Diagnostic and Therapeutic Strategies for Acute Intracranial Atherosclerosis-related Occlusions
Jin Soo Lee, Ji Man Hong, Jong S. Kim
J Stroke. 2017;19(2):143-151.   Published online 2017 May 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2017.00626
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prediction of Intracranial Atherosclerotic Disease‐Related Large‐Vessel Occlusion Stroke on the Basis of Novel Cerebral Blood Volume Parameters
Seungyon Koh, So Young Park, David S. Liebeskind, Jin Wook Choi, Han Ki Kim, Jun Young Choi, Min Kim, Seong‐Joon Lee, Ji Man Hong, Jin Soo Lee
Journal of the American Heart Association.2024;[Epub]     CrossRef
CHinese Acute Tissue-Based Imaging Selection for Lysis In Stroke Tenecteplase II (CHABLIS-T II): rationale and design
Xin Cheng, Lan Hong, Longting Lin, Leonid Churilov, Yifeng Ling, Yiran Zhang, Lumeng Yang, Mark Parsons, Qiang Dong
Stroke and Vascular Neurology.2024; : svn-2023-002890.     CrossRef
Monocyte to high-density lipoprotein ratio as an independent predictor of intracranial atherosclerotic stenosis-related emergency large vessel occlusion
Huangbin Lin, Hongjian Shen, Nuo Wang, Tao Wu
Clinical Neurology and Neurosurgery.2024; 239: 108228.     CrossRef
Research Progress on the Causes of Acute Intracranial Large Vessel Occlusion Caused by Atherosclerosis and Embolism
智鹏 王
Advances in Clinical Medicine.2024; 14(02): 2859.     CrossRef
Outcome of Mechanical Thrombectomy for Acute Basilar Artery Occlusion in Patients with Intracranial Atherosclerotic Disease
Huong Bich Thi Nguyen, Trung Quoc Nguyen, Vu Thanh Tran, Tra Son Vu Le, Anh Tuan Le Truong, Binh Nguyen Pham, Sang Hung Nguyen, Anit Kiran Behera, Thanh Thien Nguyen, Thang Ba Nguyen, Thanh N. Nguyen, Thang Huy Nguyen
Cerebrovascular Diseases.2024; : 1.     CrossRef
Early plasma D-dimer as a predictor of acute intracranial atherosclerosis-related large vessel occlusion in acute ischemic stroke
Kai Qiu, Zhen-Yu Jia, Yue-Zhou Cao, Lin-Bo Zhao, Xiao-Quan Xu, Hai-Bin Shi, Sheng Liu
Acta Radiologica.2023; 64(3): 1139.     CrossRef
Collateral Status and Outcomes after Thrombectomy
Jin Soo Lee, Oh Young Bang
Translational Stroke Research.2023; 14(1): 22.     CrossRef
Preprocedural determination of an occlusion pathomechanism in endovascular treatment of acute stroke: a machine learning-based decision
Jang-Hyun Baek, Byung Moon Kim, Dong Joon Kim, Ji Hoe Heo, Hyo Suk Nam, Young Dae Kim, Myung Ho Rho, Pil-Wook Chung, Yu Sam Won, Yeongu Chung
Journal of NeuroInterventional Surgery.2023; 15(e1): e2.     CrossRef
Hypoperfusion intensity ratio and CBV index as predictive parameters to identify underlying intracranial atherosclerotic stenosis in endovascular thrombectomy
Yukihiro Imaoka, Seigo Shindo, Masatomo Miura, Tadashi Terasaki, Akitake Mukasa, Tatemi Todaka
Journal of Neuroradiology.2023; 50(4): 424.     CrossRef
Angioplasty, stenting, or both — rescue maneuvers and reperfusion after endovascular therapy for intracranial atherosclerosis-related occlusion
