Epidemiology, Risk Factors, and Clinical Features of Intracerebral Hemorrhage: An Update
Sang Joon An, Tae Jung Kim, Byung-Woo Yoon
J Stroke. 2017;19(1):3-10.   Published online 2017 Jan 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2016.00864
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Resuming Anticoagulants in Patients With Intracranial Hemorrhage: A Meta-Analysis and Literature Review
Kareem El Naamani, Rawad Abbas, Marc Ghanem, Marc Mounzer, Stavropoula I. Tjoumakaris, M. Reid Gooch, Robert H. Rosenwasser, Pascal M. Jabbour
Neurosurgery.2024; 94(1): 14.     CrossRef
Therapeutic Target MicroRNA Identification Based on Circular RNA Expression Signature After Intracerebral Hemorrhage
Jeong-Min Kim, Jangsup Moon, Jung-Suk Yu, Dong-Kyu Park, Keun-Hwa Jung
Molecular Neurobiology.2024; 61(2): 908.     CrossRef
Multimodal investigation reveals the neuroprotective mechanism of Angong Niuhuang pill for intracerebral hemorrhage: Converging bioinformatics, network pharmacology, and experimental validation
Jiawei Zhou, Tianlin Jiang, Jiahua Wang, Weilan Wu, Xiaochun Duan, Huiyun Jiang, Zhiyun Jiao, Xiaohong Wang
Journal of Ethnopharmacology.2024; 319: 117045.     CrossRef
TMT-based quantitative proteomics reveals the protective mechanism of tenuigenin after experimental intracerebral hemorrhage in mice
Peng Wang, YiQing Shen, Anatol Manaenko, FangYu Liu, WenSong Yang, ZhongSong Xiao, PeiZheng Li, YuXin Ran, RuoZhi Dang, Yong He, QingYuan Wu, Peng Xie, Qi Li
Journal of Ethnopharmacology.2024; 319: 117213.     CrossRef
Clinical Trial Protocol for BEACH: A Phase 2a Study of MW189 in Patients with Acute Nontraumatic Intracerebral Hemorrhage
Radhika Avadhani, Wendy C. Ziai, Richard E. Thompson, W. Andrew Mould, Karen Lane, Angeline Nanni, Michael Iacobelli, Matthew F. Sharrock, Lauren H. Sansing, Linda J. Van Eldik, Daniel F. Hanley, Aaron Lord, Elizabeth Liptrap, Mario Zuccarello, Kevin Hatt
Neurocritical Care.2024; 40(2): 807.     CrossRef
An end-to-end approach to combine attention feature extraction and Gaussian Process models for deep multiple instance learning in CT hemorrhage detection
Jose Pérez-Cano, Yunan Wu, Arne Schmidt, Miguel López-Pérez, Pablo Morales-Álvarez, Rafael Molina, Aggelos K. Katsaggelos
Expert Systems with Applications.2024; 240: 122296.     CrossRef
Minimally invasive endoscopic evacuation with the novel, portable Axonpen neuroendoscopic system for spontaneous intracerebral hemorrhage
Cheng-Chi Lee, Abel Po-Hao Huang, Ching-Chang Chen, Zhuo-Hao Liu, Mun-Chun Yeap, Ko-Ting Chen, Peng-Wei Hsu, Kuo-Chen Wei, Chun-Ting Chen, Yu-Chi Wang, Ting-Wei Chang, Chi-Cheng Chuang
Journal of Clinical Neuroscience.2024; 119: 93.     CrossRef
CircRNA and Stroke: New Insight of Potential Biomarkers and Therapeutic Targets
Xiao-Ling Chen, Quan-Dan Tan, Ke-Jie Chen, Dan-Ni Zheng, Hong-Wei Deng, Song He, Feng-Kai Mao, Jun-Li Hao, Wei-Dong Le, Jie Yang
Neurochemical Research.2024; 49(3): 557.     CrossRef
Expansion of Telestroke Coverage in Community Hospitals: Unifying Stroke Care and Reducing Transfer Rate
Hisham Alhajala, Melinda Hendricks‐Jones, Julie Shawver, Abdelaziz Amllay, John Tuhao Chen, Monica Hajjar, Sarah Robbins, Trisha Dwyer, Emily Sedlak, Christopher Crayne, Brian Miller, Vieh Kung, Richard Burgess, Mouhammad Jumaa, Syed F. Zaidi
Annals of Neurology.2024; 95(3): 576.     CrossRef
Doctors and nurses subjective predictions of 6-month outcome compared to actual 6-month outcome for adult patients with spontaneous intracerebral haemorrhage (ICH) in neurocritical care: An observational study
Siobhan Mc Lernon, Daniel Frings, Louise Terry, Rob Simister, Simone Browning, Helen Burgess, Josenile Chua, Ugan Reddy, David J. Werring
eNeurologicalSci.2024; 34: 100491.     CrossRef
Tissue Compliance and Intracranial Pressure Responses to Large Intracerebral Hemorrhage in Young and Aged Spontaneously Hypertensive Rats
Cassandra M. Wilkinson, Anna C.J. Kalisvaart, Tiffany F.C. Kung, Ashley H. Abrahart, Elmira Khiabani, Frederick Colbourne
Hypertension.2024; 81(1): 151.     CrossRef
mcTFI QSM MRI ABC/2 intracranial hemorrhage to noncontrast head CT volume measurement equivalence
Asad Ikram, Ria Sharma, Magdy Selim, Geunwon Kim-Sun, Tamkin Shahraki, Ajith J. Thomas, Aristotelis Filippidis, Yan Wen, Pascal Spincemaille, Yi Wang, Salil Soman
Journal of the Neurological Sciences.2024; 456: 122859.     CrossRef
Survey of patients with stroke in the Kitakyushu Area, Japan: a 12-year retrospective analysis of the critical pathway
Yukihiro Shimozuru, Yasuyuki Matsushima, Mitsuhiro Ochi, Hideaki Itoh, Akiko Hachisuka, Satoru Saeki
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2024; 33(2): 107525.     CrossRef
Genetic analyses identify brain imaging-derived phenotypes associated with the risk of intracerebral hemorrhage
Yi Liu, Yiming Jia, Hongyan Sun, Lulu Sun, Yinan Wang, Qingyun Xu, Yu He, Xinyue Chang, Daoxia Guo, Mengyao Shi, Guo-Chong Chen, Jin Zheng, Zhengbao Zhu
Cerebral Cortex.2024;[Epub]     CrossRef
Association of non-contrast CT markers with long-term functional outcome in deep intracerebral hemorrhage
Kathrin Kölbl, Stefan W. Hock, Mingming Xu, Jochen A. Sembill, Anne Mrochen, Stefanie Balk, Stefan Lang, Bastian Volbers, Tobias Engelhorn, Bernd Kallmünzer, Joji B. Kuramatsu
Frontiers in Neurology.2024;[Epub]     CrossRef
Neutrophil-to-lymphocyte ratio, white blood cell, and C-reactive protein predicts poor outcome and increased mortality in intracerebral hemorrhage patients: a meta-analysis
Peixin Guo, Wei Zou
Frontiers in Neurology.2024;[Epub]     CrossRef
Examination-Level Supervision for Deep Learning–based Intracranial Hemorrhage Detection on Head CT Scans
Jacopo Teneggi, Paul H. Yi, Jeremias Sulam
Radiology: Artificial Intelligence.2024;[Epub]     CrossRef
Brain MRI microbleeds and risk of intracranial hemorrhage in atrial fibrillation patients: A Swedish case-control study
Sara Aspberg, David Cheng, Anders von Heijne, Bruna Gigante, Daniel E. Singer
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2024; 33(4): 107629.     CrossRef
A Brazilian series utilizing the SMASH-U system for etiologic classification of intracerebral hemorrhage
Luiz Henrique Libardi Silva, João Brainer Clares de Andrade, Ahmad Ali El Majdoub, Maramélia Miranda-Alves, Raul Alberto Valiente, Daniela Laranja Gomes Rodrigues, Gisele Sampaio Silva
Arquivos de Neuro-Psiquiatria.2024; 82(01): 001.     CrossRef
Prothrombin Complex Concentrate vs Conservative Management in ICH Associated With Direct Oral Anticoagulants
Bonaventure Ip, Sangqi Pan, Zhong Yuan, Trista Hung, Ho Ko, Xinyi Leng, Yuying Liu, Shuang Li, Sing Yau Lee, Cyrus Cheng, Howard Chan, Vincent Mok, Yannie Soo, Xiaoli Wu, Leong Ting Lui, Rosa Chan, Jill Abrigo, Qi Dou, David Seiffge, Thomas Leung
JAMA Network Open.2024; 7(2): e2354916.     CrossRef
Transcranial photobiomodulation for brain diseases: review of animal and human studies including mechanisms and emerging trends
Hao Lin, Dongyu Li, Jingtan Zhu, Shaojun Liu, Jingting Li, Tingting Yu, Valery V. Tuchin, Oxana Semyachkina-Glushkovskaya, Dan Zhu
Neurophotonics.2024;[Epub]     CrossRef
Early blood pressure lowering therapy is associated with good functional outcome in patients with intracerebral hemorrhage
Xinni Lv, Xueyun Liu, Zicheng Hu, Lan Deng, Zuoqiao Li, Jing Cheng, Mingjun Pu, Qi Li
BMC Neurology.2024;[Epub]     CrossRef
Elevated platelet count is associated with decreased mortality from hemorrhagic stroke in hospital: a multi-center retrospective cohort study
Zhenhua Huang, Chenglin Liu, Zhanxing Wu, Xiaoyong Xiao, Zhongqin Chen, Qun Huang, Dehong Liu, Zhe Deng
Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef
Soluble epoxide hydrolase inhibitor (TPPU) alleviates ferroptosis by regulating CCL5 after intracerebral hemorrhage in mice
Qiao Wu, Na Jiang, Yao Wang, Guini Song, Ping Li, Yongkang Fang, Li Xu, Wei Wang, Minjie Xie
Biomedicine & Pharmacotherapy.2024; 172: 116301.     CrossRef
The role of gut microorganisms and metabolites in intracerebral hemorrhagic stroke: a comprehensive review
Xin Wen, Hao Dong, Wei Zou
Frontiers in Neuroscience.2024;[Epub]     CrossRef
Effect of Low-Dose Aspirin on the Elderly
Ali Darraj
Cureus.2024;[Epub]     CrossRef
Spontaneous Intracerebral Hematoma: A Single Center 10-Year Analysis
Veysel KIYAK
Dicle Tıp Dergisi.2024; 50(1): 28.     CrossRef
The NLRP3 inhibitor, OLT1177 attenuates brain injury in experimental intracerebral hemorrhage
Mei Fang, Fan Xia, Jiayan Wang, Chengyang Wang, Bang Teng, Shenglan You, Manrui Li, Xiameng Chen, Xin Hu
International Immunopharmacology.2024; 131: 111869.     CrossRef
A descriptive study of stroke types, risk factors, clinical features, and outcomes in a tertiary hospital in Myanmar
Thant Zin Tun, Su Myat Han, Kazuhiko Moji, Mitsuaki Matsui
Tropical Medicine and Health.2024;[Epub]     CrossRef
Prediction of functional outcome in supratentorial intracerebral hemorrhage patients treated with stereotactic computed tomographic-guided aspiration and recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA)
Lan H. Dang, Khanh N. Thach, Yen T. Nguyen, Tuyen V. Nguyen, Ha H. Dinh, Loan T. Nguyen, Cuc T. Nguyen
Interdisciplinary Neurosurgery.2024; 37: 101979.     CrossRef
ERBB1 alleviates secondary brain injury induced by experimental intracerebral hemorrhage in rats by modulating neuronal death via PLC‐γ/PKC pathway
Bing Li, Jiang Wu, Demao Cao, Cheng Cao, Juyi Zhang, Xiang Li, Haiying Li, Haitao Shen, Zhengquan Yu
CNS Neuroscience & Therapeutics.2024;[Epub]     CrossRef
Development and validation of a nomogram to predict intracranial haemorrhage in neonates
Shuming Xu, Siqi Zhang, Qing Hou, Lijuan Wei, Biao Wang, Juan Bai, Hanzhou Guan, Yong Zhang, Zhiqiang Li
Pediatrics & Neonatology.2024;[Epub]     CrossRef
Evolving Therapeutic Landscape of Intracerebral Hemorrhage: Emerging Cutting-Edge Advancements in Surgical Robots, Regenerative Medicine, and Neurorehabilitation Techniques
Danyang Chen, Zhixian Zhao, Shenglun Zhang, Shiling Chen, Xuan Wu, Jian Shi, Na Liu, Chao Pan, Yingxin Tang, Cai Meng, Xingwei Zhao, Bo Tao, Wenjie Liu, Diansheng Chen, Han Ding, Ping Zhang, Zhouping Tang
Translational Stroke Research.2024;[Epub]     CrossRef
DYNAMICS OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR IN HEMORRHAGIC STROKE DEPENDING ON THE DISEASE SEVERITY
N. D. Bojkiv, O. P. Tsymbala
Ukrainian Journal of Laboratory Medicine.2024; 2(1): 4.     CrossRef
Neuroprotective Therapeutic Potential of microRNA-149-5p against Murine Ischemic Stroke
Samira Vahidi, Mohammad-Reza Bigdeli, Hosein Shahsavarani, Salma Ahmadloo, Mehrdad Roghani
Molecular Neurobiology.2024;[Epub]     CrossRef
Key Risk Factors for Intracerebral Hemorrhage According to Regional Population-Based Stroke Registry
Marina Yu. Maksimova, Sargylana A. Chugunova
Annals of Clinical and Experimental Neurology.2024; 18(1): 5.     CrossRef
Factors associated with independent ambulation at 3 months after putaminal hemorrhage: an observational study
Noriko Ikeda, Masaru Sakurai, Emika Yamada, Soichiro Gotoh, Nozomu Tanabe, Yasuhiko Hayashi, Isao Matsushita
Journal of Physical Therapy Science.2024; 36(4): 167.     CrossRef
Cranio-cervical and traumatic brain injury patterns—do they differ between electric bicycle, bicycle, and motorcycle-induced accidents?
