Subcortical Infarction
William Robert Kwapong, Shuai Jiang, Yuying Yan, Jincheng Wan, Bo Wu
Frontiers in Aging Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef
Blood-brain barrier leakage in Alzheimer’s disease: From discovery to clinical relevance
Geetika Nehra, Bjoern Bauer, Anika M.S. Hartz
Pharmacology & Therapeutics.2022; 234: 108119.     CrossRef
Altered Brain Morphometry in Cerebral Small Vessel Disease With Cerebral Microbleeds: An Investigation Combining Univariate and Multivariate Pattern Analyses
Jing Li, Hongwei Wen, Shengpei Wang, Yena Che, Nan Zhang, Lingfei Guo
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Impact of Non-pharmacological Chronic Hypertension on a Transgenic Rat Model of Cerebral Amyloid Angiopathy
Aleksandra Stanisavljevic, Joseph M. Schrader, Xiaoyue Zhu, Jennifer M. Mattar, Ashley Hanks, Feng Xu, Mark Majchrzak, John K. Robinson, William E. Van Nostrand
Frontiers in Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef
A Powerful Paradigm for Cardiovascular Risk Stratification Using Multiclass, Multi-Label, and Ensemble-Based Machine Learning Paradigms: A Narrative Review
Jasjit S. Suri, Mrinalini Bhagawati, Sudip Paul, Athanasios D. Protogerou, Petros P. Sfikakis, George D. Kitas, Narendra N. Khanna, Zoltan Ruzsa, Aditya M. Sharma, Sanjay Saxena, Gavino Faa, John R. Laird, Amer M. Johri, Manudeep K. Kalra, Kosmas I. Paras
Diagnostics.2022; 12(3): 722.     CrossRef
Small Vessel Disease: Ancient Description, Novel Biomarkers
Rita Moretti, Paola Caruso
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(7): 3508.     CrossRef
Cerebral Microbleed Automatic Detection System Based on the “Deep Learning”
Pingping Fan, Wei Shan, Huajun Yang, Yu Zheng, Zhenzhou Wu, Shang Wei Chan, Qun Wang, Peiyi Gao, Yaou Liu, Kunlun He, Binbin Sui
Frontiers in Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Anti-platelet Therapy Is Associated With Lower Risk of Dementia in Patients With Cerebral Small Vessel Disease
Dong Pan, Xiaoming Rong, Honghong Li, Zhenhong Deng, Jia Wang, Xiaohuan Liu, Lei He, Yongteng Xu, Yamei Tang
Frontiers in Aging Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef
Coexistent cerebral small vessel disease and multiple infarctions predict recurrent stroke
Yu Tian, Yuesong Pan, Hongyi Yan, Xia Meng, XingQuan Zhao, Liping Liu, Yongjun Wang, Yilong Wang
Neurological Sciences.2022; 43(8): 4863.     CrossRef
Characterization of cerebral small vessel disease by neutrophil and platelet activation markers using artificial intelligence
M.F.A. Karel, M.G.C.H. Roosen, B.M.E. Tullemans, C. Eleana Zhang, J. Staals, J.M.E.M. Cosemans, R.R. Koenen
Journal of Neuroimmunology.2022; 367: 577863.     CrossRef
Advances in the Role of Endothelial Cells in Cerebral Small Vessel Disease
Tao Bai, Shijia Yu, Juan Feng
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Common Shared Pathogenic Aspects of Small Vessels in Heart and Brain Disease
Rita Moretti, Milijana Janjusevic, Alessandra Lucia Fluca, Riccardo Saro, Giulia Gagno, Alessandro Pierri, Laura Padoan, Luca Restivo, Agnese Derin, Antonio Paolo Beltrami, Paola Caruso, Gianfranco Sinagra, Aneta Aleksova
Biomedicines.2022; 10(5): 1009.     CrossRef
Endothelial BACE1 Impairs Cerebral Small Vessels via Tight Junctions and eNOS
Haoyue Zhou, Feng Gao, Xiaoli Yang, Tingting Lin, Zhenxing Li, Qiong Wang, Yang Yao, Lei Li, Xinxin Ding, Kaibin Shi, Qiang Liu, Hong Bao, Zhenyu Long, Zujun Wu, Robert Vassar, Xin Cheng, Rena Li, Yong Shen
Circulation Research.2022; 130(9): 1321.     CrossRef
Xylometazoline Induced Isolated Left Medial Cerebellar Peduncle Infarct: A Rare Case Report
Ankit Bhardwaj, Shoma Mukherjee, Vandana Roy
Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics.2022; 13(1): 102.     CrossRef
Cerebral small vessel disease alters neurovascular unit regulation of microcirculation integrity involved in vascular cognitive impairment
Qin Yang, Xiaobo Wei, Bin Deng, Zihan Chang, Dana Jin, Yonghua Huang, John H. Zhang, Midori A. Yenari, Kunlin Jin, Qing Wang
Neurobiology of Disease.2022; 170: 105750.     CrossRef
A Novel Rodent Model of Hypertensive Cerebral Small Vessel Disease with White Matter Hyperintensities and Peripheral Oxidative Stress
Reut Guy, Rotem Volkman, Ella Wilczynski, Chana Yagil, Yoram Yagil, Michael Findler, Eitan Auriel, Uri Nevo, Daniel Offen