Mohamed Abdelrady, José Rodriguez, Cyril Dargazanli, Pierre-Henri Lefevre, Julien Ognard, Eduardo Murias, Juan Chaviano, Jean-Christophe Gentric, Douraied Ben Salem, Isabelle Mourand, Caroline Arquizan, Imad Derraz, Pedro Vega, Vincent Costalat, Mohamed A
Neuroradiology.2023; 65(4): 775.     CrossRef
Neuroimaging of Acute Ischemic Stroke: Multimodal Imaging Approach for Acute Endovascular Therapy
Mohamad Abdalkader, James E. Siegler, Jin Soo Lee, Shadi Yaghi, Zhongming Qiu, Xiaochuan Huo, Zhongrong Miao, Bruce C.V. Campbell, Thanh N. Nguyen
Journal of Stroke.2023; 25(1): 55.     CrossRef
Thrombus Enhancement Sign May Differentiate Embolism From Arteriosclerosis-Related Large Vessel Occlusion
Yan Zhang, Guangchen He, Jing Lu, Guihua Miao, Da Liang, Jiangliang Wang, Liming Wei, Jiangshan Deng, Yueqi Zhu
Journal of Stroke.2023; 25(2): 233.     CrossRef
Effect of Truncal-Type Occlusion Based on Multiphase or Single-Phase Computed Tomographic Angiography in Predicting Intracranial Atherosclerotic Stenosis–Related Acute Middle Cerebral Artery Occlusion
Zhi-Jia Xu, Yue-Zhou Cao, Lin-Bo Zhao, Zhen-Yu Jia, Shan-Shan Lu, Xiao-Quan Xu, Hai-Bin Shi, Sheng Liu
Journal of Computer Assisted Tomography.2023; 47(4): 671.     CrossRef
Stent reconstruction in intracranial atherosclerotic disease related acute ischemic stroke results in high revascularization rates
Mara Z. Thut, Nadine Rhiner, Patrick Thurner, Jawid Madjidyar, Tilman Schubert, Susanne Wegener, Christoph Globas, Andreas R. Luft, Zsolt Kulcsar
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2023; 32(9): 107232.     CrossRef
The 2023 Taiwan Stroke Society Guidelines for the management of patients with intracranial atherosclerotic disease
Chun-Jen Lin, Chih-Ping Chung, Nien-Chen Liao, Po-Lin Chen, Nai-Fang Chi, Yen-Jun Lai, Chih-Wei Tang, Chia-Hung Wu, Feng-Chi Chang, Chao-Bao Luo, Li-Yu Fay, Chun-Fu Lin, Chung-Hsing Chou, Tsong-Hai Lee, Jiunn-Tay Lee, Jiann-Shing Jeng, I-Hui Lee
Journal of the Chinese Medical Association.2023; 86(8): 697.     CrossRef
Management of intracranial arterial stenosis during mechanical thrombectomy: Survey of neuro-interventionalists
Sami Al Kasab, Ashley Nelson, Kyle Fargen, Thanh Nguyen, Colin Derdeyn, Maxim Mokin, Muhammed A Essibayi, Ramesh Grandhi, Osama O Zaidat, Adam DeHavenon
Interventional Neuroradiology.2023;[Epub]     CrossRef
Short-term efficacy of stenting as a rescue therapy for acute atherosclerotic occlusion in anterior cerebral circulation
Jianyi Wang, Suhang Shang, Wanghuan Dun, Chen Chen, Fan Gao, Jia Yu, Jianfeng Han, Fude Liu
Frontiers in Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
Network meta-analysis of first-line thrombectomy strategy for acute posterior circulation strokes: a preliminary evaluation for combined approach
Gengfan Ye, Ruoyao Cao, Pandi Chen, Hongcai Wang, Dongfeng Wang, Maosong Chen, Zhenqiang Li
Frontiers in Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
Absent hyperdense middle cerebral artery sign is associated with poor functional outcome after mechanical thrombectomy
Kiddy L Ume, Sudeepta Dandapat, Matthew W Weber, Cynthia B Zevallos, Amber Fifer, Abigail Levy, Kristin Delfino, Santiago Ortega-Gutierrez, Fazeel M Siddiqui
International Journal of Stroke.2022; 17(1): 101.     CrossRef