Thomas Rauer, Felix Karl-Ludwig Klingebiel, Adrian Lühring, Alexander Küffer, Anna-Sophie Hofer, Raphael Marco Ferrari, Michael Kupka, Hans-Christoph Pape
European Journal of Trauma and Emergency Surgery.2024;[Epub]     CrossRef
Pathological mechanisms and future therapeutic directions of thrombin in intracerebral hemorrhage: a systematic review
Chenxi Tao, Yuanyuan Li, Na An, Haoqi Liu, Zhenhong Liu, Yikun Sun, Ying Qian, Na Li, Yanwei Xing, Yonghong Gao
Frontiers in Pharmacology.2024;[Epub]     CrossRef
Leonurus japonicus Houtt. modulates neuronal apoptosis in intracerebral hemorrhage: Insights from network pharmacology and molecular docking
Jia-Wei Wu, Wei Gao, Li-Ping Shen, Yong-Lin Chen, Shi-Qing Du, Zhi-Yong Du, Xu-Dong Zhao, Xiao-Jie Lu
Journal of Ethnopharmacology.2024; 330: 118223.     CrossRef
Global, regional, and national burden of stroke from 1990 to 2019: A temporal trend analysis based on the Global Burden of Disease Study 2019
Liwei Zhang, Hao Lu, Chunhua Yang
International Journal of Stroke.2024;[Epub]     CrossRef
Coagulation Tests and Reversal Agents in Patients Treated with Oral Anticoagulants: The Challenging Scenarios of Life-Threatening Bleeding and Unplanned Invasive Procedures
Andrea Pozzi, Fabiana Lucà, Sandro Gelsomino, Maurizio Giuseppe Abrignani, Simona Giubilato, Stefania Angela Di Fusco, Carmelo Massimiliano Rao, Stefano Cornara, Giorgio Caretta, Roberto Ceravolo, Iris Parrini, Giovanna Geraci, Carmine Riccio, Massimo Gri
Journal of Clinical Medicine.2024; 13(9): 2451.     CrossRef
The relationship between perihematomal edema and hematoma expansion in acute spontaneous intracerebral hemorrhage: an exploratory radiomics analysis study
Zhiming Zhou, Xiaojia Wu, Yuanyuan Chen, Yuanxin Tan, Yu Zhou, Tianxing Huang, Hongli Zhou, Qi Lai, Dajing Guo
Frontiers in Neuroscience.2024;[Epub]     CrossRef
Do Deep Learning Algorithms Accurately Segment Intracerebral Hemorrhages on Noncontrast Computed Tomography? A Systematic Review and Meta‐Analysis
Diana Zarei, Mahbod Issaiy, Shahriar Kolahi, David S. Liebeskind
Stroke: Vascular and Interventional Neurology.2024;[Epub]     CrossRef
Toward MR-Guided Robotic Intracerebral Hemorrhage Evacuation: Aiming Device Design and ex vivo Ovine Head Trial
Anthony L. Gunderman, Saikat Sengupta, Zhefeng Huang, Dimitri Sigounas, Chima Oluigbo, Isuru S. Godage, Kevin Cleary, Yue Chen
IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics.2024; 6(2): 577.     CrossRef
Effects of an Early Intensive Blood Pressure–lowering Strategy Using Remifentanil and Dexmedetomidine in Patients with Spontaneous Intracerebral Hemorrhage: A Multicenter, Prospective, Superiority, Randomized Controlled Trial
Rui Dong, Fen Li, Bin Li, Qiming Chen, Xianjian Huang, Jiehua Zhang, Qibing Huang, Zeli Zhang, Yunxing Cao, Mingbiao Yang, Jianwei Li, Zhanfu Li, Cuiyu Li, Guohua Liu, Shu Zhong, Guang Feng, Ming Zhang, Yumei Xiao, Kangyue Lin, Yunlong Shen, Huanzhang Sha
Anesthesiology.2024; 141(1): 100.     CrossRef
Spontaneous intracerebral hemorrhage: a review of the prevalence, trigger factors, therapeutic and surgical treatment
Kenan S. Niftaliev
Russian Medicine.2024; 30(2): 164.     CrossRef
Three-dimensional dynamic culture and hypoxic preconditioning synergistically enhance the therapeutic effects of GMSCs on intracerebral hemorrhage
Zhengtao Yu, Ying Xia, Yaxuan He, Yi Zhuo, Lite Ge, Lei Wang, Qingtao Gao, Yujia Deng
Materials Today Nano.2024; 26: 100483.     CrossRef
Outcome after Intracerebral Haemorrhage and Decompressive Craniectomy in Older Adults
Thomas Kapapa, Stefanie Jesuthasan, Frederike Schiller, Franziska Schiller, Marcel Oehmichen, Dieter Woischneck, Benjamin Mayer, Andrej Pala
Neurology International.2024; 16(3): 590.     CrossRef
Management of cerebral amyloid angiopathy and atrial fibrillation: We are still far from precision medicine
Liuba Fusco, Zefferino Palamà, Antonio Scarà, Alessio Borrelli, Antonio Gianluca Robles, Gabriele De Masi De Luca, Silvio Romano, Luigi Sciarra
World Journal of Cardiology.2024; 16(5): 231.     CrossRef
Timing of Spot Sign Appearance, Spot Sign Volume, and Leakage Rate among Phases of Multiphase CTA Predict Intracerebral Hemorrhage Growth
MacKenzie Horn, Ericka Teleg, Koji Tanaka, Abdulaziz Al Sultan, Linda Kasickova, Tomoyuki Ohara, Piyush Ojha, Sanchea Wasyliw, Sina Marzoughi, Ankur Banerjee, Girish Kulkarni, Kennedy Horn, Amy Bobyn, Anneliese Neweduk, Nishita Singh, Wu Qiu, David Rodrig
American Journal of Neuroradiology.2024; 45(6): 693.     CrossRef
Risk Factors for Intracerebral Hemorrhage: Genome-Wide Association Study and Mendelian Randomization Analyses
Susanna C. Larsson, Jie Chen, Dipender Gill, Stephen Burgess, Shuai Yuan
Stroke.2024; 55(6): 1582.     CrossRef
The role of digestive system diseases in cerebrovascular disease: a comprehensive Mendelian randomization study
Hao Qin, Shihuan Suo, Fan Yang, Pengfei Hao, Xianfeng Zhang
Frontiers in Neurology.2024;[Epub]     CrossRef
HE-Mind: A model for automatically predicting hematoma expansion after spontaneous intracerebral hemorrhage
Zhiming Zhou, Weidao Chen, Ruize Yu, Yuanyuan Chen, Xuejiao Li, Hongli Zhou, Qianrui Fan, Jing Wang, Xiaojia Wu, Yu Zhou, Xi Zhou, Dajing Guo
European Journal of Radiology.2024; 176: 111533.     CrossRef
Machine learning for predicting hematoma expansion in spontaneous intracerebral hemorrhage: a systematic review and meta-analysis
Yihua Liu, Fengfeng Zhao, Enjing Niu, Liang Chen
Neuroradiology.2024;[Epub]     CrossRef
Prognostic biomarkers of intracerebral hemorrhage identified using targeted proteomics and machine learning algorithms
Shubham Misra, Yuki Kawamura, Praveen Singh, Shantanu Sengupta, Manabesh Nath, Zuhaibur Rahman, Pradeep Kumar, Amit Kumar, Praveen Aggarwal, Achal K. Srivastava, Awadh K. Pandit, Dheeraj Mohania, Kameshwar Prasad, Nishant K. Mishra, Deepti Vibha, Shashank
PLOS ONE.2024; 19(6): e0296616.     CrossRef
Individual participant data analysis comparing acute stroke patients with anterior versus posterior circulation dissections
Yanan Zhang, Yang Zhang, Kilian Froehlich, Anne Mrochen, Iris Muehlen, Stefan Lang, Sophie Lehmann, Stefan T. Gerner, Hagen B. Huttner, Stefan Schwab, Li He, Tobias Bobinger
Clinical Neurology and Neurosurgery.2024; 243: 108381.     CrossRef
Rocuronium Reversal in the Emergency Department: Retrospective Evaluation of Hemodynamic Instability Following Administration of Sugammadex Versus Neostigmine With Glycopyrrolate
Garrett B. Hile, Karl J. Healy, Lars R. Almassalkhi
Journal of Pharmacy Practice.2023; 36(2): 336.     CrossRef
The Critical Role of Erythrolysis and Microglia/Macrophages in Clot Resolution After Intracerebral Hemorrhage: A Review of the Mechanisms and Potential Therapeutic Targets
Yonghe Zheng, Xiaoxiao Tan, Shenglong Cao
Cellular and Molecular Neurobiology.2023; 43(1): 59.     CrossRef
Role of Ferroptosis in Stroke
Yunfei Xu, Kexin Li, Yao Zhao, Lin Zhou, Ying Liu, Jie Zhao
Cellular and Molecular Neurobiology.2023; 43(1): 205.     CrossRef
Emerging regenerative medicine for hemorrhagic stroke: An update on stem cell therapies
Molly Monsour, Cesario V. Borlongan
Brain Hemorrhages.2023; 4(1): 22.     CrossRef
Intracerebral Hemorrhage Segmentation on Noncontrast Computed Tomography Using a Masked Loss Function U-Net Approach
Nadine A. Coorens, Kevin Groot Lipman, Sanjith P. Krishnam, Can Ozan Tan, Lejla Alic, Rajiv Gupta
Journal of Computer Assisted Tomography.2023; 47(1): 93.     CrossRef
Can novel CT-and MR-based neuroimaging biomarkers further improve the etiological diagnosis of lobar intra-cerebral hemorrhage?
Jean-Claude Baron, Ulf Jensen-Kondering, Simona Sacco, Sacha Posener, Joseph Benzakoun, Johan Pallud, Catherine Oppenheim, Pascale Varlet, Guillaume Turc
Journal of Neurology.2023; 270(1): 582.     CrossRef
Poor prognosis after lower‐limb amputation irrespective of diabetes status in patients undergoing hemodialysis
Akira Tamaki, Mineaki Kitamura, Kosei Yamaguchi, Satoko Notomi, Hideyuki Tomura, Kenji Sawase, Junichiroh Hashiguchi, Takashi Harada, Satoshi Funakoshi, Takahiro Takazono, Hiroshi Mukae, Tomoya Nishino
Therapeutic Apheresis and Dialysis.2023; 27(3): 495.     CrossRef
SARS-CoV-2 infection might be a predictor of mortality in intracerebral hemorrhage
Ashkan Mowla, Banafsheh Shakibajahromi, Shima Shahjouei, Humain Baharvahdat, Ali Amini Harandi, Farzad Rahmani, Stefania Mondello, Nasrin Rahimian, Achille Cernigliaro, Elyar Sadeghi Hokmabadi, Seyed Amir Ebrahimzadeh, Mahtab Ramezani, Kaveh Mehrvar, Mehd
Journal of the Neurological Sciences.2023; 444: 120497.     CrossRef
Etiologies of spontaneous acute intracerebral hemorrhage: A pictorial review
Julien Rossi, Marc Hermier, Omer Faruk Eker, Yves Berthezene, Alexandre Bani-Sadr
Clinical Imaging.2023; 95: 10.     CrossRef
lncRNA SND1‐IT1 delivered via intracerebral hemorrhage‐derived exosomes affect the growth of human microglia by regulating the miR‐124‐3p/MTF1 axis
Jian Wang, Fei Teng, Shuhan Liu, Xiaoqiang Pan, Bo Yang, Wei Wu
Journal of Cellular Physiology.2023; 238(2): 366.     CrossRef
Hyperlipidemia and Hypertension Are Associated With Intracerebral Hemorrhage Incidence: A Retrospective Study
Awad M Almuklass, Yousef A Alawad, Abdulmalek S Alanazi, Azzam A Alamro, Faisal H Alagedi, Yasser A Alshehri, Emad Masuadi, Naser Alotaibi, Mahmoud Alkhateeb
Cureus.2023;[Epub]     CrossRef
Recurrence and Mortality Risks in Patients with First Incident Acute Stroke or Myocardial Infarction: A Longitudinal Study Using the Korean National Health Insurance Service Database
Dougho Park, Mun-Chul Kim, Daeyoung Hong, Yong-Suk Jeong, Hyoung Seop Kim, Jong Hun Kim
Journal of Clinical Medicine.2023; 12(2): 568.     CrossRef
The Development of Drug Delivery Systems for Efficient Intracranial Hemorrhage Therapy
Wenyan Yu, Bingbing Liu, Lei Zhou, Enpeng Gong, Chengyuan Che, Jianchao Zhou, Zhenzhong Zhang, Junjie Liu, Jinjin Shi
Advanced Healthcare Materials.2023;[Epub]     CrossRef
Functional Outcome Analysis of Stereotactic Catheter Aspiration for Spontaneous Intracerebral Hemorrhage: Early or Late Hematoma Evacuation?