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(11): 5915.     CrossRef
Cerebrovascular disorders in patients with type 2 diabetes mellitus and resistant hypertension
A. Yu. Falkovskaya, V. F. Mordovin, A. E. Sukhareva, I. V. Zyubanova, M. A. Manukyan, V. A. Lichikaki, E. I. Tsoi, A. M. Gusakova, N. V. Dorozhkina
Diabetes mellitus.2022; 25(2): 128.     CrossRef
Study on the Interaction between the Characteristics of Retinal Microangiopathy and Risk Factors for Cerebral Small Vessel Disease
Qian Tang, Yanli Zhang, Zhengfang Yang, Siou Li, Meini Wu, Yongming Guo, Weina Zhao, Changhao Yin, Yuvaraja Teekaraman
Contrast Media & Molecular Imaging.2022; 2022: 1.     CrossRef
Forgetting the Unforgettable: Transient Global Amnesia Part I: Pathophysiology and Etiology
Marco Sparaco, Rosario Pascarella, Carmine Franco Muccio, Marialuisa Zedde
Journal of Clinical Medicine.2022; 11(12): 3373.     CrossRef
Cerebral Small Vessel Disease: Neuroimaging Features, Biochemical Markers, Influencing Factors, Pathological Mechanism and Treatment
Beida Ren, Ling Tan, Yuebo Song, Danxi Li, Bingjie Xue, Xinxing Lai, Ying Gao
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of Logacer in patients with chronic brain ischemia and moderate cognitive impairment: results of non-interventional clinical observation
V.V. Zakharov
Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova.2022; 122(6): 93.     CrossRef
Morphology and pathogenesis of white matter changes in chronic cerebrovascular disease
Tatyana S. Gulevskaya, Pavel L. Anufriev, Мarine М. Tanashyan
Annals of Clinical and Experimental Neurology.2022; 16(2): 78.     CrossRef
Association of compromised cerebral perfusion with lenticulostriate artery impairments in the subacute phase of branch atheromatous disease
Shuai Jiang, Jing-Yu Cui, Yu-Ying Yan, Tang Yang, Wen-Dan Tao, Bo Wu
Therapeutic Advances in Neurological Disorders.2022; 15: 175628642211097.     CrossRef
Reduced cerebral vascular fractal dimension among asymptomatic individuals as a potential biomarker for cerebral small vessel disease
Niferiti Aminuddin, Anusha Achuthan, Nur Intan Raihana Ruhaiyem, Che Mohd Nasril Che Mohd Nassir, Nur Suhaila Idris, Muzaimi Mustapha
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Brain MRI in Monogenic Cerebral Small Vessel Diseases: A Practical Handbook
Leonardo Ulivi, Mirco Cosottini, Gianmichele Migaleddu, Giovanni Orlandi, Nicola Giannini, Gabriele Siciliano, Michelangelo Mancuso
Current Molecular Medicine.2022; 22(4): 300.     CrossRef
Distinct Brain Proteomic Signatures in Cerebral Small Vessel Disease Rat Models of Hypertension and Cerebral Amyloid Angiopathy
Joseph M Schrader, Aleksandra Stanisavljevic, Feng Xu, William E Van Nostrand
Journal of Neuropathology & Experimental Neurology.2022; 81(9): 731.     CrossRef
Association of Serum GFAP with Functional and Neurocognitive Outcome in Sporadic Small Vessel Disease
André Huss, Ahmed Abdelhak, Benjamin Mayer, Hayrettin Tumani, Hans-Peter Müller, Katharina Althaus, Jan Kassubek, Markus Otto, Albert C. Ludolph, Deniz Yilmazer-Hanke, Hermann Neugebauer
Biomedicines.2022; 10(8): 1869.     CrossRef
Correlation between 24-Hour Ambulatory Blood Pressure Variability and White Matter Lesions in Patients with Cerebral Small Vascular Disease: A Cross-Sectional Study
Ping Liu, Changhao Yin, Meilingzi Liu, Lu Chang, Tianjiao Wu, Zihao Li, Ruidi Luo, Xiao Du, Weina Zhao, Ahmed Faeq Hussein
Computational and Mathematical Methods in Medicine.2022; 2022: 1.     CrossRef
Dose–response association between plasma homocysteine and white matter lesions in patients with hypertension: a case–control study
Yujuan Yuan, Xintian Cai, Yan Liu, Nanfang Li
Hypertension Research.2022; 45(11): 1794.     CrossRef
Vascular Implications of COVID-19: Role of Radiological Imaging, Artificial Intelligence, and Tissue Characterization: A Special Report
Narendra N. Khanna, Mahesh Maindarkar, Anudeep Puvvula, Sudip Paul, Mrinalini Bhagawati, Puneet Ahluwalia, Zoltan Ruzsa, Aditya Sharma, Smiksha Munjral, Raghu Kolluri, Padukone R. Krishnan, Inder M. Singh, John R. Laird, Mostafa Fatemi, Azra Alizad, Surin
Journal of Cardiovascular Development and Disease.2022; 9(8): 268.     CrossRef
Multi-modality artificial intelligence in digital pathology