Identification of embolic stroke in patients with large vessel occlusion: The Chinese embolic stroke score, CHESS
Lan Hong, Longting Lin, Gang Li, Jianhong Yang, Yu Geng, Min Lou, Mark Parsons, Xin Cheng, Qiang Dong
CNS Neuroscience & Therapeutics.2022; 28(4): 531.     CrossRef
Intracranial non-occlusive intraluminal thrombus may indicate underlying etiology of large vessel occlusion in patients undergoing endovascular therapy
Seong Hwa Jang, Hyungjong Park, Joonsang Yoo, Jeong-Ho Hong, Jin Soo Lee, Seong-Joon Lee, Yong-Won Kim, Ji Man Hong, Jin Wook Choi, Dong-Hun Kang, Yong-Sun Kim, Yang-Ha Hwang, Sung-Il Sohn
Journal of NeuroInterventional Surgery.2022; 14(10): 997.     CrossRef
Efficacy and safety of tirofiban injection with intracranial stenting in early reocclusion due to intracranial atherosclerosis
Yun Ho Noh, Ji Young Lee, Seok Mann Yoon, Yu Jin Ha, Jaewoo Chung, Jung Ho Ko, Dong Seong Shin, Jae-Min Ahn, Hyuk Jin Oh, Jai-Joon Shim, Man Ryul Lee, Jae Sang Oh
Interdisciplinary Neurosurgery.2022; 27: 101425.     CrossRef
Intracranial atherosclerotic disease and acute ischaemic stroke: A review of diagnosis and management
Lauren Nguyen, Julian Maingard, Ashu Jhamb, Mark Brooks, Christen Barras, Hong Kuan Kok, Hamed Asadi
Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology.2022; 66(3): 391.     CrossRef
Preprocedural Prediction of Underlying Atherosclerotic Lesions in Cerebral Large-Vessel Occlusions: Clinical Backgrounds, Radiological Findings, and Treatment Outcomes
Tomoyoshi Kuribara, Hiroki Sato, Satoshi Iihoshi, Eisuke Tsukagoshi, Akio Teranishi, Yu Kinoshita, Shin Sugasawa, Shinya Kohyama, Shinichi Takahashi, Hiroki Kurita
Journal of Atherosclerosis and Thrombosis.2022; 29(11): 1613.     CrossRef
Clinical outcomes of rescue stenting for failed endovascular thrombectomy: a multicenter prospective registry
Jang-Hyun Baek, Byung Moon Kim, Eun Hyun Ihm, Chang-Hyun Kim, Dong Joon Kim, Ji Hoe Heo, Hyo Suk Nam, Young Dae Kim, Sangil Suh, Byungjun Kim, Yoodong Won, Byung Hyun Baek, Woong Yoon, Hyon-Jo Kwon, Yoonkyung Chang, Cheolkyu Jung, Hae Woong Jeong
Journal of NeuroInterventional Surgery.2022; 14(12): 1166.     CrossRef
A Novel Endovascular Therapy Strategy for Acute Ischemic Stroke Due to Intracranial Atherosclerosis-Related Large Vessel Occlusion: Stent-Pass-Aspiration-resCuE-Micowire-Angioplasty (SPACEMAN) Technique
Yingchun Wu, Junmei Wang, Rui Sun, Guanqing Feng, Wenzhao Li, Yuejiang Gui, Yanan Zheng
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
The meaning of non-culprit stenosis in hyperacute stroke with large vessel occlusion
Kenichi Sakuta, Hiroshi Yaguchi, Hiroyuki Kida, Takeo Sato, Shinji Miyagawa, Hidetaka Mitsumura, Michiyasu Fuga, Toshihiro Ishibashi, Kenji Okuno, Yuichi Murayama, Yasuyuki Iguchi
Journal of the Neurological Sciences.2022; 436: 120247.     CrossRef
Endovascular Treatment for Posterior Circulation Stroke: Ways to Maximize Therapeutic Efficacy
Seong-Joon Lee, Ji Man Hong, Jong S. Kim, Jin Soo Lee
Journal of Stroke.2022; 24(2): 207.     CrossRef
Therapeutic Strategies for Intracranial Atherosclerosis
Craig S. Anderson, Lili Song, Jianmin Liu