Yuanjian Fang, Junjie Wang, Luxi Chen, Wei Yan, Shiqi Gao, Yibo Liu, Xiaoyu Wang, Xiao Dong, Jianmin Zhang, Sheng Chen, Fengqiang Liu, Zefeng Wang, Yang Zhang
Journal of Clinical Medicine.2023; 12(4): 1533.     CrossRef
Anti-DEspR antibody treatment improves survival and reduces neurologic deficits in a hypertensive, spontaneous intracerebral hemorrhage (hsICH) rat model
Victoria L. M. Herrera, Christopher M. Gromisch, Julius L. Decano, Khristine Amber Pasion, Glaiza L. A. Tan, Ning Hua, Courtney E. Takahashi, David M. Greer, Nelson Ruiz-Opazo
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Hypertensive intracerebral hemorrhage: Which one should we choose between laser navigation and 3D navigation mold?
Zhengbo Yuan, Qingbo Wang, Qikai Sun, Chenglong Li, Fengzhen Xiong, Zefu Li
Frontiers in Surgery.2023;[Epub]     CrossRef
Role of LDL-C level alteration in increased mortality risks in spontaneous intracerebral hemorrhage patients: Systematic review and meta-analysis
Jing Li, Gang Li, Yajun Zhu, Xingwei Lei, Guihu Chen, Jiachun Zhang, Xiaochuan Sun
Frontiers in Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
Predictive value of hyperglycemia on prognosis in spontaneous intracerebral hemorrhage patients
Yue Gong, Yifei Wang, Du Chen, Yue Teng, Feng Xu, Peng Yang
Heliyon.2023; 9(3): e14290.     CrossRef
Minimally invasive intracerebral hemorrhage evacuation: A bibliometric analysis of current research trends
Clifford J. Yudkoff, Christina P. Rossitto, Christopher P. Kellner
Clinical Neurology and Neurosurgery.2023; 227: 107672.     CrossRef
Spontaneous intraparenchymal hemorrhage in young adults: Cross-sectional study
Nourou Dine Adeniran Bankole, Dognon Kossi François de Paule Adjiou, Michèle Yolande Moune, Mustapha Hemama, Nizare El Fatemi, Mouley Rachid El Maaqili
Interdisciplinary Neurosurgery.2023; 33: 101762.     CrossRef
Predictors of lethal outcome in young patients with hemorrhagic stroke
L.B. Novikova, A.P. Akopian, R.F. Latypova
Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova.2023; 123(3): 20.     CrossRef
Intracerebral haemorrhage
Laurent Puy, Adrian R. Parry-Jones, Else Charlotte Sandset, Dar Dowlatshahi, Wendy Ziai, Charlotte Cordonnier
Nature Reviews Disease Primers.2023;[Epub]     CrossRef
Radiomics Outperforms Clinical and Radiologic Signs in Predicting Spontaneous Basal Ganglia Hematoma Expansion: A Pilot Study
Houman Sotoudeh, Ali Rezaei, Ryan Godwin, Veeranjaneyulu Prattipati, Aparna Singhal, Mahsan Sotoudeh, Manoj Tanwar
Cureus.2023;[Epub]     CrossRef
Hydrocephalus is an independent factor affecting morbidity and mortality of ICH patients: Systematic review and meta-analysis
Petra Octavian Perdana Wahjoepramono, Aloysius Bagus Sasongko, Danny Halim, Jenifer Kiem Aviani, Patrick Putra Lukito, Achmad Adam, Yeo Tseng Tsai, Eka Julianta Wahjoepramono, Julius July, Tri Hanggono Achmad
World Neurosurgery: X.2023; 19: 100194.     CrossRef
Potential preventive markers in the intracerebral hemorrhage process are revealed by serum untargeted metabolomics in mice using hypertensive cerebral microbleeds
Sai Wang, Xuelun Zou, Leiyun Wang, Huifang Zhou, Lianxu Wu, Yupeng Zhang, Tian-Xing Yao, Lei Chen, Ye Li, Yi- Zeng, Le Zhang
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
The Clinical Value of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Platelet-to-Lymphocyte Ratio for Predicting Hematoma Expansion and Poor Outcomes in Patients with Acute Intracerebral Hemorrhage
Yejin Kim, Jong-Hee Sohn, Chulho Kim, So Young Park, Sang-Hwa Lee
Journal of Clinical Medicine.2023; 12(8): 3004.     CrossRef
Clinicoradiological and Biochemical Predictors of Mortality in Hospitalized Patients of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage
Bhagyashri B. Wankhade, Ashok Kumar, Sanaullah Mudassir, Abhay Ranjan
Journal of Neuroanaesthesiology and Critical Care.2023; 10(01): 046.     CrossRef
The risk of ischemic stroke significantly increases in individuals with blepharitis: A population-based study involving 424,161 patients
Jing-Xing Li, Shu-Bai Hsu, Ying-Hsiu Shih, Yi-Yu Tsai, Ying-Hsuen Wu, You-Ling Li, Chun-Chi Chiang, Redoy Ranjan
PLOS ONE.2023; 18(4): e0284655.     CrossRef
Illuminating the potential causality of serum level of matrix metalloproteinases and the occurrence of cardiovascular and cerebrovascular diseases: a Mendelian randomization study
Xuelun Zou, Leiyun Wang, Yi Zeng, Le Zhang
Journal of Human Genetics.2023; 68(9): 615.     CrossRef
Survivability of patients admitted for stroke in a primary stroke center, Penang, Malaysia: a retrospective 5-year study
Monica Danial, Nurul Shahira Izwani Mohdradzi, Amer Hayat Khan, Alan Swee Hock Ch’ng, Looi Irene
BMC Pharmacology and Toxicology.2023;[Epub]     CrossRef
Correlation between clinical and brain computed tomography findings of stroke patients: A cross‐sectional study
Mboizi Vincent, Senai Goitom Sereke, Rita Nassanga, Mukisa Robert, Faith Ameda
Health Science Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Clinical and epidemiological profiles from a case series of 26 Brazilian CADASIL patients
Renata Nogueira, Christian Marques Couto, Pérola de Oliveira, Bernardo José Alves Ferreira Martins, Vinícius Viana Abreu Montanaro
Arquivos de Neuro-Psiquiatria.2023; 81(05): 417.     CrossRef
Effects of air pollution control policies on intracerebral hemorrhage mortality among residents in Tianjin, China
Jiahui Xu, Xiaolin Yin, Tingting Jiang, Shiyu Wang, Dezheng Wang
BMC Public Health.2023;[Epub]     CrossRef
Mendelian randomization study and meta‐analysis exploring the causality of age at menarche and the risk of intracerebral hemorrhage and ischemic stroke
Xuelun Zou, Leiyun Wang, Sai Wang, Le Zhang
CNS Neuroscience & Therapeutics.2023; 29(10): 3043.     CrossRef
A nomogram risk prediction model for poor outcome of primary brainstem hemorrhage based on clinical data and radiographic features
Yingying Ding, Yawen Xu, Yuhai Wang, Jirong Dong
Neurological Sciences.2023; 44(11): 3967.     CrossRef
Management of oral anticoagulant therapy after intracranial hemorrhage in patients with atrial fibrillation
Fabiana Lucà, Furio Colivicchi, Fabrizio Oliva, Maurizio Abrignani, Giorgio Caretta, Stefania Angela Di Fusco, Simona Giubilato, Stefano Cornara, Concetta Di Nora, Andrea Pozzi, Irene Di Matteo, Anna Pilleri, Carmelo Massimiliano Rao, Antonio Parlavecchio
Frontiers in Cardiovascular Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
Zhilong Huoxue Tongyu capsule attenuates intracerebral hemorrhage induced redox imbalance by modulation of Nrf2 signaling pathway
Maryam Mazhar, Guoqiang Yang, Houping Xu, Yulin Liu, Pan Liang, Luyin Yang, Roman Spáčil, Hongping Shen, Dechou Zhang, Wei Ren, Sijin Yang
Frontiers in Pharmacology.2023;[Epub]     CrossRef
Artificial Intelligence and Machine Learning in the Diagnosis and Management of Stroke: A Narrative Review of United States Food and Drug Administration-Approved Technologies
Anirudha S. Chandrabhatla, Elyse A. Kuo, Jennifer D. Sokolowski, Ryan T. Kellogg, Min Park, Panagiotis Mastorakos
Journal of Clinical Medicine.2023; 12(11): 3755.     CrossRef
The Secretome of Mesenchymal Stromal Cells in Treating Intracerebral Hemorrhage: The First Step to Bedside
Stalik Dzhauari, Nataliya Basalova, Alexandra Primak, Vadim Balabanyan, Anastasia Efimenko, Mariya Skryabina, Vladimir Popov, Arkadiy Velichko, Kirill Bozov, Zhanna Akopyan, Pavel Malkov, Dmitry Stambolsky, Vsevolod Tkachuk, Maxim Karagyaur
Pharmaceutics.2023; 15(6): 1608.     CrossRef
Bilateral basal ganglia hemorrhage: a systematic review of etiologies, management strategies, and clinical outcomes
Gina Watanabe, Andie Conching, Christian Ogasawara, Vishal Chavda, Othman Bin-Alamer, Ali S. Haider, Stefano M. Priola, Mayur Sharma, Samer S. Hoz, Bipin Chaurasia, Giuseppe E. Umana, Paolo Palmisciano
Neurosurgical Review.2023;[Epub]     CrossRef
Nonpharmacological Treatments for Hospitalized Patients with Stroke: A Nuanced Approach to Prescribing Early Activity
Mona N. Bahouth, Sandra Deluzio, April Pruski, Elizabeth K. Zink
Neurotherapeutics.2023; 20(3): 712.     CrossRef
Validation of the National Institutes of Health Stroke Scale in Intracerebral Hemorrhage
Wendy Dusenbury, Georgios Tsivgoulis, Jason Chang, Nitin Goyal, Victoria Swatzell, Andrei V. Alexandrov, Patrick Lyden, Anne W. Alexandrov
Stroke: Vascular and Interventional Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
Metabolomic Analysis in Neurocritical Care Patients
Maged Kharouba, Dimple D. Patel, Rami H. Jaber, Sherif Hanafy Mahmoud
Metabolites.2023; 13(6): 745.     CrossRef
Longitudinal Morphometric Changes in the Corticospinal Tract Shape After Hemorrhagic Stroke
Seth B. Boren, Sean I. Savitz, Nicole Gonzales, Khader Hasan, Andrea Becerril-Gaitan, Vahed Maroufy, Yuan Li, James Grotta, Emily A Steven, Ching-Jen Chen, Clark W. Sitton, Jaroslaw Aronowski, Muhammad E. Haque
Translational Stroke Research.2023;[Epub]     CrossRef
ST‑segment elevation associated with intraparenchymal hemorrhage: A case report
Manuel Giraldo-Delgado, Mateo Zuluaga-Gómez, Daniel González-Arroyave, Carlos Ardila
Biomedical Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Three-dimensional laser combined with C-arm computed tomography-assisted puncture of intracerebral hemorrhage
Hongwei Zhao, Tao Zhang, Min Li, Yang Gao, Shuangquan Wang, Rongcai Jiang, Zefu Li
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
Association of lactate-to-albumin ratio with in-hospital and intensive care unit mortality in patients with intracerebral hemorrhage
Dongjie Wu, Siyuan Shen, Dongmei Luo
Frontiers in Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
Low-Dose Aspirin and the Risk of Stroke and Intracerebral Bleeding in Healthy Older People
Geoffrey C. Cloud, Jeff D. Williamson, Le Thi Phuong Thao, Cammie Tran, Charles B. Eaton, Rory Wolfe, Mark R. Nelson, Christopher M. Reid, Anne B. Newman, Jessica Lockery, Sharyn M. Fitzgerald, Anne M. Murray, Raj C. Shah, Robyn L. Woods, Geoffrey A. Donn
JAMA Network Open.2023; 6(7): e2325803.     CrossRef
Exploring the Causality of Type 1 Diabetes and Stroke Risk: A Mendelian Randomization Study and Meta-analysis
Xuelun Zou, Le Zhang, Leiyun Wang, Sai Wang, Yi Zeng
Molecular Neurobiology.2023; 60(12): 6814.     CrossRef
The therapeutic value of adipose-derived pericyte transplantation after intracerebral hemorrhage in rats
Xin Zhang, Ying Zhou, Qiongxia Liu, Fang Wang, Lin Fu, Yizhi Wei, Yuanliang Ye, Yujie Guo
Journal of Molecular Histology.2023; 54(5): 499.     CrossRef
17-DMAG ameliorates neuroinflammation and BBB disruption via SOX5 mediated PI3K/Akt pathway after intracerebral hemorrhage in rats
Di Hu, Xiaocong Mo, Jihang Luo, Fang Wang, Cheng Huang, Hesong Xie, Ling Jin