Yixuan Qiao, Lianhe Zhao, Chunlong Luo, Yufan Luo, Yang Wu, Shengtong Li, Dechao Bu, Yi Zhao
Briefings in Bioinformatics.2022;[Epub]     CrossRef
Mesenchymal Stem Cell-Derived Extracellular Vesicles as Proposed Therapy in a Rat Model of Cerebral Small Vessel Disease
Reut Guy, Shay Herman, Hadar Benyamini, Tali Ben-Zur, Hila Kobo, Metsada Pasmanik-Chor, Dafna Yaacobi, Eric Barel, Chana Yagil, Yoram Yagil, Daniel Offen
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(19): 11211.     CrossRef
Deconstruction of Risk Prediction of Ischemic Cardiovascular and Cerebrovascular Diseases Based on Deep Learning
Yan Xu, Lingwei Meng, Sandip K. Mishra
Contrast Media & Molecular Imaging.2022; 2022: 1.     CrossRef
Catalpol relieved angiotensin II-induced blood–brain barrier destruction via inhibiting the TLR4 pathway in brain endothelial cells
Yu Xia, Yun Wei Lu, Ren Juan Hao, Gu Ran Yu
Pharmaceutical Biology.2022; 60(1): 2210.     CrossRef
Research Progress in Risk Factors for Cognitive Dysfunction in Cerebral Small Vessel Disease
芳星 宋
Advances in Clinical Medicine.2022; 12(12): 11263.     CrossRef
Brain morphometry and its relevance in cerebral small vessel disease
S. P. Moskovko, R. S. Bartiuk
Reports of Morphology.2022; 28(4): 11.     CrossRef
Association between polymorphisms in miRNAs and ischemic stroke: A meta-analysis
Yunnan Jing, Siya Hu, Jing Song, Xu Dong, Ying Zhang, Xiaowei Sun, Dongyan Wang
Medicine.2022; 101(52): e32078.     CrossRef
Brain Vessel Segmentation Using Deep Learning—A Review
Mohammad Raihan Goni, Nur Intan Raihana Ruhaiyem, Muzaimi Mustapha, Anusha Achuthan, Che Mohd Nasril Che Mohd Nassir
IEEE Access.2022; 10: 111322.     CrossRef
Association between polymorphisms in ABO gene and stroke patients with small artery occlusion in southern Chinese Han population
Yi-ying Jiang, Jian-li Li, Liu-yu Liu, Guo-qiu Zhou, Dong-can Mo, Dong-dong Jiang, Man Luo
Gene.2021; 769: 145211.     CrossRef
CS2-Net: Deep learning segmentation of curvilinear structures in medical imaging
Lei Mou, Yitian Zhao, Huazhu Fu, Yonghuai Liu, Jun Cheng, Yalin Zheng, Pan Su, Jianlong Yang, Li Chen, Alejandro F. Frangi, Masahiro Akiba, Jiang Liu
Medical Image Analysis.2021; 67: 101874.     CrossRef
Multiclass machine learning vs. conventional calculators for stroke/CVD risk assessment using carotid plaque predictors with coronary angiography scores as gold standard: a 500 participants study
Ankush D. Jamthikar, Deep Gupta, Laura E. Mantella, Luca Saba, John R. Laird, Amer M. Johri, Jasjit S. Suri
The International Journal of Cardiovascular Imaging.2021; 37(4): 1171.     CrossRef
Ultrasound-based internal carotid artery plaque characterization using deep learning paradigm on a supercomputer: a cardiovascular disease/stroke risk assessment system
Luca Saba, Skandha S. Sanagala, Suneet K. Gupta, Vijaya K. Koppula, Amer M. Johri, Aditya M. Sharma, Raghu Kolluri, Deepak L. Bhatt, Andrew Nicolaides, Jasjit S. Suri
The International Journal of Cardiovascular Imaging.2021; 37(5): 1511.     CrossRef
Relation between physical activity and cerebral small vessel disease: A nine-year prospective cohort study
Thijs RJ Landman, Dick HJ Thijssen, Anil M Tuladhar, Frank-Erik de Leeuw
International Journal of Stroke.2021; 16(8): 962.     CrossRef
A narrative review on characterization of acute respiratory distress syndrome in COVID-19-infected lungs using artificial intelligence
Jasjit S. Suri, Sushant Agarwal, Suneet K. Gupta, Anudeep Puvvula, Mainak Biswas, Luca Saba, Arindam Bit, Gopal S. Tandel, Mohit Agarwal, Anubhav Patrick, Gavino Faa, Inder M. Singh, Ronald Oberleitner, Monika Turk, Paramjit S. Chadha, Amer M. Johri, J. M
Computers in Biology and Medicine.2021; 130: 104210.     CrossRef
Factors Influencing Cognitive Impairment in Patients with Atrial Fibrillation Associated Stroke
心怡 孟
Advances in Clinical Medicine.2021; 11(01): 199.     CrossRef
3D Multi-Scale Residual Network Toward Lacunar Infarcts Identification From MR Images With Minimal User Intervention
Mohammed A. Al-Masni, Woo-Ram Kim, Eung Yeop Kim, Young Noh, Dong-Hyun Kim
IEEE Access.2021; 9: 11787.     CrossRef
Wilson disease tissue classification and characterization using seven artificial intelligence models embedded with 3D optimization paradigm on a weak training brain magnetic resonance imaging datasets: a supercomputer application