JAMA.2022; 328(6): 529.     CrossRef
Prediction of intracranial atherosclerotic acute large vessel occlusion by severe hypoperfusion volume growth rate
Dapeng Sun, Xiaochuan Huo, Raynald, Ning Ma, Feng Gao, Dapeng Mo, Hongxing Han, Gregory W. Albers, Zhongrong Miao
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2022; 31(11): 106799.     CrossRef
Should we always retrieve? Endovascular treatment outcomes in emergent large-vessel occlusion due to underlying intracranial atherosclerotic stenosis
Jonghoon Kim, Young-Jin Jung
Clinical Neurology and Neurosurgery.2022; 222: 107464.     CrossRef
The relationship between vertebrobasilar artery calcification and intracranial atherosclerosis-related occlusion in thrombectomy
Nannan Han, Gejuan Zhang, Shiyao Yang, Haojun Ma, Hanming Ge, Xiao Zhang, Shilin Li, Yanfei Wang, Xiaonan Fan, Yanling Yin, Yanjun Gao, Wenzhen Shi, Xiaobo Zhang, Mingze Chang, Ye Tian
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Direct Stenting of Intracranial Atherosclerosis-related Acute Large Vessel Occlusion
Joong-Goo Kim, Dae Chul Suh, Yunsun Song, Jay Chol Choi, Deok Hee Lee
Clinical Neuroradiology.2021; 31(3): 833.     CrossRef
Pre-Therapeutic Factors Predicting for the Necessity of Rescue Treatments in Mechanical Thrombectomy
Taichi Ishiguro, Akitsugu Kawashima, Shunsuke Nomura, Kazutoshi Hashimoto, Kenichi Hodotsuka, Takakazu Kawamata
Journal of Neuroendovascular Therapy.2021; 15(4): 207.     CrossRef
Risk of mechanical thrombectomy recanalization failure: Intraoperative nuances and the role of intracranial atherosclerotic disease
Joshua H. Weinberg, Ahmad Sweid, Ashlee Asada, Rawad Abbas, Keenan Piper, Daniel Joffe, Michael Reid Gooch, Stavropoula Tjoumakaris, Pascal Jabbour, Robert H. Rosenwasser, Hekmat Zarzour
Interdisciplinary Neurosurgery.2021; 24: 101029.     CrossRef
Visualization of Thrombus Enhancement on Thin-Slab Maximum Intensity Projection of CT Angiography: An Imaging Sign for Predicting Stroke Source and Thrombus Compositions
Liming Wei, Yueqi Zhu, Jiangshan Deng, Yuehua Li, Minghua Li, Haitao Lu, Yuwu Zhao
Radiology.2021; 298(2): 374.     CrossRef
Etiological Approach to Understanding Recanalization Failure in Intracranial Large Vessel Occlusion and Thrombectomy: Close to Embolism but Distant From Atherosclerosis
Seong-Joon Lee, So Young Park, Ji Man Hong, Jin Wook Choi, Dong-Hun Kang, Yong-Won Kim, Yong-Sun Kim, Jeong-Ho Hong, Chang-Hyun Kim, Joonsang Yoo, Raul G. Nogueira, Yang-Ha Hwang, Sung-Il Sohn, Jin Soo Lee
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Endovascular Management of Intracranial Atherosclerosis-Related Large Vessel Occlusion With the A Direct Aspiration First-Pass Thrombectomy Compared With Solumbra Technique
Zhao-Shuo Li, Teng-Fei Zhou, Qiang Li, Min Guan, Huan Liu, Liang-Fu Zhu, Zi-Liang Wang, Tian-Xiao Li, Bu-Lang Gao
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Usefulness of combination usage of balloon guide catheter with contact aspiration thrombectomy
Yong-Won Kim, Dong-Hun Kang, Wonsoo Son, Yang-Ha Hwang, Yong-Sun Kim, Jong Wook Shin, Jeong-Wook Lim, Hyeon-Song Koh, Hyon-Jo Kwon