International Immunopharmacology.2023; 123: 110698.     CrossRef
Primary Intracranial Hemorrhage: Characteristics, Distribution, Risk Factors, and Outcomes—A Comparative Study between Jewish and Arab Ethnic Groups in Northern Israel
Jamal Saad, Chen Hanna Ryder, Mahmod Hasan, Galina Keigler, Samih Badarny
Journal of Clinical Medicine.2023; 12(15): 4993.     CrossRef
Genome-wide analysis of a model-derived binge eating disorder phenotype identifies risk loci and implicates iron metabolism
David Burstein, Trevor C. Griffen, Karen Therrien, Jaroslav Bendl, Sanan Venkatesh, Pengfei Dong, Amirhossein Modabbernia, Biao Zeng, Deepika Mathur, Gabriel Hoffman, Robyn Sysko, Tom Hildebrandt, Georgios Voloudakis, Panos Roussos
Nature Genetics.2023; 55(9): 1462.     CrossRef
Dental procedure induced cerebellar haemorrhage with visual tilt and unsuspected CADASIL
Siavash Mortazavi, Ravi Ambati, Ferry Dharsono, David Prentice
BMJ Case Reports.2023; 16(8): e253965.     CrossRef
Revisiting the role of the complement system in intracerebral hemorrhage and therapeutic prospects
Yuanyuan Li, Chenxi Tao, Na An, Haoqi Liu, Zhenhong Liu, Hongrui Zhang, Yikun Sun, Yanwei Xing, Yonghong Gao
International Immunopharmacology.2023; 123: 110744.     CrossRef
Gut microbiota and cerebrovascular diseases: a Mendelian randomization study
Hao Qin, Fan Yang, Pengfei Hao, Xianfeng Zhang
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
miR-122-5p Promotes Peripheral and Central Nervous System Inflammation in a Mouse Model of Intracerebral Hemorrhage via Disruption of the MLLT1/PI3K/AKT Signaling
Ning Yu, Wenbin Tian, Chao Liu, Pei Zhang, Yinlong Zhao, Chengrui Nan, Qianxu Jin, Xiaopeng Li, Ya Liu
Neurochemical Research.2023; 48(12): 3665.     CrossRef
Association between blood pressure and endovascular treatment outcomes differs by baseline perfusion and reperfusion status
Beom Joon Kim, Nishita Singh, Hyeran Kim, Bijoy K. Menon, Mohammed Almekhlafi, Wi-Sun Ryu, Joon-Tae Kim, Jihoon Kang, Sung Hyun Baik, Jun Yup Kim, Keon-Joo Lee, Cheolkyu Jung, Moon-Ku Han, Hee-Joon Bae
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Assessment of the Extent of Intracerebral Hemorrhage Using 3D Modeling Technology
Joanna Chwał, Paweł Kostka, Ewaryst Tkacz
Healthcare.2023; 11(17): 2441.     CrossRef
Minocycline attenuates hydrocephalus and inhibits iron accumulation, ependymal damage and epiplexus cell activation after intraventricular hemorrhage in aged rats
Yingfeng Wan, Katherine G. Holste, Fenghui Ye, Ya Hua, Richard F. Keep, Guohua Xi
Experimental Neurology.2023; 369: 114523.     CrossRef
Development of Cloud-Based Telemedicine Platform for Acute Intracerebral Hemorrhage in Gangwon-do : Concept and Protocol
Hyo Sub Jun, Kuhyun Yang, Jongyeon Kim, Jin Pyeong Jeon, Jun Hyong Ahn, Seung Jin Lee, Hyuk Jai Choi, Jong Wook Choi, Sung Min Cho, Jong-Kook Rhim
Journal of Korean Neurosurgical Society.2023; 66(5): 488.     CrossRef
Escores de Risco Cardiovascular entre Adultos Assintomáticos com Hemofilia
Ricardo Mesquita Camelo, Camila Caram-Deelder, Bruna Pontes Duarte, Marilia Carolina Braga de Moura, Neuza Cavalcanti de Moraes Costa, Iris Maciel Costa, Ana Maria Vanderlei, Tania Maria Rocha Guimarães, Samantha Gouw, Suely Meireles Rezende, Johanna van
Arquivos Brasileiros de Cardiologia.2023;[Epub]     CrossRef
Impaired Kidney Function Portended a Bleak Prognosis for Surgically Treated Hypertensive Intracerebral Hemorrhage Patients
Jian Wang, Rui Wang, Hu Qin, Lei Zuo
Annals of Indian Academy of Neurology.2023; 26(4): 520.     CrossRef
A systematic review and meta-analysis on the efficacy of glibenclamide in animal models of intracerebral hemorrhage
Tiffany F. C. Kung, Cassandra M. Wilkinson, Lane J. Liddle, Frederick Colbourne, Anna-Leena Sirén
PLOS ONE.2023; 18(9): e0292033.     CrossRef
Long working hours and risk of hypertensive intracerebral haemorrhage among Japanese workers claiming compensation for overwork-related intracerebral haemorrhage: an unmatched case–control study
Yusaku Morita, Toru Yoshikawa, Masaya Takahashi
BMJ Open.2023; 13(9): e074465.     CrossRef
A new instrument to assess physical function in stroke patients: the Dubousset function test and its validity, reliability, responsiveness
Yusuf Emre Bozkurt, Ayşe Abit Kocaman, Merve Kaşıkcı Çavdar, E. Dilek Keskin
Neurological Research.2023; 45(12): 1127.     CrossRef
Predictor of the Postoperative Swelling After Craniotomy for Spontaneous Intracerebral Hemorrhage: Sphericity Index as a Novel Parameter
Jae Hoon Choi, Won Ki Yoon, Jong Hyun Kim, Taek Hyun Kwon, Joonho Byun
Korean Journal of Neurotrauma.2023; 19(3): 333.     CrossRef
Automated Computer-Aided Detection and Classification of Intracranial Hemorrhage Using Ensemble Deep Learning Techniques
Snekhalatha Umapathy, Murugappan Murugappan, Deepa Bharathi, Mahima Thakur
Diagnostics.2023; 13(18): 2987.     CrossRef
Vulnerable Carotid Plaque is Associated with an Increased Risk of Intracerebral Hemorrhage in Individuals at High Risk of Stroke: A Chinese Population-based Cohort Study
Jie Li, Ping Zhang, Hong Chen, Ting Qing, Yanfen Wang, Ju Zhou, Xingyang Yi, Chun Wang
Current Neurovascular Research.2023; 20(2): 244.     CrossRef
Clasificadores de aprendizaje supervisado no lineales basados en radiómica de la TC cerebral sin contraste para predecir el pronóstico funcional en pacientes con hematoma intracerebral espontáneo
E. Serrano, J. Moreno, L. Llull, A. Rodríguez, C. Zwanzger, S. Amaro, L. Oleaga, A. López-Rueda
Radiología.2023; 65(6): 519.     CrossRef
Optimal target blood pressure for the primary prevention of hemorrhagic stroke: a nationwide observational study
Hwan Seok Shim, Jeong-Mee Park, Yong Jae Lee, Young-Deok Kim, Tackeun Kim, Seung Pil Ban, Jae Seung Bang, O-Ki Kwon, Chang Wan Oh, Si Un Lee
Frontiers in Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
Anticoagulation in people with atrial fibrillation after intracranial haemorrhage
Shinichiro Uchiyama
The Lancet Neurology.2023; 22(12): 1091.     CrossRef
Ischemic and hemorrhagic strokes in young adults: Comparison of functional outcomes and return to work after stroke
Sarah Ming Li Tan, Shi Hui Ong, Tseng Tsai Yeo, Vincent Diong Weng Nga, Effie Chew, Pui Kit Tam, Peijing Su, Megan BJ Ng, Hui Shi Lim, Leonard LL Yeo, Vijay K. Sharma, Ching-Hui Sia, Mervyn Jun Rui Lim, Benjamin Yong-Qiang Tan
Clinical Neurology and Neurosurgery.2023; 233: 107964.     CrossRef
Effect of neighbourhood greenness on the association between air pollution and risk of stroke first onset: A case-crossover study in shandong province, China
Chao Liu, Ying Yu, Chengrong Liu, Lulu Tang, Ke Zhao, Peiyao Zhang, Fenfen He, Meng Wang, Chunxiang Shi, Zilong Lu, Bingyin Zhang, Jing Wei, Fuzhong Xue, Xiaolei Guo, Xianjie Jia
International Journal of Hygiene and Environmental Health.2023; 254: 114262.     CrossRef
Xiaoshuan Tongluo recipe alleviated acute hyperglycemia-enhanced hemorrhagic transformation by regulating microglia polarization in thromboembolic stroke rats
Zirong Pan, Nannan Liu, Guodong Ma, Sen Zhang, Chengdi Liu, Ziyuan Zhao, Linglei Kong, Guanhua Du
Pharmacological Research - Modern Chinese Medicine.2023; 9: 100315.     CrossRef
Optimal cut-off values of haematoma volume for predicting haematoma expansion at different intracerebral haemorrhage locations
Wenmin Guo, Lei Song, Hong Chen, Mengying Du, Chen Qiu, Zhibing He, Tingting Guo
Clinical Neurology and Neurosurgery.2023; 233: 107959.     CrossRef
Activated Prothrombin Complex Concentrates for the Treatment of Factor Xa Inhibitor-Associated Spontaneous Intracerebral Hemorrhage
A. Shaun Rowe, Leslie A. Hamilton, Jacob A. Barber, Theresa Dinh, Allison Randolph, Thomas Christianson
Journal of Pharmacy Technology.2023; 39(6): 286.     CrossRef
Ultraearly Intraventricular Hemorrhage Growth Predicts Early Neurologic Deterioration and Poor Functional Outcome After Acute Intracerebral Hemorrhage
Xin‐Ni Lv, Jing Cheng, Xue‐Yun Liu, Jin‐Cheng Liu, Lan Deng, Zuo‐Qiao Li, Ming‐Jun Pu, Chu Chen, Qi Li
Journal of the American Heart Association.2023;[Epub]     CrossRef
Statins and 90-Day Functional Performance and Survival in Patients with Spontaneous Intracerebral Hemorrhage
Karolina Zaryczańska, Wioletta Pawlukowska, Przemysław Nowacki, Łukasz Zwarzany, Ewelina Bagińska, Monika Kot, Marta Masztalewicz
Journal of Clinical Medicine.2023; 12(20): 6608.     CrossRef
The association between hypertensive angiopathy and cerebral amyloid angiopathy in primary intracerebral hemorrhage
Yuyi Zhu, Lu Liu, Luyao Zhong, Yajun Cheng, Shihong Zhang, Bo Wu, Deren Wang, Mangmang Xu
Frontiers in Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
Risk factors associated with hemorrhagic cerebrovascular accident: A cross-sectional study in patients from a hospital in Peru
Jaime Rosales-Rimache, Paola Ramos-Martínez, Fernando Soncco-Llulluy, Guido Bendezu-Quispe
Medicine.2023; 102(42): e35635.     CrossRef
Common Mutation in the HFE Gene Modifies Recovery After Intracerebral Hemorrhage
Timothy B. Helmuth, Rashmi Kumari, Kondaiah Palsa, Elizabeth B. Neely, Becky Slagle-Webb, Scott D. Simon, James R. Connor
Stroke.2023; 54(11): 2886.     CrossRef
Burden, risk factors, neurosurgical evacuation outcomes, and predictors of mortality among traumatic brain injury patients with expansive intracranial hematomas in Uganda: a mixed methods study design
Larrey Kasereka Kamabu, Godfrey S. Bbosa, Hervé Monka Lekuya, Eugene J. Cho, Victor Meza Kyaruzi, Arsene Daniel Nyalundja, Daniel Deng, Juliet Nalwanga Sekabunga, Louange Maha Kataka, Doomwin Oscar Deogratius Obiga, Joel Kiryabwire, Martin N. Kaddumukasa,
BMC Surgery.2023;[Epub]     CrossRef
Prevention of venous thromboembolism in acute spontaneous intracerebral haemorrhage: A survey of opinion
Rom Mendel, Nadir Abdelhameed, Rustam Al-Shahi Salman, Hannah Cohen, Dar Dowlatshahi, Nicholas Freemantle, Maurizio Paciaroni, Adrian Parry-Jones, Christopher Price, Nikola Sprigg, David J. Werring
Journal of the Neurological Sciences.2023; 454: 120855.     CrossRef
The impact of antiplatelet drugs on recurrent stroke in patients with intracerebral hemorrhage
Yi-Sin Wong, Ching-Fang Tsai, Cheung-Ter Ong
Heliyon.2023; 9(11): e21988.     CrossRef
Аналіз факторів розвитку, клінічного перебігу та особливостей лікування гемофтальму при гіпертонічній ретинопатії
O.Yu. Ilyuk
Archive of Ukrainian Ophthalmology.2023; 11(2): 61.     CrossRef
Integrative transcriptomic and network pharmacology analysis reveals the neuroprotective role of BYHWD through enhancing autophagy by inhibiting Ctsb in intracerebral hemorrhage mice
Yiqing Cai, Zhe Yu, Xueping Yang, Weikang Luo, En Hu, Teng Li, Wenxin Zhu, Yang Wang, Tao Tang, Jiekun Luo
Chinese Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