Mohit Agarwal, Luca Saba, Suneet K. Gupta, Amer M. Johri, Narendra N. Khanna, Sophie Mavrogeni, John R. Laird, Gyan Pareek, Martin Miner, Petros P. Sfikakis, Athanasios Protogerou, Aditya M. Sharma, Vijay Viswanathan, George D. Kitas, Andrew Nicolaides, J
Medical & Biological Engineering & Computing.2021; 59(3): 511.     CrossRef
Clinical manifestations and issues of diagnosis of chronic cerebrovascular disease (chronic cerebral ischemia) at an early (pre-dementia) stage
A. A. Kulesh, A. Yu. Emelin, A. N. Bogolepova, O. B. Doronina, V. V. Zakharov, O. V. Kolokolov, S. V. Kotov, L. L. Korsunskaya, M. A. Kutlubaev, V. B. Laskov, O. S. Levin, V. A. Parfenov
Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics.2021; 13(1): 4.     CrossRef
Diets and Cellular-Derived Microparticles: Weighing a Plausible Link With Cerebral Small Vessel Disease
Che Mohd Nasril Che Mohd Nassir, Mazira Mohamad Ghazali, Sabarisah Hashim, Nur Suhaila Idris, Lee Si Yuen, Wong Jia Hui, Haziq Hazman Norman, Chuang Huei Gau, Nanthini Jayabalan, Yuri Na, Linqing Feng, Lin Kooi Ong, Hafizah Abdul Hamid, Haja Nazeer Ahamed
Frontiers in Cardiovascular Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
Construction and validation of a cerebral white matter hyperintensity probability map of older Koreans
Jun Sung Kim, Subin Lee, Grace Eun Kim, Dae Jong Oh, Woori Moon, Jong Bin Bae, Ji Won Han, Seonjeong Byun, Seung Wan Suh, Yu Yong Choi, Kyu Yeong Choi, Kun Ho Lee, Jae Hyoung Kim, Ki Woong Kim
NeuroImage: Clinical.2021; 30: 102607.     CrossRef
Carotid intima-media thickness and arterial stiffness in relation to cerebral small vessel disease in neurologically asymptomatic individuals with type 1 diabetes
Jussi Inkeri, Anniina Tynjälä, Carol Forsblom, Ron Liebkind, Turgut Tatlisumak, Lena M. Thorn, Per-Henrik Groop, Sara Shams, Jukka Putaala, Juha Martola, Daniel Gordin
Acta Diabetologica.2021; 58(7): 929.     CrossRef
Classification differentiates clinical and neuroanatomic features of cerebral small vessel disease
Kun-Hsien Chou, Pei-Lin Lee, Li-Ning Peng, Wei-Ju Lee, Pei-Ning Wang, Liang-Kung Chen, Ching-Po Lin, Chih-Ping Chung
Brain Communications.2021;[Epub]     CrossRef
A self-supervised learning strategy for postoperative brain cavity segmentation simulating resections
Fernando Pérez-García, Reuben Dorent, Michele Rizzi, Francesco Cardinale, Valerio Frazzini, Vincent Navarro, Caroline Essert, Irène Ollivier, Tom Vercauteren, Rachel Sparks, John S. Duncan, Sébastien Ourselin
International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery.2021; 16(10): 1653.     CrossRef
Combination of acute hypertensive striatocapsular hemorrhage and mirror previous asymptomatic slit-like hemorrhage in a young patient: a new radiological clue for cerebral small vessel disease?
Jonathan Leempoel, Amina Sellimi, Natalia Gonzalez Rodriguez de Azero, Alexandre Persu, Thierry Duprez
Acta Neurologica Belgica.2021; 121(5): 1371.     CrossRef
Location Matters: Navigating Regional Heterogeneity of the Neurovascular Unit
Louis-Philippe Bernier, Clément Brunner, Azzurra Cottarelli, Matilde Balbi
Frontiers in Cellular Neuroscience.2021;[Epub]     CrossRef
Brain Shape Changes Associated With Cerebral Atrophy in Healthy Aging and Alzheimer’s Disease
Yana Blinkouskaya, Johannes Weickenmeier
Frontiers in Mechanical Engineering.2021;[Epub]     CrossRef
The influence of white matter hyperintensity on cognitive impairment in Parkinson's disease
Hailing Liu, Bin Deng, Fen Xie, Xiaohua Yang, Zhenchao Xie, Yonghua Chen, Zhi Yang, Xiyan Huang, Shuzhen Zhu, Qing Wang
Annals of Clinical and Translational Neurology.2021; 8(9): 1917.     CrossRef
Regulation of cerebral blood flow in humans: physiology and clinical implications of autoregulation
Jurgen A. H. R. Claassen, Dick H. J. Thijssen, Ronney B. Panerai, Frank M. Faraci
Physiological Reviews.2021; 101(4): 1487.     CrossRef
COVLIAS 1.0: Lung Segmentation in COVID-19 Computed Tomography Scans Using Hybrid Deep Learning Artificial Intelligence Models
Jasjit S. Suri, Sushant Agarwal, Rajesh Pathak, Vedmanvitha Ketireddy, Marta Columbu, Luca Saba, Suneet K. Gupta, Gavino Faa, Inder M. Singh, Monika Turk, Paramjit S. Chadha, Amer M. Johri, Narendra N. Khanna, Klaudija Viskovic, Sophie Mavrogeni, John R.