Acta Neurochirurgica.2021; 163(6): 1787.     CrossRef
Atherosclerotic Components in Thrombi Retrieved by Thrombectomy for Internal Carotid Artery Occlusion Due to Large Artery Atherosclerosis: A Case Report
Futoshi Eto, Junpei Koge, Kanta Tanaka, Takeshi Yoshimoto, Masayuki Shiozawa, Kinta Hatakeyama, Kazunori Toyoda, Masatoshi Koga
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Outcomes of Rescue Endovascular Treatment of Emergent Large Vessel Occlusion in Patients With Underlying Intracranial Atherosclerosis: Insights From STAR
Sami Al Kasab, Eyad Almallouhi, Ali Alawieh, Stacey Wolfe, Kyle M. Fargen, Adam S. Arthur, Nitin Goyal, Travis Dumont, Peter Kan, Joon‐Tae Kim, Reade De Leacy, Ilko Maier, Joshua Osbun, Ansaar Rai, Pascal Jabbour, Jonathan A. Grossberg, Min S. Park, Rober
Journal of the American Heart Association.2021;[Epub]     CrossRef
Factors Contributing to an Efficacious Endovascular Treatment for Acute Ischemic Stroke in Asian Population
Jin Soo Lee, Yang-Ha Hwang, Sung-Il Sohn
Neurointervention.2021; 16(2): 91.     CrossRef
Combination of Rescue Stenting and Antiplatelet Infusion Improved Outcomes for Acute Intracranial Atherosclerosis-Related Large-Vessel Occlusion
Jang-Hyun Baek, Cheolkyu Jung, Byung Moon Kim, Ji Hoe Heo, Dong Joon Kim, Hyo Suk Nam, Young Dae Kim, Eun Hyun Lim, Jun-Hwee Kim, Jun Yup Kim, Jae Hyoung Kim
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Safety and Efficacy of Direct Angioplasty in Acute Basilar Artery Occlusion Due to Atherosclerosis
Gaoting Ma, Xuan Sun, Xu Tong, Baixue Jia, Xiaochuan Huo, Gang Luo, Bo Wang, Yiming Deng, Feng Gao, Ligang Song, Ning Ma, Zhongrong Miao, Dapeng Mo
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Predictors of Early Neurological Deterioration in Stroke Due to Vertebrobasilar Occlusion
Seungyon Koh, Sung Eun Lee, Woo Sang Jung, Jin Wook Choi, Jin Soo Lee, Ji Man Hong, Seong-Joon Lee
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Rescue Endovascular Treatment for Emergent Large Vessel Occlusion With Underlying Intracranial Atherosclerosis: Current State and Future Directions
Sami Al Kasab, Eyad Almallouhi, Alejandro M. Spiotta
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Efficacy and safety of direct balloon angioplasty in the treatment of large atherosclerotic stroke
Wang Chen, Jian Gong, Rao Song, Ji Liu, Mengen Wang, Tongtong Zhang, Hongyang Sun, Zhenyu Zhao, Yan Liu, Qiyi Zhu, Xianjun Wang
Clinical Neurology and Neurosurgery.2021; 211: 107035.     CrossRef
Advances in mechanical thrombectomy for acute ischaemic stroke from large vessel occlusions
Xu Guo, Zhongrong Miao
Stroke and Vascular Neurology.2021; 6(4): 649.     CrossRef
Association between time to treatment and functional outcomes according to the Diffusion‐Weighted Imaging Alberta Stroke Program Early Computed Tomography Score in endovascular stroke therapy
J.‐T. Kim, B.‐H. Cho, K.‐H. Choi, M.‐S. Park, B. J. Kim, J.‐M. Park, K. Kang, S. J. Lee, J. G. Kim, J.‐K. Cha, D.‐H. Kim, H.‐W. Nah, T. H. Park, S.‐S. Park, K. B. Lee, J. Lee, K.‐S. Hong, Y.‐J. Cho, H.‐K. Park, B.‐C. Lee, K.‐H. Yu, M. S. Oh, D.‐E. Kim, W.