Effectiveness of lipid-lowering therapy on mortality and major adverse cardiovascular event outcomes in patients undergoing percutaneous coronary intervention: a network meta-analysis of randomised controlled trials
Chang-Jiang Deng, Ju Yan, Ying-Ying Zheng, Ting-Ting Wu, Ying Pan, Xian-Geng Hou, Si-Fan Wang, Subinur Sirajidin, Mikereyi Aimaitijiang, Xiang Xie
BMJ Open.2023; 13(11): e070827.     CrossRef
Radiomic-based nonlinear supervised learning classifiers on non-contrast CT to predict functional prognosis in patients with spontaneous intracerebral hematoma
E. Serrano, J. Moreno, L. Llull, A. Rodríguez, C. Zwanzger, S. Amaro, L. Oleaga, A. López-Rueda
Radiología (English Edition).2023; 65(6): 519.     CrossRef
Motor Rehabilitation Provides Modest Functional Benefits After Intracerebral Hemorrhage: a Systematic Review and Meta-Analysis of Translational Rehabilitation Studies
Britt A. Fedor, Noam H. Sander, Maxwell MacLaren, Lane J. Liddle, Crystal L. MacLellan, Frederick Colbourne
Translational Stroke Research.2023;[Epub]     CrossRef
Porous Three-Dimensional Polyurethane Scaffolds Promote Scar-Free Endogenous Regeneration After Acute Brain Hemorrhage
Qiao Zhang, Jinlin Chen, Jingjing Lin, Ruichao Liang, Min He, Yanchao Wang, Hong Tan
Translational Stroke Research.2023;[Epub]     CrossRef
Unveiling the Crystal Ball: Predictors of Adverse Outcomes in Intracerebral Hemorrhage Patients
Awatif K Alsarrai Al-Alawi, Darpanarayan Hazra, Mohammed Jumaiel Khalfan Al-Hassani, Amjad Said Abdullah Al-Jamoudi
Indian Journal of Critical Care Medicine.2023; 27(12): 895.     CrossRef
Diagnostic test accuracy of machine learning algorithms for the detection intracranial hemorrhage: a systematic review and meta-analysis study
Masoud Maghami, Shahab Aldin Sattari, Marziyeh Tahmasbi, Pegah Panahi, Javad Mozafari, Kiarash Shirbandi
BioMedical Engineering OnLine.2023;[Epub]     CrossRef
Case Report: Case report: Administration of anticoagulant therapy after neuro-anesthesia procedure for hemorrhagic stroke patients with COVID-19 complications and its ethical and medicolegal consideration
Taufik Suryadi, Kulsum Kulsum
F1000Research.2023; 10: 1303.     CrossRef
Surgical Outcome of Basal Ganglia Hemorrhage: A Retrospective Analysis of Nearly 3,000 Cases over 10 Years
Darpanarayan Hazra, Gina M. Chandy, Amit K. Ghosh
Asian Journal of Neurosurgery.2023; 18(04): 742.     CrossRef
Overview of the Association Between the Pathophysiology, Types, and Management of Sickle Cell Disease and Stroke
Faisal Hakami, Essam Alhazmi, Wafa M Busayli, Sultan Althurwi, Abdulrahman M Darraj, Mohammed A Alamir, Alyaj Hakami, Renad A Othman , Amal I Moafa, Hassan A Mahasi, Mohammed Ali Madkhali
Cureus.2023;[Epub]     CrossRef
Digital subtraction angiography findings of stroke in young adult population: a multi-center record-based study
Kumara Tini, Eric Hartono Tedyanto, Deddy Andaka, Nyoman Angga Krishna Pramana, I Putu Eka Widyadharma
The Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery.2023;[Epub]     CrossRef
Mesenchymal Stem Cell Therapy in Acute Intracerebral Hemorrhage: A Dose-Escalation Safety and Tolerability Trial
Nisha C. Durand, H. G. Kim, Vishal N. Patel, Marion T. Turnbull, Jason L. Siegel, David O. Hodge, Rabih G. Tawk, James F. Meschia, W. David Freeman, Abba C. Zubair
Neurocritical Care.2023;[Epub]     CrossRef
Editorial for “Abnormal Local Brain Activity and Cognitive Impairments in Young Non‐Disabled Patients with Intracerebral Hemorrhage: A Resting‐State Functional MRI Study”
Elza Azri Othman
Journal of Magnetic Resonance Imaging.2023;[Epub]     CrossRef
Entropy based automatic unsupervised brain intracranial hemorrhage segmentation using CT images
Indrajeet Kumar, Chandradeep Bhatt, Kamred Udham Singh
Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences.2022; 34(6): 2589.     CrossRef
Accuracy of carbohydrate‐deficient transferrin as a biomarker of chronic alcohol abuse during treatment for alcoholism
Tatsuya Suzuki, Akiko Eguchi, Ryuta Shigefuku, Saeko Nagao, Masayuki Morikawa, Kazushi Sugimoto, Motoh Iwasa, Yoshiyuki Takei
Hepatology Research.2022; 52(1): 120.     CrossRef
Current applications of diffusion tensor tractography analysis of corticospinal tracts for prognostication of motor outcomes or optimization of neurosurgical intervention in hypertensive intracranial hemorrhage
Anthony V. Nguyen, Dongxia Feng, Yilu Zhang, Jose M. Soto, Laura K. Reed, Kristopher A. Lyon, Timothy M. Robinson, Jason H. Huang
Brain Hemorrhages.2022; 3(1): 14.     CrossRef
miR-124: A Promising Therapeutic Target for Central Nervous System Injuries and Diseases
Jinying Xu, Yangyang Zheng, Liangjia Wang, Yining Liu, Xishu Wang, Yulin Li, Guangfan Chi
Cellular and Molecular Neurobiology.2022; 42(7): 2031.     CrossRef
Intranasal insulin ameliorates neurological impairment after intracerebral hemorrhage in mice
Yuan Zhu, Yi Huang, Jin Yang, Rong Tu, Xin Zhang, Wei-Wei He, Chang-Yue Hou, Xiao-Ming Wang, Ju-Ming Yu, Guo-Hui Jiang
Neural Regeneration Research.2022; 17(1): 210.     CrossRef
Acupuncture inhibits mammalian target of rapamycin, promotes autophagy and attenuates neurological deficits in a rat model of hemorrhagic stroke
Hao Liu, Beng Zhang, Xin-Wei Li, Jia Du, Pei-Pei Feng, Chen Cheng, Zhong-Hua Zhu, Ke-Lang Lou, Chen Ruan, Chi Zhou, Xiao-Wei Sun
Acupuncture in Medicine.2022; 40(1): 59.     CrossRef
What is the median volume of intracerebral hemorrhage and is it changing?
David Robinson, Carson Van Sanford, Soo Young Kwon, Elisheva Coleman, Padmini Sekar, Ryan Murphy, Matthew L Flaherty, Stacie L Demel, Yasmin Aziz, Charles J Moomaw, Mary Haverbusch, Jane Khoury, Opeolu Adeoye, Kyle B Walsh, Joseph P Broderick, Daniel Woo
International Journal of Stroke.2022; 17(5): 576.     CrossRef
Role of diabetes in stroke: Recent advances in pathophysiology and clinical management
Sian A. Bradley, Kevin J. Spring, Roy G. Beran, Dimitrios Chatzis, Murray C. Killingsworth, Sonu M. M. Bhaskar
Diabetes/Metabolism Research and Reviews.2022;[Epub]     CrossRef
Trends in the incidence and mortality of intracerebral hemorrhage, and the associated risk factors, in Denmark from 2004 to 2017
Tine Glavind Bülow Pedersen, Nicklas Vinter, Morten Schmidt, Lars Frost, Pia Cordsen, Grethe Andersen, Søren Paaske Johnsen
European Journal of Neurology.2022; 29(1): 168.     CrossRef
Cerebral Small Vessel Disease and Depression Among Intracerebral Hemorrhage Survivors
Juan Pablo Castello, Marco Pasi, Patryk Kubiszewski, Jessica R. Abramson, Andreas Charidimou, Christina Kourkoulis, Zora DiPucchio, Kristin Schwab, Christopher D. Anderson, M. Edip Gurol, Steven M. Greenberg, Jonathan Rosand, Anand Viswanathan, Alessandro
Stroke.2022; 53(2): 523.     CrossRef
Sleep-disordered breathing-related symptoms and risk of stroke: cohort study and Mendelian randomization analysis
Olga E. Titova, Shuai Yuan, John A. Baron, Eva Lindberg, Karl Michaëlsson, Susanna C. Larsson
Journal of Neurology.2022; 269(5): 2460.     CrossRef
Metabolomic analysis reveals potential biomarkers and serum metabolomic profiling in spontaneous intracerebral hemorrhage patients using UPLC/quadrupole time‐of‐flight MS
Guozhang Sun, Fengling Jiang, Shaoshan Hu, Huakun Cheng, Lianlong Qu, Yu Tao, Bowen Ma
Biomedical Chromatography.2022;[Epub]     CrossRef
Aspirin does not affect hematoma growth in severe spontaneous intracranial hematoma
Junhua Yang, Shaohua Mo, Kaiwen Wang, Qingyuan Liu, Jun Wu, Shuzhe Yang, Rui Guo, Yi Yang, Jiaming Zhang, Yang Liu, Pengjun Jiang, Yong Cao, Shuo Wang
Neurosurgical Review.2022; 45(2): 1491.     CrossRef
Nonhematologic and Hematologic Factors in Spontaneous Intracerebral Hemorrhage
Hau C. Kwaan
Seminars in Thrombosis and Hemostasis.2022; 48(03): 338.     CrossRef
A nomogram to predict the risk of postoperative intracranial rebleeding in patients with spontaneous intracranial hematoma
Junhua Yang, Yang Liu, Qingyuan Liu, Kaiwen Wang, Shaohua Mo, Maogui Li, Jun Wu, Pengjun Jiang, Shuzhe Yang, Rui Guo, Yi Yang, Jiaming Zhang, Yong Cao, Shuo Wang
Neurosurgical Review.2022; 45(2): 1571.     CrossRef
Automated detection and segmentation of intracranial hemorrhage suspect hyperdensities in non-contrast-enhanced CT scans of acute stroke patients
N. Schmitt, Y. Mokli, C. S. Weyland, S. Gerry, C. Herweh, P. A. Ringleb, S. Nagel
European Radiology.2022; 32(4): 2246.     CrossRef
Elevated Pulse Pressure and Recurrent Hemorrhagic Stroke Risk in Stroke With Cerebral Microbleeds or Intracerebral Hemorrhage
Jong‐Ho Park, Juneyoung Lee, Sun U. Kwon, Hyuk Sung Kwon, Min Hwan Lee, Dong‐Wha Kang
Journal of the American Heart Association.2022;[Epub]     CrossRef
Lower low-density lipoprotein cholesterol levels are associated with an increased risk of hematoma expansion and ensuing mortality in acute ICH patients
Yu Wang, Jianwei Wu, Hongqiu Gu, Kaixuan Yang, Ruixuan Jiang, Zixiao Li, Xingquan Zhao, Yongjun Wang
Neurological Sciences.2022; 43(5): 3121.     CrossRef
The role of L-arginine metabolism in neurocritical care patients
MariusMarc-Daniel Mader, Patrick Czorlich
Neural Regeneration Research.2022; 17(7): 1446.     CrossRef
Bleeding and thrombotic events in adults supported with venovenous extracorporeal membrane oxygenation: an ELSO registry analysis
Jose I. Nunez, Andre F. Gosling, Brian O’Gara, Kevin F. Kennedy, Peter Rycus, Darryl Abrams, Daniel Brodie, Shahzad Shaefi, A. Reshad Garan, E. Wilson Grandin
Intensive Care Medicine.2022; 48(2): 213.     CrossRef
Peripheral Blood Neutrophil-to-lymphocyte Ratio as a Predictor of Functional Outcomes in Patients with Hemorrhagic Stroke
Sethu Babu, Mathew Pulicken, Arun K Thazhathuveedu
Indian Journal of Critical Care Medicine.2022; 26(1): 18.     CrossRef
Non-respiratory functions of lungs in experimental intracerebral hemorage during fingolimod injection
M. A. Urakova
Regional blood circulation and microcirculation.2022; 20(4): 70.     CrossRef
Minimally Invasive Surgery in Patients With Intracerebral Hemorrhage: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
Duanlu Hou, Ying Lu, Danhong Wu, Yuping Tang, Qiang Dong
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Association between cardiovascular risk factors and intracranial hemorrhage in patients with acute leukemia
Loes L. Cornelissen, Aukje L. Kreuger, Camila Caram‐Deelder, Menno V. Huisman, Rutger A. Middelburg, Jean Louis H. Kerkhoffs, Peter A. von dem Borne, Erik A. M. Beckers, Karen M. K. de Vooght, Jürgen Kuball, Johanna G. van der Bom, Jaap Jan Zwaginga
European Journal of Haematology.2022; 108(4): 310.     CrossRef
LncRNA TCONS_00145741 Knockdown Prevents Thrombin-Induced M1 Differentiation of Microglia in Intracerebral Hemorrhage by Enhancing the Interaction Between DUSP6 and JNK