Diagnostics.2021; 11(8): 1405.     CrossRef
Aberrant Neurogliovascular Unit Dynamics in Cerebral Small Vessel Disease: A Rheological Clue to Vascular Parkinsonism
Che Mohd Nasril Che Mohd Nassir, Thenmoly Damodaran, Siti R. Yusof, Anwar Norazit, Geetha Chilla, Isaac Huen, Bhanu Prakash K. N., Norlinah Mohamed Ibrahim, Muzaimi Mustapha
Pharmaceutics.2021; 13(8): 1207.     CrossRef
Artificial intelligence-based hybrid deep learning models for image classification: The first narrative review
Biswajit Jena, Sanjay Saxena, Gopal K. Nayak, Luca Saba, Neeraj Sharma, Jasjit S. Suri
Computers in Biology and Medicine.2021; 137: 104803.     CrossRef
Brain aging mechanisms with mechanical manifestations
Yana Blinkouskaya, Andreia Caçoilo, Trisha Gollamudi, Shima Jalalian, Johannes Weickenmeier
Mechanisms of Ageing and Development.2021; 200: 111575.     CrossRef
Plasma osteoprotegerin levels are associated with the presence and burden of cerebral small vessel disease in patients with acute ischemic stroke
Moo-Seok Park, Yoonkyung Chang, Kwang-Hyun Kim, Jin Hee Park, Tae-Jin Song
Clinical Neurology and Neurosurgery.2021; 210: 107010.     CrossRef
Reliability of arterial spin labeling derived cerebral blood flow in periventricular white matter
Sudipto Dolui, Audrey P. Fan, Moss Y. Zhao, Ilya M. Nasrallah, Greg Zaharchuk, John A. Detre
Neuroimage: Reports.2021; 1(4): 100063.     CrossRef
Magnetic Resonance Imaging-Visible Perivascular Spaces in the Basal Ganglia Are Associated With the Diabetic Retinopathy Stage and Cognitive Decline in Patients With Type 2 Diabetes
Eun Young Choi, Yae Won Park, Minyoung Lee, Min Kim, Christopher Seungkyu Lee, Sung Soo Ahn, Jinna Kim, Seung-Koo Lee
Frontiers in Aging Neuroscience.2021;[Epub]     CrossRef
Imaging Markers of Subcortical Vascular Dementia in Patients With Multiple-Lobar Cerebral Microbleeds
Chia-Yen Lin, Song-Ru Jhan, Wei-Ju Lee, Po-Lin Chen, Jun-Peng Chen, Hung-Chieh Chen, Ting-Bin Chen
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Ten Fast Transfer Learning Models for Carotid Ultrasound Plaque Tissue Characterization in Augmentation Framework Embedded with Heatmaps for Stroke Risk Stratification
Skandha S. Sanagala, Andrew Nicolaides, Suneet K. Gupta, Vijaya K. Koppula, Luca Saba, Sushant Agarwal, Amer M. Johri, Manudeep S. Kalra, Jasjit S. Suri
Diagnostics.2021; 11(11): 2109.     CrossRef
Cerebral small vessel disease phenotype and 5-year mortality in asymptomatic middle-to-old aged individuals
Wei-Ju Lee, Kun-Hsien Chou, Pei-Lin Lee, Li-Ning Peng, Pei-Ning Wang, Ching-Po Lin, Liang-Kung Chen, Chih-Ping Chung
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Endothelial Dysfunction and Hyperhomocysteinemia-Linked Cerebral Small Vessel Disease: Underlying Mechanisms and Treatment Timing
Shuang Li, Guangjian Li, Xia Luo, Yan Huang, Lan Wen, Jinglun Li
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Long-Term Vascular Outcomes in Patients With Mixed Location Intracerebral Hemorrhage and Microbleeds
Hsin-Hsi Tsai, Szu-Ju Chen, Li-Kai Tsai, Marco Pasi, Yen-Ling Lo, Ya-Fang Chen, Sung-Chun Tang, Jiann-Shing Jeng
Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Current state of cerebral microangiopathy in hypertension
T.S. Gulevskaya, P.L. Anufriev, A.N. Evdokimenko
Arkhiv patologii.2021; 83(6): 45.     CrossRef
Altered Spontaneous Brain Activity Related to Neurologic Dysfunction in Patients With Cerebral Small Vessel Disease
Mengmeng Feng, Hongwei Wen, Haotian Xin, Nan Zhang, Changhu Liang, Lingfei Guo
Frontiers in Aging Neuroscience.2021;[Epub]     CrossRef
Risk factors of cerebral small vessel disease
Zheng Wang, Qin Chen, Jiajie Chen, Ni Yang, Kai Zheng
Medicine.2021; 100(51): e28229.     CrossRef
A Multicenter Study on Carotid Ultrasound Plaque Tissue Characterization and Classification Using Six Deep Artificial Intelligence Models: A Stroke Application