European Journal of Neurology.2020; 27(2): 343.     CrossRef
Effects of Periprocedural Tirofiban vs. Oral Antiplatelet Drug Therapy on Posterior Circulation Infarction in Patients With Acute Intracranial Atherosclerosis-Related Vertebrobasilar Artery Occlusion
Xuan Sun, Huijun Zhang, Xu Tong, Feng Gao, Gaoting Ma, Zhongrong Miao
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Unfavorable Vascular Anatomy during Endovascular Treatment of Stroke: Challenges and Bailout Strategies
Francisco José Arruda Mont` Alverne, Fabricio Oliveira Lima, Felipe de Araújo Rocha, Diego de Almeida Bandeira, Adson Freitas de Lucena, Henrique Coelho Silva, Jin Soo Lee, Raul Gomes Nogueira
Journal of Stroke.2020; 22(2): 185.     CrossRef
Endovascular Treatment in Patients with Cerebral Artery Occlusion of Three Different Etiologies
Dongwhane Lee, Deok Hee Lee, Dae Chul Suh, Bum Joon Kim, Sun U. Kwon, Hyuk Sung Kwon, Ji-Sung Lee, Jong S. Kim
Journal of Stroke.2020; 22(2): 234.     CrossRef
Intra-Arterial Glycoprotein IIb/IIIa Inhibitor Treatment for Symptomatic Intracranial Atherosclerotic Stenosis Presenting as Large Vessel Occlusions
Aditya Srivatsan, Visish M Srinivasan, Stephen Chen, Peter Kan, Jeremiah N Johnson
Cureus.2020;[Epub]     CrossRef
Immediate effects of first-line thrombectomy devices for intracranial atherosclerosis-related occlusion: stent retriever versus contact aspiration
Joonsang Yoo, Seong-Joon Lee, Jeong-Ho Hong, Yong-Won Kim, Ji Man Hong, Chang-Hyun Kim, Dong-Hun Kang, Jin Wook Choi, Yong-Sun Kim, Sung-Il Sohn, Yang-Ha Hwang, Jin Soo Lee
BMC Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Local tirofiban infusion for remnant stenosis in large vessel occlusion: tirofiban ASSIST study
Yong-Won Kim, Sung-Il Sohn, Joonsang Yoo, Jeong-Ho Hong, Chang-Hyun Kim, Dong-Hun Kang, Yong-Sun Kim, Seong-Joon Lee, Ji Man Hong, Jin Wook Choi, Yang-Ha Hwang, Jin Soo Lee
BMC Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Usefulness of stent strut deformity during thrombectomy for predicting the stroke etiology in acute large artery occlusion
Jin Woo Kim, Byung Hoon Lee
Clinical Neurology and Neurosurgery.2020; 198: 106130.     CrossRef
Utility of Leptomeningeal Collaterals in Predicting Intracranial Atherosclerosis-Related Large Vessel Occlusion in Endovascular Treatment
Jang-Hyun Baek, Byung Moon Kim, Jin Woo Kim, Dong Joon Kim, Ji Hoe Heo, Hyo Suk Nam, Young Dae Kim
Journal of Clinical Medicine.2020; 9(9): 2784.     CrossRef
Association Between Occlusion Type and Etiology of Acute Intracranial Large Artery Occlusion
Huang Chuming, Hong Yifan, Xu Ke, Xu Chukai, Zhang Weijie, Li Hui, Peng Guoyi, Zhang Xiaoyong, Zhang Peifeng, Cai Chuwei
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Prediction of Infarct Growth and Neurological Deterioration in Patients with Vertebrobasilar Artery Occlusions
Seungyon Koh, Ji Hyun Park, Bumhee Park, Mun Hee Choi, Sung Eun Lee, Jin Soo Lee, Ji Man Hong, Seong-Joon Lee
Journal of Clinical Medicine.2020; 9(11): 3759.     CrossRef