Lanxiang Wu, Qingqing Zhan, Pan Liu, Heqing Zheng, Mingxu Liu, Jun Min, Liang Xie, Wei Wu
Frontiers in Cell and Developmental Biology.2022;[Epub]     CrossRef
FREQUENCY OF INTRACRANIAL HEMATOMAS RELATED TO TRAUMATIC SKULL OR FACIAL INJURIES EVALUATED ON COMPUTED TOMOGRAPHY
Sana Asif, Memona nazir, Syed Muhammad Yousaf Farooq, Mehreen Fatima , Manahil Saleem, Syed Ali Leezam, Lina Khaled Fares Jallad
Pakistan BioMedical Journal.2022;[Epub]     CrossRef
The Insurance Coverage Paradox – Characterizing Outcomes among Dual-Eligible Hemorrhagic Stroke Patients
Youry S. Pierre-Louis, Krissia M. Rivera Perla, Giancarlo Medina Perez, Skenda Jean-Charles, Oliver Tang, Chibueze A. Nwaiwu, Robert Weil, Nish S. Shah, Daithi S. Heffernan, Carla Moreira
Journal of Clinical Neuroscience.2022; 97: 99.     CrossRef
Small interfering RNAs based therapies for intracerebral hemorrhage: challenges and progress in drug delivery systems
DaniyahA Almarghalani, SaiH.S. Boddu, Mohammad Ali, Akhila Kondaka, Devin Ta, RayyanA Shah, ZahoorA Shah
Neural Regeneration Research.2022; 17(8): 1717.     CrossRef
Characteristics and Outcomes of Intracranial Hemorrhage in Cancer Patients Visiting the Emergency Department
Aiham Qdaisat, Sai-Ching J. Yeung, Cristhiam H. Rojas Hernandez, Pavani Samudrala, Mona Kamal, Ziyi Li, Adriana H. Wechsler
Journal of Clinical Medicine.2022; 11(3): 643.     CrossRef
İNTRAPARENKİMAL KANAMALI HASTALARDA ASA SKORUNUN MORTALİTE ORANINA ETKİSİ
Turan KANDEMİR, Serdar ERCAN, Kemal ERTİLAV, Zeki Serdar ATAİZİ
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi.2022; 29(2): 237.     CrossRef
Emergency department point‑of‑care biomarkers and day 90 functional outcome in spontaneous intracerebral hemorrhage: A single‑center pilot study
Eugenia-Maria Mureșan, Adela Golea, Ștefan Vesa, Manuela Lenghel, Csaba Csutak, Lăcrămioara Perju‑Dumbravă
Experimental and Therapeutic Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Educational Attainment and Ischemic Stroke: A Mendelian Randomization Study
Luyan Gao, Kun Wang, Qing-Bin Ni, Hongguang Fan, Lan Zhao, Lei Huang, Mingfeng Yang, Huanming Li
Frontiers in Genetics.2022;[Epub]     CrossRef
Dissolution Effect of Alteplase on Arterial Blood Clot Model of Hypertensive Intracerebral Hemorrhage Patients in vitro
Xiaoming Jiang, Yongyu Lu, Xiaogang Hu, Xiaochun She
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Main features of hereditary cerebral amyloid angiopathies: A systematic review
Alessandro Biffi
Cerebral Circulation - Cognition and Behavior.2022; 3: 100124.     CrossRef
Association between low-density lipoprotein cholesterol and cardiovascular mortality in statin non-users: a prospective cohort study in 14.9 million Korean adults
Sang-Wook Yi, Sang Joon An, Hyung Bok Park, Jee-Jeon Yi, Heechoul Ohrr
International Journal of Epidemiology.2022; 51(4): 1178.     CrossRef
Maximizing Brain Health After Hemorrhagic Stroke: Bugher Foundation Centers of Excellence
Kevin N. Sheth, Christopher D. Anderson, Alessandro Biffi, Nomazulu Dlamini, Guido J. Falcone, Christine K. Fox, Heather J. Fullerton, Steven M. Greenberg, J. Claude Hemphill, Anthony Kim, Helen Kim, Nerissa U. Ko, Jarod L. Roland, Lauren H. Sansing, Susa
Stroke.2022; 53(3): 1020.     CrossRef
Correlation of Immune-Inflammatory Markers with Clinical Features and Novel Location-Specific Nomograms for Short-Term Outcomes in Patients with Intracerebral Hemorrhage
Hsien-Ta Hsu, Pei-Ya Chen, I-Shiang Tzeng, Po-Jen Hsu, Shinn-Kuang Lin
Diagnostics.2022; 12(3): 622.     CrossRef
Post‐Intracranial Hemorrhage Antithrombotic Therapy in Patients With Atrial Fibrillation
Shin‐Yi Lin, Yu‐Chen Chang, Fang‐Ju Lin, Sung‐Chun Tang, Yaa‐Hui Dong, Chi‐Chuan Wang
Journal of the American Heart Association.2022;[Epub]     CrossRef
Recent Stem Cell Research on Hemorrhagic Stroke : An Update
Jong-Tae Kim, Dong Hyuk Youn, Bong Jun Kim, Jong Kook Rhim, Jin Pyeong Jeon
Journal of Korean Neurosurgical Society.2022; 65(2): 161.     CrossRef
Bloody Ventriculography: Intracerebral Hemorrhage Artistically Casting the Ventricular System’s Anatomy Into a Bird’s Head
Afaf Shaabi
Cureus.2022;[Epub]     CrossRef
Association between Adherence to Swedish Dietary Guidelines and Mediterranean Diet and Risk of Stroke in a Swedish Population
Esther González-Padilla, Zhen Tao, Almudena Sánchez-Villegas, Jacqueline Álvarez-Pérez, Yan Borné, Emily Sonestedt
Nutrients.2022; 14(6): 1253.     CrossRef
Evaluation of Intracranial Hypertension in Patients With Hypertensive Intracerebral Hemorrhage Using Texture Analysis
Yingchi Shan, Yihua Li, Xiang Wu, Jiaqi Liu, Guoqing Zhang, Yajun Xue, Guoyi Gao
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Revisiting Minocycline in Intracerebral Hemorrhage: Mechanisms and Clinical Translation
Ruiyi Zhang, V. Wee Yong, Mengzhou Xue
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Large Relative Surface Area of Hematomas Predict a Poor Outcome in Patients with Spontaneous Intracerebral Hemorrhage
Jing Wei, Libo Zhao, Juan Liao, Xiaoyan Du, HongMin Gong, Qing Tan, Ming Lei, Rui Zhao, Dujun Wang, Qingjun Liu
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2022; 31(6): 106381.     CrossRef
Screening and identification of biomarkers associated with the immune infiltration of intracerebral hemorrhage
Hao Guo, Yanjun Zhang, Zhanfei Hu, Li Wang, Hongyin Du
Journal of Clinical Laboratory Analysis.2022;[Epub]     CrossRef
Comparison of 4F-PCC and aPCC time to administration and outcomes for oral anticoagulant-related ICH
Stacy Lin, Brittany Cunningham, Chanda Mullen, Erin Simon, Deanna Bice, Jenna Garlock
The American Journal of Emergency Medicine.2022; 56: 183.     CrossRef
Biological and Social Determinants of Hypertension Severity Before vs After Intracerebral Hemorrhage
Jessica R. Abramson, Juan Pablo Castello, Sophia Keins, Christina Kourkoulis, Axana Rodriguez-Torres, Evangelos Pavlos Myserlis, Haitham Alabsi, Andrew D. Warren, Jonathan Q.A. Henry, M. Edip Gurol, Anand Viswanathan, Steven M. Greenberg, Amytis Towfighi,
Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
FREQUENCY OF INTRACRANIAL HEMATOMAS RELATED TO TRAUMATIC SKULL OR FACIAL INJURIES EVALUATED ON COMPUTED TOMOGRAPHY
Sana Asif, Memona nazir, Syed Muhammad Yousaf Farooq, Mehreen Fatima , Manahil Saleem, Syed Ali Leezam, Lina Khaled Fares Jallad
Pakistan BioMedical Journal.2022;[Epub]     CrossRef
Zebrafish drug screening identifies candidate therapies for neuroprotection after spontaneous intracerebral haemorrhage
Siobhan Crilly, Adrian Parry-Jones, Xia Wang, Julian N. Selley, James Cook, Victor S. Tapia, Craig S. Anderson, Stuart M. Allan, Paul R. Kasher
Disease Models & Mechanisms.2022;[Epub]     CrossRef
Traditional Chinese medicine use in the pathophysiological processes of intracerebral hemorrhage and comparison with conventional therapy
Tian Duan, Lin Li, Yajun Yu, Tiantian Li, Rui Han, Xingyi Sun, Yan Cui, Tao Liu, Xiaoying Wang, Yu Wang, Xiang Fan, Yang Liu, Han Zhang
Pharmacological Research.2022; 179: 106200.     CrossRef
Zhilong Huoxue Tongyu Capsules Ameliorate Early Brain Inflammatory Injury Induced by Intracerebral Hemorrhage via Inhibition of Canonical NFкβ Signalling Pathway
Maryam Mazhar, Guoqiang Yang, Linshen Mao, Pan Liang, Ruizhi Tan, Li Wang, Houping Xu, Luyin Yang, Wei Ren, Sijin Yang
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
An overview of the pharmacological activities of scopoletin against different chronic diseases
Dey Parama, Sosmitha Girisa, Elina Khatoon, Aviral Kumar, Mohammed S. Alqahtani, Mohamed Abbas, Gautam Sethi, Ajaikumar B. Kunnumakkara
Pharmacological Research.2022; 179: 106202.     CrossRef
Evaluating the Causal Effects of TIMP-3 on Ischaemic Stroke and Intracerebral Haemorrhage: A Mendelian Randomization Study
Linxiao Xiao, Xuelun Zou, Yan Liang, Yuxiang Wang, Lang Zeng, Jianhuang Wu
Frontiers in Genetics.2022;[Epub]     CrossRef
Neuron derived fractalkine promotes microglia to absorb hematoma via CD163/HO-1 after intracerebral hemorrhage
Mingfeng You, Chunnan Long, Yan Wan, Hongxiu Guo, Jing Shen, Man Li, Quanwei He, Bo Hu
Cellular and Molecular Life Sciences.2022;[Epub]     CrossRef
Serum Neuroglobin as a Potential Prognostic Biomarker for Cognitive Impairment After Intracerebral Hemorrhage
Yu Gao, Bo Wang, Ye Miao, Yu Han
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Clinical and Prognostic Characteristics of Recurrent Intracerebral Hemorrhage: A Contrast to First-Ever ICH
Yan Wan, Hongxiu Guo, Rentang Bi, Shaoli Chen, Jing Shen, Man Li, Yuanpeng Xia, Lei Zhang, Zhou Sun, Xiaolu Chen, Zhuoyuan Cai, Zhaowei Wang, Daokai Gong, Jingwen Xu, Dongya Zhu, Bo Hu, Quanwei He
Frontiers in Aging Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef
Spontaneous Simultaneous Bilateral Basal Ganglia Hemorrhage (SSBBGH): Systematic Review and Data Analysis on Epidemiology, Clinical Feature, Location of Bleeding, Etiology, Therapeutic Intervention and Outcome
Ali Alhashim, Kawther Hadhiah, Hassan Al-Dandan, Mugbil Aljaman, Majed Alabdali, Mohammed Alshurem, Danah Aljaafari, Mustafa AlQarni
Vascular Health and Risk Management.2022; Volume 18: 267.     CrossRef
Redistribution of Histone Marks on Inflammatory Genes Associated With Intracerebral Hemorrhage-Induced Acute Brain Injury in Aging Rats
Qin Zhang, Wei-lin Kong, Jun-Jie Yuan, Qiong Chen, Chang-Xiong Gong, Liang Liu, Fa-Xiang Wang, Jia-Cheng Huang, Guo-Qiang Yang, Kai Zhou, Rui Xu, Xiao-Yi Xiong, Qing-Wu Yang
Frontiers in Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef
When less is more: Non-contrast head CT alone to work-up hypertensive intracerebral hemorrhage
Claire Chen, Sophia Girgenti, Dania Mallick, Elisabeth B. Marsh
Journal of Clinical Neuroscience.2022; 100: 108.     CrossRef
Rutin protects hemorrhagic stroke development via supressing oxidative stress and inflammatory events in a zebrafish model
Anil Kumar Rana, Supriya Sharma, Shiv Kumar Saini, Damanpreet Singh
European Journal of Pharmacology.2022; 925: 174973.     CrossRef
Chronic Nicotine Exposure Increases Hematoma Expansion following Collagenase-Induced Intracerebral Hemorrhage in Rats
Ashish K. Rehni, Sunjoo Cho, Zhexuan Zhang, Weizhao Zhao, Ami P. Raval, Miguel A. Perez-Pinzon, Kunjan R. Dave
Biomolecules.2022; 12(5): 621.     CrossRef
Intracerebral Hemorrhage: The Effects of Aging on Brain Injury
Noah Watson, Frederick Bonsack, Sangeetha Sukumari-Ramesh
Frontiers in Aging Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef
Spontaneous intracerebral hemorrhage among hypertensive patients in Saudi Arabia: Study from a tertiary center
AishahIbrahim Albakr
Saudi Journal of Medicine and Medical Sciences.2022; 10(2): 139.     CrossRef
Multimodal imaging of hemorrhagic transformation biomarkers in an ischemic stroke model.
