Basilar Artery Plaque and Pontine Infarction Location and Vascular Geometry
Bum Joon Kim, Kyung Mi Lee, Hyun Young Kim, Young Seo Kim, Seong-Ho Koh, Sung Hyuk Heo, Dae-Il Chang
J Stroke. 2018;20(1):92-98.   Published online 2018 Jan 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2017.00829
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The effects of P2 segment of posterior cerebral artery to thalamus blood supply pattern on gait in cerebral small vessel disease: A 7 T MRI based study
Cen Guo, Bei Wang, Yajing Huo, Lili Shan, Tianci Qiao, Zidong Yang, Mingyuan Liu, Yilin Wang, Guanshu Liu, Yajie Liu, He Wang, Yan Han
Neurobiology of Disease.2024; 190: 106372.     CrossRef
Effect of Mid-Basilar Artery Angle and Plaque Characteristics on Pontine Infarction in Patients with Basilar Artery Plaque
Yangchen Li, Fengxin Chen, Bo Yang, Sheng Xie, Ce Wang, Runcai Guo, Xuebing Zhang, Zunjing Liu
Journal of Atherosclerosis and Thrombosis.2023; 30(2): 182.     CrossRef
Research Progresses of High-Resolution Magnetic Resonance Vessel Wall Imaging for the Effect of Vertebrobasilar Artery Geometry on Plaque Formation
佳 韦
Advances in Clinical Medicine.2023; 13(02): 1612.     CrossRef
Basilar artery plaque distribution is associated with pontine infarction and vertebrobasilar artery geometry
Jinmei Zheng, Bin Sun, Ruolan Lin, Yongqi Teng, Enshuang Zheng, Xihai Zhao, Yunjing Xue
Frontiers in Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
Clinical Relevance of Plaque Distribution for Basilar Artery Stenosis
J. Luo, X. Bai, K. Huang, T. Wang, R. Yang, L. Li, Q. Tian, R. Xu, T. Li, Y. Wang, Y. Chen, P. Gao, J. Chen, B. Yang, Y. Ma, L. Jiao
American Journal of Neuroradiology.2023; 44(5): 530.     CrossRef
Association between vertebrobasilar artery geometry and vertebrobasilar stenosis, recurrence, and death in posterior circulation stroke and transient ischemic attack
Man Qu, Peng Liu, Taotao Tao, Yun Chen, Lingqun Mao, Xinwei He
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2023; 32(10): 107306.     CrossRef
Isolated pontine infarction versus pontine plus infarction: prevalence, pathogenic mechanism, and outcomes
Sang Hee Ha, Jae-Chan Ryu, Jae-Han Bae, Jong S. Kim
Journal of Neurology.2022; 269(8): 4375.     CrossRef
Advances in Research on Isolated Pontine Infarction and White Matter Hyperintensity
琳琳 张
Advances in Clinical Medicine.2022; 12(04): 2769.     CrossRef
Endovascular thrombectomy versus standard medical treatment for stroke patients with acute basilar artery occlusion: a systematic review and meta-analysis
Yongli Zhao, Wendong Zhao, Yingchang Guo, Yanru Li
Journal of NeuroInterventional Surgery.2022; 14(12): 1173.     CrossRef
Analysis of Bending Degree of Basilar Artery Using Image Processing
Jeehong Kim, Yeongmin Jang, Hyosung Kwak, Hilal Tayara, Kil To Chong
Diagnostics.2022; 12(9): 2066.     CrossRef
Factors associated with two different stroke mechanisms in perforator infarctions regarding the shape of arteries
Sang Hee Ha, Jae-Chan Ryu, Jae-Han Bae, Sujin Koo, Jun Young Chang, Dong-Wha Kang, Sun U. Kwon, Jong S. Kim, Dae-il Chang, Bum Joon Kim
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Composable microfluidic spinning platforms for facile production of biomimetic perfusable hydrogel microtubes
Ruoxiao Xie, Zhe Liang, Yongjian Ai, Wenchen Zheng, Jialiang Xiong, Peidi Xu, Yupeng Liu, Mingyu Ding, Jianyi Gao, Jiaping Wang, Qionglin Liang
Nature Protocols.2021; 16(2): 937.     CrossRef
The Longitudinal Distribution and Stability of Curved Basilar Artery Plaque: A Study Based on HR-MRI
Jiali Sun, Guoqiang Liu, Dingyue Zhang, Zhigang Wu, Jingyao Liu, Wei Wang
Journal of Atherosclerosis and Thrombosis.2021; 28(12): 1333.     CrossRef
Outcomes of Endovascular Therapy in Acute Basilar Artery Occlusion With Severe Symptoms
Weilin Kong, Junjie Yuan, Jiacheng Huang, Jiaxing Song, Chenhao Zhao, Hongfei Sang, Weidong Luo, Dongjing Xie, Fei Gao, Huagang Li, Jun Luo, Shudong Liu, Dongzhang Xue, Yinquan Yu, Fengli Li, Zhongming Qiu, Wenjie Zi, Qingwu Yang
JAMA Network Open.2021; 4(12): e2139550.     CrossRef
Bilateral pontine infarction with basilar artery fenestration
Sang Hee Ha, Hyug-Gi Kim, Bum Joon Kim
Medicine.2020; 99(32): e21530.     CrossRef
Asymptomatic Basilar Artery Plaque Distribution and Vascular Geometry
Bum Joon Kim, Hyun Young Kim, Wonho Jho, Young Seo Kim, Seong-Ho Koh, Sung Hyuk Heo, Dae-Il Chang, Young-Jun Lee
Journal of Atherosclerosis and Thrombosis.2019; 26(11): 1007.     CrossRef
Geometric determinants of local hemodynamics in severe carotid artery stenosis
Dara Azar, William M. Torres, Lindsey A. Davis, Taylor Shaw, John F. Eberth, Vijaya B. Kolachalama, Susan M. Lessner, Tarek Shazly
Computers in Biology and Medicine.2019; 114: 103436.     CrossRef
Association between basilar artery configuration and Vessel Wall features: a prospective high-resolution magnetic resonance imaging study
Ziqi Xu, Mingyao Li, Zhikai Hou, Jinhao Lyu, Na Zhang, Xin Lou, Zhongrong Miao, Ning Ma
BMC Medical Imaging.2019;[Epub]     CrossRef
Stroke mechanisms and outcomes of isolated symptomatic basilar artery stenosis
Edgar A Samaniego, Amir Shaban, Santiago Ortega-Gutierrez, Jorge A Roa, David M Hasan, Colin Derdeyn, Biyue Dai, Harold Adams, Enrique Leira
Stroke and Vascular Neurology.2019; 4(4): 189.     CrossRef
Relationship between the geometry patterns of vertebrobasilar artery and atherosclerosis
Jin Yu, Shu Zhang, Ming-Li Li, Yi Ma, Yu-Ru Dong, Min Lou, Feng Feng, Shan Gao, Shi-Wen Wu, Wei-Hai Xu
BMC Neurology.2018;[Epub]     CrossRef