Front-line thrombectomy for acute large-vessel occlusion with underlying severe intracranial stenosis: stent retriever versus contact aspiration
Dong-Hun Kang, Woong Yoon, Byung Hyun Baek, Seul Kee Kim, Yun Young Lee, Joon-Tae Kim, Man-Seok Park, Yong-Won Kim, Yong-Sun Kim, Yang-Ha Hwang
Journal of Neurosurgery.2020; 132(4): 1202.     CrossRef
Impact of isolated basal ganglia infarction at pretreatment DWI on outcomes after endovascular thrombectomy in acute anterior circulation stroke
Byung Hyun Baek, Woong Yoon, Yun Young Lee, Ilwoo Park, Seul Kee Kim
Neuroradiology.2019; 61(1): 89.     CrossRef
Endovascular therapy for acute vertebrobasilar occlusion underlying atherosclerosis: A single institution experience
Yu Fan, Yuechun Li, Tianyou Zhang, Xia Li, Junfeng Yang, Baojun Wang, Changchun Jiang
Clinical Neurology and Neurosurgery.2019; 176: 78.     CrossRef
CTA-Based Truncal-Type Occlusion Is Best Matched With Postprocedural Fixed Focal Stenosis in Vertebrobasilar Occlusions
Seong-Joon Lee, Ji Man Hong, Jin Wook Choi, Dong-Hun Kang, Yong-Won Kim, Yong-Sun Kim, Jeong-Ho Hong, Joonsang Yoo, Chang-Hyun Kim, Sung-Il Sohn, Yang-Ha Hwang, Jin Soo Lee
Frontiers in Neurology.2019;[Epub]     CrossRef
Frontline Contact Aspiration Treatment for Emergent Large Vessel Occlusion: A Review Focused on Practical Techniques
Dong-Hun Kang, Yang-Ha Hwang
Journal of Stroke.2019; 21(1): 10.     CrossRef
Endovascular recanalization of symptomatic non–acute intracranial artery occlusion: Procedural and mid-term clinical outcomes in the anterior circulation
Zhen Yu Jia, Yun Sun Song, Jae Jon Sheen, Joong Goo Kim, Deok Hee Lee
Interventional Neuroradiology.2019; 25(4): 380.     CrossRef
Thrombus hallmarks reveal atherothrombotic stroke aetiology
A. Semerano, A. Genchi, M. Callea, F. Sanvito, F. Simionato, P. Panni, F. Scomazzoni, C. Doglioni, G. Comi, A. Falini, M. Filippi, L. Roveri, Marco Bacigaluppi
Journal of Neurology.2019; 266(6): 1533.     CrossRef
Endovascular and Clinical Outcomes of Vertebrobasilar Intracranial Atherosclerosis-Related Large Vessel Occlusion
Jang-Hyun Baek, Byung Moon Kim, Ji Hoe Heo, Dong Joon Kim, Hyo Suk Nam, Young Dae Kim
Frontiers in Neurology.2019;[Epub]     CrossRef
Angiographical Identification of Intracranial, Atherosclerosis-Related, Large Vessel Occlusion in Endovascular Treatment
Jang-Hyun Baek, Byung Moon Kim
Frontiers in Neurology.2019;[Epub]     CrossRef
Current Opinion on Endovascular Therapy for Emergent Large Vessel Occlusion Due to Underlying Intracranial Atherosclerotic Stenosis
Dong-Hun Kang, Woong Yoon
Korean Journal of Radiology.2019; 20(5): 739.     CrossRef
Baseline Occlusion Angiographic Appearance on Mechanical Thrombectomy Suggests Underlying Etiology and Outcome
Pablo Garcia-Bermejo, Satya Narayana Patro, Ayman Z. Ahmed, Ghaya Al Rumaihi, Naveed Akhtar, Sadaat Kamran, Abdul Salam, Ahmed Own, Maher Saqqur, Ashfaq Shuaib
Frontiers in Neurology.2019;[Epub]     CrossRef
Thrombectomy Outcomes of Intracranial Atherosclerosis-Related Occlusions
Anderson Chun On Tsang, Emanuele Orru, Jesse M. Klostranec, I-Hsiao Yang, Kui Kai Lau, Frederick Chun Pong Tsang, Wai Man Lui, Vitor Mendes Pereira, Timo Krings