M J Pushie, M Messmer, N J Sylvain, J Heppner, J M Newton, H Hou, M J Hackett, M E Kelly, L Peeling
Metallomics.2022;[Epub]     CrossRef
Minimally Invasive Surgery for Spontaneous Intracerebral Hematoma. Real-Life Implementation Model and Economic Estimation
Alejandra Mosteiro, Sergi Amaro, Ramon Torné, Leire Pedrosa, Jhon Hoyos, Laura Llull, Luis Reyes, Abel Ferrés, Nicolás de Riva, Ricard Mellado, Joaquim Enseñat
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Cardiovascular Predictors of Intracerebral Hematoma Expansion
Khalid Sawalha, Hera A. Kamdar, Terese Gullo, Sheila Okere, Mohammad Hamed, Archana Hinduja, Omar Hussein
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2022; 31(7): 106527.     CrossRef
Prevalence of intracranial hemorrhage amongst patients presenting with out-of-hospital cardiac arrest: A systematic review and meta-analysis
Kai Yi Lee, Wei Zheng So, Jamie S.Y. Ho, Liang Guo, Luming Shi, Yanan Zhu, Ling Tiah, Andrew Fu Wah Ho
Resuscitation.2022; 176: 136.     CrossRef
Models of cerebral amyloid angiopathy-related intracerebral hemorrhage
Sebastian Vargas-George, Kunjan R. Dave
Brain Hemorrhages.2022; 3(4): 189.     CrossRef
Zebrafish for modeling stroke and their applicability for drug discovery and development
Siobhan Crilly, Emily McMahon, Paul R. Kasher
Expert Opinion on Drug Discovery.2022; 17(6): 559.     CrossRef
Analysis of Age-Dependent Transcriptomic Changes in Response to Intracerebral Hemorrhage in Mice
Xinhui Li, Wensong Yang, Yiqing Shen, Fangyu Liu, Xin Xiong, Qingyuan Wu, Zhongsong Xiao, Xun Yang, Ruozhi Dang, Anatol Manaenko, Peng Xie, Qi Li
Frontiers in Molecular Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef
Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 role in pathophysiology of neurological diseases
Ngoc Mai Le, Jun Li
Brain Hemorrhages.2022;[Epub]     CrossRef
EMMPRIN Promotes the Expression of MMP-9 and Exacerbates Neurological Dysfunction in a Mouse Model of Intracerebral Hemorrhage
Yang Liu, Qian Bai, V. Wee Yong, Mengzhou Xue
Neurochemical Research.2022; 47(8): 2383.     CrossRef
Intraparenchymal Hemorrhage: A Fatal Presentation of Undiagnosed Acute Myelogenous Leukemia
Rachelle Hamadi, Marc Assaad, Juda Zurndorfer, Khalil El Gharib, Raymond Kwok, Meekoo Dhar, Alfred Schwab
Cureus.2022;[Epub]     CrossRef
Hypoxia- and Inflammation-Related Transcription Factor SP3 May Be Involved in Platelet Activation and Inflammation in Intracranial Hemorrhage
Ding Wan, Jin Feng, Peng Wang, Zhenxing Yang, Tao Sun
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
In Search of the Optimal Antithrombotic Regimen for Intracerebral Hemorrhage Survivors with Atrial Fibrillation
Teng J. Peng, Catherine Viscoli, Pooja Khatri, Stacey Q. Wolfe, Nirav R. Bhatt, Tarun Girotra, Hooman Kamel, Kevin N. Sheth
Drugs.2022; 82(9): 965.     CrossRef
Machine Learning-Based Model for Prediction of Hemorrhage Transformation in Acute Ischemic Stroke After Alteplase
Yanan Xu, Xiaoli Li, Di Wu, Zhengsheng Zhang, Aizhong Jiang
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Iron Neurotoxicity and Protection by Deferoxamine in Intracerebral Hemorrhage
Zhe Li, Yang Liu, Ruixue Wei, Suliman Khan, Ruiyi Zhang, Yan Zhang, Voon Wee Yong, Mengzhou Xue
Frontiers in Molecular Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef
Management of Dyslipidaemia for the Prevention of Stroke: Clinical Practice Recommendations from the Lipid Association of India
Raman Puri, Vimal Mehta, Shamanna Seshadri Iyengar, Padma Srivastava, Jamal Yusuf, Akshaya Pradhan, Jeyaraj Durai Pandian, Vijay K. Sharma, Pushpendra Nath Renjen, Arumugam Muruganathan, Mugundhan Krishnan, Avathvadi Venkatesan Srinivasan, Sadanand Shet
Current Vascular Pharmacology.2022; 20(2): 134.     CrossRef
High-Throughput mRNA Sequencing Reveals Potential Therapeutic Targets of Febuxostat in Secondary Injury After Intracerebral Hemorrhage
Xueyan Wang, Chenyu Zhang, Yuwen Li, Ting Xu, Jin Xiang, Yang Bai, Ying Zhang, Qi Wang, Tiejun Zhang, Linchuan Liao
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
Prognostic value of glycemic gap in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage
Chuanying Wang, Wenjuan Wang, Guangshuo Li, Anxin Wang, Xiaoli Zhang, Yunyun Xiong, Xingquan Zhao
European Journal of Neurology.2022; 29(9): 2725.     CrossRef
Clinical outcomes after 4F-PCC for warfarin-associated ICH and baseline GCS less than or equal to 8
Kristen E. Koehl, Nicholas G. Panos, Gary D. Peksa, Giles W. Slocum
The American Journal of Emergency Medicine.2022; 59: 59.     CrossRef
Acute spontaneous intracerebral haemorrhage: treatment and management
Siobhan Mc Lernon, Philip S Nash, David Werring
British Journal of Neuroscience Nursing.2022; 18(3): 116.     CrossRef
Clinical effects of restarting antiplatelet therapy in patients with intracerebral hemorrhage
Na Young Jung, Joon Cho
Clinical Neurology and Neurosurgery.2022; 220: 107361.     CrossRef
Plasma PRPC Levels Correlate With Severity and Prognosis of Intracerebral Hemorrhage
Xiaoyu Wu, Ming Liu, Tian Yan, Zefan Wang, Wenhua Yu, Quan Du, Wei Hu, Yongke Zheng, Zuyong Zhang, Keyi Wang, Xiaoqiao Dong
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Essential Topics About the Imaging Diagnosis and Treatment of Hemorrhagic Stroke: A Comprehensive Review of the 2022 AHA Guidelines
Cesar-Alejandro Gil-Garcia, Eduardo Flores-Alvarez, Ricardo Cebrian-Garcia, Abril-Carolina Mendoza-Lopez, Leslie-Marisol Gonzalez-Hermosillo, Maria-del-Carmen Garcia-Blanco, Ernesto Roldan-Valadez
Current Problems in Cardiology.2022; 47(11): 101328.     CrossRef
Targeting Molecular Mediators of Ferroptosis and Oxidative Stress for Neurological Disorders
Jing Li, Bowen Jia, Ying Cheng, Yiting Song, Qianqian Li, Chengliang Luo, Hareram Birla
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2022; 2022: 1.     CrossRef
Treatment-Limiting Decisions in Patients with Spontaneous Intracerebral Hemorrhage
Felix Lehmann, Matthias Schneider, Joshua D. Bernstock, Christian Bode, Valeri Borger, Stefan Felix Ehrentraut, Florian Gessler, Anna-Laura Potthoff, Christian Putensen, Lorena M. Schenk, Julian Zimmermann, Hartmut Vatter, Patrick Schuss, Alexis Hadjiatha
Medicina.2022; 58(8): 989.     CrossRef
Temporal profile of angiogenesis and expression of extracellular matrix-related genes in rat brains following experimental intracerebral hemorrhage
A-Li Yang, Hua-Jun Zhou, Tao Tang, Jie-Kun Luo, Han-Jin Cui
Science Progress.2022; 105(3): 003685042211155.     CrossRef
Drug-induced intracerebral hemorrhage
A. I. Listratov, T. M. Ostroumova, A. I. Kochetkov, O. D. Ostroumova
Kachestvennaya Klinicheskaya Praktika = Good Clinical Practice.2022; (2): 55.     CrossRef
A systematic review and meta-analysis expounding the relationship between methylene tetrahydrofolate reductase gene polymorphism and the risk of intracerebral hemorrhage among populations
Xue-Lun Zou, Tian-Xing Yao, Lu Deng, Lei Chen, Ye Li, Le Zhang
Frontiers in Genetics.2022;[Epub]     CrossRef
Validation of perihematomal edema expansion as a new imaging biomarker to predict clinical outcome in patients with intracerebral hemorrhage
Yihao Chen, Jianbo Chang, Jifang Liu, Zeju Ye, Fengxuan Tian, Wenbin Ma, Junji Wei, Ming Feng, Renzhi Wang
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2022; 31(9): 106692.     CrossRef
A Retrospective Cohort Study of Neuroendoscopic Surgery versus Traditional Craniotomy on Surgical Success Rate, Postoperative Complications, and Prognosis in Patients with Acute Intracerebral Hemorrhage
Yong Li, Senyuan Yang, Xiaobin Zhou, Runlong Lai, Dianhui Tan, Dong Chen
Computational Intelligence and Neuroscience.2022; 2022: 1.     CrossRef
Development and validation of a nomogram to predict the 30-day mortality risk of patients with intracerebral hemorrhage
Jianyu Zou, Huihuang Chen, Cuiqing Liu, Zhenbin Cai, Jie Yang, Yunlong Zhang, Shaojin Li, Hongsheng Lin, Minghui Tan
Frontiers in Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef
Predictors of Early Mortality for Mechanically Ventilated Spontaneous Intracerebral Hemorrhage Patients
Kati K Reddy, Carmela San Luis, Parul Goyal, Kareem Elzamly, Tanvir Rizvi, Anand Mamdani, Christa Nobleza
Cureus.2022;[Epub]     CrossRef
Electroacupuncture Reduces Cerebral Hemorrhage Injury in Rats by Improving Cerebral Iron Metabolism
Qiuxin Chen, Wenjing Song, Yihe Tang, Yizhou Tang, Yuying Kang, Luwen Zhu, Feng Zhang
Mediators of Inflammation.2022; 2022: 1.     CrossRef
Molecular mechanisms underlying some major common risk factors of stroke
Reem Alkahtani
Heliyon.2022; 8(8): e10218.     CrossRef
Risk factors for neurological complications in left-sided infective endocarditis
Alvin S. Das, Morgan McKeown, Stephanie A. Jordan, Karen Li, Robert W. Regenhardt, Steven K. Feske
Journal of the Neurological Sciences.2022; 442: 120386.     CrossRef
Occurrence of Intracranial Hemorrhage and Associated Risk Factors in Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy With Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy: A Systematic Review and Meta-Analysis
Qi-Lun Lai, Yin-Xi Zhang, Jun-Jun Wang, Ye-Jia Mo, Li-Ying Zhuang, Lin Cheng, Shi-Ting Weng, Song Qiao, Lu Liu
Journal of Clinical Neurology.2022; 18(5): 499.     CrossRef
Extracellular matrix metalloproteinase inducer in brain ischemia and intracerebral hemorrhage
Yang Liu, Yanling Mu, Zhe Li, Voon Wee Yong, Mengzhou Xue
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Microglial pyroptosis: Therapeutic target in secondary brain injury following intracerebral hemorrhage
Lingui Gu, Mingjiang Sun, Ruihao Li, Yihao Tao, Xu Luo, Xingyu Zhang, Ye Yuan, Zongyi Xie
Frontiers in Cellular Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef
Potential role of IGF-1/GLP-1 signaling activation in intracerebral hemorrhage
Ehraz Mehmood Siddiqui, Sidharth Mehan, Sonalika Bhalla, Ambika Shandilya
Current Research in Neurobiology.2022; 3: 100055.     CrossRef
Symptomatic intracerebral hemorrhage after non-emergency percutaneous coronary intervention: Incidence, risk factors, and association with cardiovascular outcomes
Mervyn Jun Rui Lim, Yilong Zheng, Rodney Yu-Hang Soh, Qi Xuan Joel Foo, Andie Hartanto Djohan, Vincent Nga Diong Weng, Jamie Sin-Ying Ho, Tseng Tsai Yeo, Hui-Wen Sim, Tiong-Cheng Yeo, Huay-Cheem Tan, Mark Yan-Yee Chan, Joshua Ping-Yun Loh, Ching-Hui Sia
Frontiers in Cardiovascular Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
For Patients with Stroke, Balance Ability Affects the Leg Extension Angle on the Affected Side
Yuta Matsuzawa, Takasuke Miyazaki, Yasufumi Takeshita, Sota Araki, Shintaro Nakatsuji, Seiji Fukunaga, Masayuki Kawada, Ryoji Kiyama
Applied Sciences.2022; 12(19): 9466.     CrossRef
Comprehensive analysis of immune-related biomarkers and pathways in intracerebral hemorrhage using weighted gene co-expression network analysis and competing endogenous ribonucleic acid
Yuehan Hao, Xiaoxue Xu, Yuye Wang, Feng Jin, Ling Tang, Wenxu Zheng, Heyu Zhang, Zhiyi He
Frontiers in Molecular Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef
Semaphorin 6D regulate corralling, hematoma compaction and white matter injury in mice after intracerebral hemorrhage
Ting Sun, Hanhai Zeng, Linfeng Fan, Jing Fei, Gao Chen
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2022; 31(11): 106803.     CrossRef
Incidence and mortality rates of strokes in Kazakhstan in 2014–2019
Gulnur Zhakhina, Bakhytbek Zhalmagambetov, Arnur Gusmanov, Yesbolat Sakko, Sauran Yerdessov, Elzar Matmusaeva, Aliya Imanova, Byron Crape, Antonio Sarria-Santamera, Abduzhappar Gaipov
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Nomogram based on clinical and brain computed tomography characteristics for predicting more than 5 cerebral microbleeds in the hypertensive population
Xin-Bin Wang, Hao Dong, Yong-Gang Qiu, Cun-Cheng Lou, De-Yun Huang, Jing Zhang, Di-Hong Chen, Han Feng, Xu Fang
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Efficacy and safety of traditional Chinese medicine for intracranial hemorrhage by promoting blood circulation and removing blood stasis: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
Wenjian Lin, Jingjing Hou, Tianxiong Han, Li Zheng, Huazheng Liang, Xiaoyu Zhou
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
A Prospective Study On the Surgical Treatment of Large Hypertensive Basal Ganglia Bleed
Muhammad Munwar Ali, Muhammad Muzaffer uddin , Zaheen Shibli, Ramesh Kumar, Qazi Muhammad Zeeshan, Farrukh Zulfiqar