Luca Saba, Skandha S. Sanagala, Suneet K. Gupta, Vijaya K. Koppula, John R. Laird, Vijay Viswanathan, Miguel J. Sanches, George D. Kitas, Amer M. Johri, Neeraj Sharma, Andrew Nicolaides, Jasjit S. Suri
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement.2021; 70: 1.     CrossRef
Cognitive status of older adults with diabetes mellitus, hypertension, and dyslipidemia on Hindi Cognitive Screening Test and Saint Louis University Mental State
RakeshKumar Tripathi, ShailendraMohan Tripathi, NishaMani Pandey, Anamika Srivastava, Kauser Usman, Wahid Ali, SarvadaC Tiwari
Journal of Geriatric Mental Health.2021; 8(2): 118.     CrossRef
Prevalence and Predictors of Cerebral Microangiopathy Determined by Pulsatility Index in an Asymptomatic Population From the ILERVAS Project
Francisco Purroy, Enric Sánchez, Albert Lecube, Gloria Arqué, Mikel Vicente-Pascual, Gerard Mauri-Capdevila, Núria Torreguitart, Marta Hernández, Ferrán Barbé, Elvira Fernández, Reinald Pamplona, Cristina Farràs, Dídac Mauricio, Marcelino Bermúdez-López
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
The association between pineal gland calcification and white matter hyperintensities of presumed vascular origin in older adults. A population-based study
Oscar H. Del Brutto, Robertino M. Mera, Paul Castle, Jaydon Kiernan, Victor J. Del Brutto, Bettsy Y. Recalde, Mark J. Sedler
Journal of Clinical Neuroscience.2020; 72: 202.     CrossRef
Association of Low Blood Pressure with White Matter Hyperintensities in Elderly Individuals with Controlled Hypertension
Jun Sung Kim, Subin Lee, Seung Wan Suh, Jong Bin Bae, Ji Hyun Han, Seonjeong Byun, Ji Won Han, Jae Hyoung Kim, Ki Woong Kim
Journal of Stroke.2020; 22(1): 99.     CrossRef
Vascular dysfunction following breath-hold diving
Otto F. Barak, Nebojsa Janjic, Ivan Drvis, Tanja Mijacika, Ivana Mudnic, Geoff B. Coombs, Stephen R. Thom, Dejan Madic, Zeljko Dujic
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology.2020; 98(2): 124.     CrossRef
Contributions of Aging to Cerebral Small Vessel Disease
T. Michael De Silva, Frank M. Faraci
Annual Review of Physiology.2020; 82(1): 275.     CrossRef
Coffee Consumption and Risk of Stroke: A Mendelian Randomization Study
Yu Qian, Ding Ye, Huijun Huang, David J. H. Wu, Yaxuan Zhuang, Xia Jiang, Yingying Mao
Annals of Neurology.2020; 87(4): 525.     CrossRef
Non breathing-related sleep fragmentation and imaging markers in patients with atherosclerotic cerebral small vessel disease (CSVD): a cross-sectional case-control study
Jihui Wang, Xiaodong Chen, Jinchi Liao, Li Zhou, Hongying Han, Jiong Tao, Zhengqi Lu
BMC Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Expression and Significance of MicroRNA155 in Serum of Patients with Cerebral Small Vessel Disease
Ying Guo, Dongxue Li, Jiapei Li, Nan Yang, Deyun Wang
Journal of Korean Neurosurgical Society.2020; 63(4): 463.     CrossRef
miR-22 and cerebral microbleeds in brainstem and deep area are associated with depression one month after ischemic stroke
Jia Hu, Wei Zhou, Zhiming Zhou, Qian Yang, Junfeng Xu, Wanli Dong
Brazilian Journal of Medical and Biological Research.2020;[Epub]     CrossRef
Lacune is the stroke subtype linked to obstructive sleep apnea
Fawaz Al-Hussain, Yousef Mohammad
Neurological Sciences.2020; 41(11): 3301.     CrossRef
Heavy Metal-Induced Cerebral Small Vessel Disease: Insights into Molecular Mechanisms and Possible Reversal Strategies
Jayant Patwa, Swaran Jeet Singh Flora
International Journal of Molecular Sciences.2020; 21(11): 3862.     CrossRef
Association between Intracranial Arterial Dolichoectasia and Cerebral Small Vessel Disease and Its Underlying Mechanisms
Dao Pei Zhang, Suo Yin, Huai Liang Zhang, Dan Li, Bo Song, Jia Xu Liang
Journal of Stroke.2020; 22(2): 173.     CrossRef
Retinal Vascular Pathology in a Rat Model of Cerebral Small Vessel Disease
Heinrich Maximilian Scheifele, Philipp Ulbrich, Cornelia Garz, Roxana Octavia Carare, Hans-Jochen Heinze, Stefanie Schreiber, Solveig Jandke