Stroke.2019; 50(6): 1460.     CrossRef
Temporal Changes in Care Processes and Outcomes for Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke: Retrospective Registry Data from Three Korean Centers
Jin Soo Lee, Seong-Joon Lee, Ji Man Hong, Jin Wook Choi, Jeong-Ho Hong, Hyuk-Won Chang, Chang-Hyun Kim, Yong-Won Kim, Dong-Hun Kang, Yong-Sun Kim, Bruce Ovbiagele, Andrew M. Demchuk, Yang-Ha Hwang, Sung-Il Sohn
Neurointervention.2018; 13(1): 2.     CrossRef
Mechanical thrombectomy and rescue therapy for intracranial large artery occlusion with underlying atherosclerosis
BaiXue Jia, Lei Feng, David S Liebeskind, Xiaochuan Huo, Feng Gao, Ning Ma, Dapeng Mo, Xiaoling Liao, Chunjuan Wang, Xingquan Zhao, Yuesong Pan, Hao Li, Liping Liu, Yilong Wang, Yongjun Wang, Zhong-Rong Miao
Journal of NeuroInterventional Surgery.2018; 10(8): 746.     CrossRef
Number of Stent Retriever Passes Associated With Futile Recanalization in Acute Stroke
Jang-Hyun Baek, Byung Moon Kim, Ji Hoe Heo, Hyo Suk Nam, Young Dae Kim, Hyungjong Park, Oh Young Bang, Joonsang Yoo, Dong Joon Kim, Pyoung Jeon, Seung Kug Baik, Sang Hyun Suh, Kyung-Yul Lee, Hyo Sung Kwak, Hong Gee Roh, Young-Jun Lee, Sang Heum Kim, Chang
Stroke.2018; 49(9): 2088.     CrossRef
Severity of intracranial carotid artery calcification in intracranial atherosclerosis-related occlusion treated with endovascular thrombectomy
Anderson Chun On Tsang, Kui Kai Lau, Frederick Chun Pong Tsang, Mona Man Yu Tse, Raymand Lee, Wai Man Lui
Clinical Neurology and Neurosurgery.2018; 174: 214.     CrossRef
Prognosis of Acute Intracranial Atherosclerosis-Related Occlusion after Endovascular Treatment
Jin Soo Lee, Seong-Joon Lee, Joon Sang Yoo, Jeong-Ho Hong, Chang-Hyun Kim, Yong-Won Kim, Dong-Hun Kang, Yong-Sun Kim, Ji Man Hong, Jin Wook Choi, Bruce Ovbiagele, Andrew M. Demchuk, Sung-Il Sohn, Yang-Ha Hwang
Journal of Stroke.2018; 20(3): 394.     CrossRef
Outcomes of Stent Retriever versus Aspiration-First Thrombectomy in Ischemic Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis
C.O.A. Tsang, I.H.W. Cheung, K.K. Lau, W. Brinjikji, D.F. Kallmes, T. Krings
American Journal of Neuroradiology.2018; 39(11): 2070.     CrossRef
Outcomes of Endovascular Treatment for Acute Intracranial Atherosclerosis–Related Large Vessel Occlusion
Jang-Hyun Baek, Byung Moon Kim, Ji Hoe Heo, Dong Joon Kim, Hyo Suk Nam, Young Dae Kim
Stroke.2018; 49(11): 2699.     CrossRef
Solitaire Thrombectomy for Acute Stroke Due to Intracranial Atherosclerosis-Related Occlusion: ROSE ASSIST Study
Jin Soo Lee, Seong-Joon Lee, Ji Man Hong, Jin Wook Choi, Joonsang Yoo, Jeong-Ho Hong, Chang-Hyun Kim, Yong-Won Kim, Dong-Hun Kang, Yong-Sun Kim, Yang-Ha Hwang, Sung-Il Sohn
Frontiers in Neurology.2018;[Epub]     CrossRef
Endovascular Therapy: The Second Round Begins
Jin Soo Lee, Keun-Sik Hong
Journal of Stroke.2017; 19(2): 119.     CrossRef
Medical Treatment of Intracranial Atherosclerosis: An Update
Jong S. Kim, Oh Young Bang
Journal of Stroke.2017; 19(3): 261.     CrossRef