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Improving the management of patients with a diagnosis of chronic cerebral ischemia
V. A. Parfenov
Meditsinskiy sovet = Medical Council.2020; (8): 11.     CrossRef
Structure and function of the perivascular fluid compartment and vertebral venous plexus: Illumining a novel theory on mechanisms underlying the pathogenesis of Alzheimer's, cerebral small vessel, and neurodegenerative diseases
Michael George Zaki Ghali, Vitaliy Marchenko, M. Gazi Yaşargil, George Zaki Ghali
Neurobiology of Disease.2020; 144: 105022.     CrossRef
Detrimental effects of hypercortisolism on brain structure and related risk factors
Yaxi Chen, Junhuai Zhang, Huiwen Tan, Jiaqi Li, Yerong Yu
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Asymptomatic Striatocapsular slit-like Hemorrhage as a Severity Marker in Patients with Hypertensive Angiopathy
Hsin-Hsi Tsai, Bo-Ching Lee, Chen-Yu Huang, Li-Kai Tsai, Sung-Chun Tang, Jiann-Shing Jeng, Ya-Fang Chen
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2020; 29(10): 105153.     CrossRef
3-D optimized classification and characterization artificial intelligence paradigm for cardiovascular/stroke risk stratification using carotid ultrasound-based delineated plaque: Atheromatic™ 2.0
Sanagala S. Skandha, Suneet K. Gupta, Luca Saba, Vijaya K. Koppula, Amer M. Johri, Narendra N. Khanna, Sophie Mavrogeni, John R. Laird, Gyan Pareek, Martin Miner, Petros P. Sfikakis, Athanasios Protogerou, Durga P. Misra, Vikas Agarwal, Aditya M. Sharma,
Computers in Biology and Medicine.2020; 125: 103958.     CrossRef
Assessing the effectiveness of statin therapy for alleviating cerebral small vessel disease progression in people ≥75 years of age
Yuqi Guo, Yunpeng Li, Xukui Liu, Yi Cui, Yingxin Zhao, Shangwen Sun, Qing Jia, Qiang Chai, Gary Gong, Hua Zhang, Zhendong Liu
BMC Geriatrics.2020;[Epub]     CrossRef
Extracranial Carotid Artery Stenosis: The Effects on Brain and Cognition with a Focus on Resting‐State Functional Connectivity
Michele Porcu, Luigi Cocco, David Saloner, Jasjit S. Suri, Roberto Montisci, Alessandro Carriero, Luca Saba
Journal of Neuroimaging.2020; 30(6): 736.     CrossRef
Vascular disease and multiple sclerosis: a post-mortem study exploring their relationships
Ruth Geraldes, Margaret M Esiri, Rafael Perera, Sydney A Yee, Damian Jenkins, Jacqueline Palace, Gabriele C DeLuca
Brain.2020; 143(10): 2998.     CrossRef
Superficial Siderosis and Microbleed Restricted in Cortex Might Be Correlated to Atrophy and Cognitive Decline in Sneddon's Syndrome
Ming Yao, Jiuliang Zhao, Nan Jiang, Libo Li, Jun Ni
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Cognitive and balance impairments in people with incidental white matter hyperintensities
Amr El Sayed Ali Mohamed Tag Eldin, Wafik Said Bahnasy, Naglaa Lotfy Dabees, Hazem Abd El-Rahman Fayed
The Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery.2020;[Epub]     CrossRef
Chinese herbal medicine for vascular cognitive impairment in cerebral small vessel disease
Xinyang Zhang, Xuemei Liu, Ruyu Xia, Nannan Li, Xing Liao, Zhigang Chen
Medicine.2020; 99(40): e22455.     CrossRef
A Systematic Review of WNT Signaling in Endothelial Cell Oligodendrocyte Interactions: Potential Relevance to Cerebral Small Vessel Disease
Narek Manukjan, Zubair Ahmed, Daniel Fulton, W. Matthijs Blankesteijn, Sébastien Foulquier
Cells.2020; 9(6): 1545.     CrossRef
Relationship Between Step Counts and Cerebral Small Vessel Disease in Japanese Men
Mohammad Moniruzzaman, Aya Kadota, Hiroyoshi Segawa, Keiko Kondo, Sayuki Torii, Naoko Miyagawa, Akira Fujiyoshi, Takashi Hisamatsu, Yoshiyuki Watanabe, Akihiko Shiino, Kazuhiko Nozaki, Hirotsugu Ueshima, Katsuyuki Miura
Stroke.2020; 51(12): 3584.     CrossRef
Low-Cost Office-Based Cardiovascular Risk Stratification Using Machine Learning and Focused Carotid Ultrasound in an Asian-Indian Cohort
Ankush D. Jamthikar, Deep Gupta, Amer M. Johri, Laura E. Mantella, Luca Saba, Raghu Kolluri, Aditya M. Sharma, Vijay Viswanathan, Andrew Nicolaides, Jasjit S. Suri
Journal of Medical Systems.2020;[Epub]     CrossRef
Replication of Top Loci From COL4A1/2 Associated With White Matter Hyperintensity Burden in Patients With Ischemic Stroke
Jiang Li, Vida Abedi, Ramin Zand, Christoph J. Griessenauer
Stroke.2020; 51(12): 3751.     CrossRef
Pathophysiology of Blood–Brain Barrier Permeability Throughout the Different Stages of Ischemic Stroke and Its Implication on Hemorrhagic Transformation and Recovery
Sara Bernardo-Castro, João André Sousa, Ana Brás, Carla Cecília, Bruno Rodrigues, Luciano Almendra, Cristina Machado, Gustavo Santo, Fernando Silva, Lino Ferreira, Isabel Santana, João Sargento-Freitas
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Cerebral Small Vessel Disease
Jakub Litak, Marek Mazurek, Bartłomiej Kulesza, Paweł Szmygin, Joanna Litak, Piotr Kamieniak, Cezary Grochowski
International Journal of Molecular Sciences.2020; 21(24): 9729.     CrossRef
Evaluation of ECG Features for the Classification of Post-Stroke Survivors with a Diagnostic Approach
Kalaivani Rathakrishnan, Seung-Nam Min, Se Jin Park
Applied Sciences.2020; 11(1): 192.     CrossRef
«Dysarthria–clumsy hand syndrome» as lacunar stroke manifestation
V. N. Grigoryeva, T. N. Semenova, E. V. Guzanova
Russian neurological journal.2020; 25(5): 14.     CrossRef
Decreased Cerebrospinal Fluid Aβ42 in Patients with Idiopathic Parkinson’s Disease and White Matter Lesions
Ioanna Markaki, Stefanos Klironomos, Per Svenningsson
Journal of Parkinson's Disease.2019; 9(2): 361.     CrossRef
Homocysteine and small vessel stroke: A mendelian randomization analysis
Susanna C. Larsson, Matthew Traylor, Hugh S. Markus
Annals of Neurology.2019; 85(4): 495.     CrossRef
Machine Learning–Based Model for Prediction of Outcomes in Acute Stroke
JoonNyung Heo, Jihoon G. Yoon, Hyungjong Park, Young Dae Kim, Hyo Suk Nam, Ji Hoe Heo
Stroke.2019; 50(5): 1263.     CrossRef
Asymptomatic Cerebral Small Vessel Disease: Insights from Population-Based Studies
Alvin S. Das, Robert W. Regenhardt, Meike W. Vernooij, Deborah Blacker, Andreas Charidimou, Anand Viswanathan
Journal of Stroke.2019; 21(2): 121.     CrossRef
Vascular cognitive impairment and chronic cerebral ischemia (dyscirculatory encephalopathy)
V. A. Parfenov
Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics.2019; 11(3S): 61.     CrossRef
Plasma Klotho concentration is associated with the presence, burden and progression of cerebral small vessel disease in patients with acute ischaemic stroke
Ho Geol Woo, Yoonkyung Chang, Dong-Ryeol Ryu, Tae-Jin Song, Oliver Chen
PLOS ONE.2019; 14(8): e0220796.     CrossRef
Post-acquisition processing confounds in brain volumetric quantification of white matter hyperintensities
Ahmed A. Bahrani, Omar M. Al-Janabi, Erin L. Abner, Shoshana H. Bardach, Richard J. Kryscio, Donna M. Wilcock, Charles D. Smith, Gregory A. Jicha
Journal of Neuroscience Methods.2019; 327: 108391.     CrossRef
Small Vessel Disease
Antoine M. Hakim
Frontiers in Neurology.2019;[Epub]     CrossRef
Stromal Cell-Derived Factor 1 Protects Brain Vascular Endothelial Cells from Radiation-Induced Brain Damage
Jong-Ik Heo, Kwang Il Kim, Sang-Keun Woo, Joong Sun Kim, Kyu Jin Choi, Hae-June Lee, Kwang Seok Kim
Cells.2019; 8(10): 1230.     CrossRef
Cerebral Small Vessel Disease (CSVD) – Lessons From the Animal Models
Muzaimi Mustapha, Che Mohd Nasril Che Mohd Nassir, Niferiti Aminuddin, Amanina Ahmad Safri, Mazira Mohamad Ghazali
Frontiers in Physiology.2019;[Epub]     CrossRef
Advances in biomarkers of cerebral small vessel disease
Xue Peng, Jianhua Zhao, Junli Liu, Shaomin Li
Journal of Neurorestoratology.2019; 7(4): 171.     CrossRef
Silent brain infarction: a quiet predictor of future stroke
Oh Young Bang
Precision and Future Medicine.2018; 2(4): 167.     CrossRef