Pakistan Journal of Health Sciences.2022; : 116.     CrossRef
A non-contrast computed tomography-based radiomics nomogram for the prediction of hematoma expansion in patients with deep ganglionic intracerebral hemorrhage
Wei Xu, Hongquan Guo, Huiping Li, Qiliang Dai, Kangping Song, Fangyi Li, Junjie Zhou, Jingjiang Yao, Zhen Wang, Xinfeng Liu
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Development of a core outcome set for hypertensive intracerebral hemorrhage in clinical trials of traditional Chinese medicine: a study protocol
Min Jia, Yan Lu, Xiao Liang, Chenguang Tong, Jian Wang, Jun Tang, Jian Yang, Min Wang, Weiwei Jiao, Wanqing Du, Jingjing Wei, Zixiu Zeng, Zhenmin Xu, Qian Chen, Lin Lei, Xing Liao, Yunling Zhang
Trials.2022;[Epub]     CrossRef
Targeting Abnormal PI3K/AKT/mTOR Signaling in Intracerebral Hemorrhage: A Systematic Review on Potential Drug Targets and Influences of Signaling Modulators on Other Neurological Disorders
Kuldeep Singh Jadaun, Aarti Sharma, Ehraz Mehmood Siddiqui, Sidharth Mehan
Current Reviews in Clinical and Experimental Pharmacology.2022; 17(3): 174.     CrossRef
Gut microbes in cerebrovascular diseases: Gut flora imbalance, potential impact mechanisms and promising treatment strategies
Xuelun Zou, Leiyun Wang, Linxiao Xiao, Sai Wang, Le Zhang
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Association between non-HDLC and 1-year prognosis in patients with spontaneous intracerebral haemorrhage: a prospective cohort study from 13 hospitals in Beijing
Yu Wang, Jianwei Wu, Anxin Wang, Ruixuan Jiang, Xingquan Zhao, Wenjuan Wang
BMJ Open.2022; 12(11): e061241.     CrossRef
Long‐Term Risks of Stroke in Patients With Type A Aortic Dissection: A Nationwide Cohort Study
Jin‐Yi Hsu, Peter Pin‐Sung Liu, An‐Bang Liu, Huei‐Kai Huang, Ching‐Hui Loh
Journal of the American Heart Association.2022;[Epub]     CrossRef
Therapeutic strategies for intracerebral hemorrhage
Zhe Li, Suliman Khan, Yang Liu, Ruixue Wei, V. Wee Yong, Mengzhou Xue
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Non-Traumatic Non-Aneurysmal Perimesencephalic Subarachnoid Hemorrhage as a Primary Presentation of Acute Myeloid Leukemia: an Uncommon Case Report
Tamer Roushdy, Ahmed Elbassiouny, Amr S. Zaki
SN Comprehensive Clinical Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Intraparenchymal Hematoma With Significant Mass Effect Treated With Factor Eight Inhibitor Bypass Activity
Sathwika Prasad, Paola Colon Figueroa, Thor S Stead, Rohan K Mangal, Latha Ganti
Cureus.2022;[Epub]     CrossRef
Plasma Neurofilament Light Chain Predicts Mortality and Long-Term Neurological Outcomes in Patients with Intracerebral Hemorrhage
Pei Zheng, Xuejiao Wang, Jingshan Chen, Xinli Wang, Samuel X Shi, Kaibin Shi
Aging and disease.2022;[Epub]     CrossRef
Early, Intense Rehabilitation Fails to Improve Outcome After Intra-Striatal Hemorrhage in Rats
Britt A. Fedor, Anna C.J. Kalisvaart, Shivani Ralhan, Tiffany F.C. Kung, Maxwell MacLaren, Frederick Colbourne
Neurorehabilitation and Neural Repair.2022; 36(12): 788.     CrossRef
Implications of COVID-19 to Stroke Medicine: An Epidemiological and Pathophysiological Perspective
Alan King, Karen M. Doyle
Current Vascular Pharmacology.2022; 20(4): 333.     CrossRef
Effectiveness of tele rehabilitation in the management of adults with stroke: a mini review
Waliul Islam, Sulakshna Shyama Biswas, Shahinoor Bente Khan, Mithun Adhikari
MOJ Sports Medicine.2022; 5(4): 90.     CrossRef
Platelet derived growth factor and its receptor in intracerebral hemorrhage
Baojie MAO, Ming WANG, Shu WAN
Journal of Zhejiang University (Medical Sciences).2022; 51(5): 634.     CrossRef
Machine-learning-based risk stratification for probability of dying in patients with basal ganglia hemorrhage
Lili Guo, Nuoyangfan Lei, Mou Gao, Wenqiao Qiu, Yunsen He, Qijun Zhao, Ruxiang Xu
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
A Nomogram Based on CT Radiomics and Clinical Risk Factors for Prediction of Prognosis of Hypertensive Intracerebral Hemorrhage
Caiyun Fang, Xiao An, Kejian Li, Juntao Zhang, Hui Shang, Tianyu Jiao, Qingshi Zeng, Lorenzo Putzu
Computational Intelligence and Neuroscience.2022; 2022: 1.     CrossRef
Ethyl Pyruvate Alleviating Inflammatory Response after Diabetic Cerebral Hemorrhage
Yueying Wang, Ke Li, Zhiyi Liu, Yulan Sun, JiaJun Wang, Qi Liu, Yuejia Song, Jiping Qi
Current Neurovascular Research.2022; 19(2): 196.     CrossRef
Drug-induced non-traumatic intracranial hemorrhage associated with the use of anticoagulants and antiplatelet agents
O. D. Ostroumova, A. I. Listratov, T. M. Ostroumova, A. I. Kochetkov, D. A. Sychev
Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics.2022; 14(6): 80.     CrossRef
Genetics of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage: Risk and Outcome
Hongxiu Guo, Mingfeng You, Jiehong Wu, Anqi Chen, Yan Wan, Xinmei Gu, Senwei Tan, Yating Xu, Quanwei He, Bo Hu
Frontiers in Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef
Association of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Use After Intracerebral Hemorrhage With Hemorrhage Recurrence and Depression Severity
Patryk Kubiszewski, Lansing Sugita, Christina Kourkoulis, Zora DiPucchio, Kristin Schwab, Christopher D. Anderson, M. Edip Gurol, Steven M. Greenberg, Anand Viswanathan, Jonathan Rosand, Alessandro Biffi
JAMA Neurology.2021; 78(1): 61.     CrossRef
Hemorrhagic reversible cerebral vasoconstriction syndrome: A retrospective observational study
Smit D. Patel, Karan Topiwala, Vasu Saini, Neel Patel, Mubashir Pervez, Fawaz Al-Mufti, Ameer E. Hassan, Priyank Khandelwal, Robert M. Starke
Journal of Neurology.2021; 268(2): 632.     CrossRef
Aspirin for primary prevention of cardiovascular disease: a review of recent literature and updated guideline recommendations
Amanda Mogul, Emily E Leppien, Elizabeth Laughlin, Sarah A Spinler
Expert Opinion on Pharmacotherapy.2021; 22(1): 83.     CrossRef
Risk factors for intracerebral hemorrhage in patients with COVID-19
Kara R. Melmed, Meng Cao, Siddhant Dogra, Ruina Zhang, Shadi Yaghi, Ariane Lewis, Rajan Jain, Seda Bilaloglu, Ji Chen, Barry M. Czeisler, Eytan Raz, Aaron Lord, Jeffrey S. Berger, Jennifer A. Frontera
Journal of Thrombosis and Thrombolysis.2021; 51(4): 953.     CrossRef
Disruptions of Anaerobic Gut Bacteria Are Associated with Stroke and Post-stroke Infection: a Prospective Case–Control Study
Bastiaan W. Haak, Willeke F. Westendorp, Tjitske S. R. van Engelen, Xanthe Brands, Matthijs C. Brouwer, Jan-Dirk Vermeij, Floor Hugenholtz, Aswin Verhoeven, Rico J. Derks, Martin Giera, Paul J. Nederkoorn, Willem M. de Vos, Diederik van de Beek, W. Joost
Translational Stroke Research.2021; 12(4): 581.     CrossRef
Thrombocytopenia and the effect of platelet transfusions on the occurrence of intracranial hemorrhage in patients with acute leukemia – a nested case-control study
Loes L. Cornelissen, Aukje L. Kreuger, Camila Caram-Deelder, Rutger A. Middelburg, Jean Louis H. Kerkhoffs, Peter A. von dem Borne, Erik A. M. Beckers, Karen M. K. de Vooght, Jürgen Kuball, J. J. Zwaginga, Johanna G. van der Bom
Annals of Hematology.2021; 100(1): 261.     CrossRef
Association between electrolyte levels at presentation and hematoma expansion and outcome in spontaneous intracerebral hemorrhage: A systematic review
Andrea Loggini, Faten El Ammar, Ali Mansour, Christopher L. Kramer, Fernando D. Goldenberg, Christos Lazaridis
Journal of Critical Care.2021; 61: 177.     CrossRef
Intracranial hemorrhage in coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients
Isaac Cheruiyot, Prabjot Sehmi, Beryl Ominde, Paul Bundi, Musa Mislani, Brian Ngure, Beda Olabu, Julius A. Ogeng’o
Neurological Sciences.2021; 42(1): 25.     CrossRef
Comparison of poststroke depression between acute ischemic and hemorrhagic stroke patients
Ya‐Ying Zeng, Hao‐Ran Cheng, Lin Cheng, GuiQian Huang, Yun‐Bin Chen, Wen‐Jie Tang, Jin‐Cai He
International Journal of Geriatric Psychiatry.2021; 36(4): 493.     CrossRef
Posttraumatic Stress Disorder, Antidepressant Use, and Hemorrhagic Stroke in Young Men and Women
Allison E. Gaffey, Lindsey Rosman, Matthew M. Burg, Sally G. Haskell, Cynthia A. Brandt, Melissa Skanderson, James Dziura, Jason J. Sico
Stroke.2021; 52(1): 121.     CrossRef
Brain injury and repair after intracerebral hemorrhage: The role of microglia and brain-infiltrating macrophages
Rajaneekar Dasari, Frederick Bonsack, Sangeetha Sukumari-Ramesh
Neurochemistry International.2021; 142: 104923.     CrossRef
A prospective study of the incidence of intracranial hemorrhage in survivors of out of hospital cardiac arrest
Jonathan Gelber, Martha E. Montgomery, Amandeep Singh
The American Journal of Emergency Medicine.2021; 41: 70.     CrossRef
Supratentorial intracerebral hemorrhage volume and other CT variables predict the neurological pupil index
Khadijah Mazhar, DaiWai M. Olson, Folefac D. Atem, Sonja E. Stutzman, James Moreno, Aardhra Venkatachalam, Venkatesh Aiyagari
Clinical Neurology and Neurosurgery.2021; 200: 106410.     CrossRef
Significance of CHA2DS2-VASC on the severity and hemorrhagic transformation in patients with non-valvular atrial fibrillation-induced acute ischemic stroke
Xiaoling Cheng, Li Liu, Lixia Li, Hui Zhao, Jingjing Li, Jinxin Shi, Wei Zhang
Internal and Emergency Medicine.2021; 16(5): 1155.     CrossRef
Prognostic significance of preinjury anticoagulation in patients with traumatic brain injury: A systematic review and meta-analysis
Xin Tian Lim, Eshen Ang, Zong Xuan Lee, Shahin Hajibandeh, Shahab Hajibandeh
Journal of Trauma and Acute Care Surgery.2021; 90(1): 191.     CrossRef
Sustained Low-Efficiency Dialysis is Associated with Worsening Cerebral Edema and Outcomes in Intracerebral Hemorrhage
Alireza Shirazian, Andres F. Peralta-Cuervo, Maria P. Aguilera-Pena, Louis Cannizzaro, Vi Tran, Doan Nguyen, Ifeanyi Iwuchukwu
Neurocritical Care.2021; 35(1): 221.     CrossRef
Verbascoside Attenuates Acute Inflammatory Injury Caused by an Intracerebral Hemorrhage Through the Suppression of NLRP3
Hongwei Zhou, Cheng Zhang, Changren Huang
Neurochemical Research.2021; 46(4): 770.     CrossRef
Temporal Evolution and Outcomes of Non-Traumatic Intracerebral Hemorrhage in Hospitalized Patients
Andrea Loggini, Faten El Ammar, Issam A. Awad, Christos Lazaridis, Christopher L. Kramer, Christi Kordeck, Cedric McKoy, Fernando D. Goldenberg, Ali Mansour
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2021; 30(3): 105584.     CrossRef
Early path nursing improves neurological function recovery in patients with intracerebral hemorrhage
Yan Yang, Aiping Mu, Yuwen Wang
Medicine.2021; 100(1): e24020.     CrossRef
Optimal intervention time and risk of the activating blood and removing stasis method in acute cerebral hemorrhage patients
Ying Ma, Dongmei Zhang, Zhiguo Lv, Yabin Cui, Yutong Fei, Tianying Chang, Mingkun Yu, Jing Lu, Qingxia Huang, Ying Zhang, Peng Xu, Tianye Lan, Jian Wang
Medicine.2021; 100(2): e24214.     CrossRef
Evidence-based appraisal of blood pressure reduction in spontaneous intracerebral hemorrhage: A scoping review and overview
Diego Chambergo-Michilot, Ana Brañez-Condorena, Carlos Alva-Diaz, Joel Sequeiros, Carlos Abanto, Kevin Pacheco-Barrios
Clinical Neurology and Neurosurgery.2021; 202: 106497.     CrossRef
Hemorrhagic and ischemic stroke in patients with coronavirus disease 2019: incidence, risk factors, and pathogenesis - a systematic review and meta-analysis
Syahrul Syahrul, Helnida Anggun Maliga, Muhammad Ilmawan, Marhami Fahriani, Sukamto S. Mamada, Jonny Karunia Fajar, Andri Frediansyah, Faza Nabila Syahrul, Imran Imran, Salim Haris, Aldy Safruddin Rambe, Talha Bin Emran, Ali A. Rabaan, Ruchi Tiwari, Kulde
F1000Research.2021; 10: 34.     CrossRef
Role of ferroptosis in neurological diseases
Min-Yi Yao, Tao Liu, Liang Zhang, Ming-Jian Wang, Yong Yang, Jing Gao
Neuroscience Letters.2021; 747: 135614.     CrossRef
Safety and Effectiveness of Edoxaban in Atrial Fibrillation Patients in Routine Clinical Practice: One-Year Follow-Up from the Global Noninterventional ETNA-AF Program
Raffaele De Caterina, Young-Hoon Kim, Yukihiro Koretsune, Chun-Chieh Wang, Takeshi Yamashita, Cathy Chen, Paul-Egbert Reimitz, Martin Unverdorben, Paulus Kirchhof
Journal of Clinical Medicine.2021; 10(4): 573.     CrossRef
Complex chronic patients as an emergent group with high risk of intracerebral haemorrhage: an observational cohort study
Blanca Lorman-Carbó, Josep Lluís Clua-Espuny, Eulàlia Muria-Subirats, Juan Ballesta-Ors, Maria Antònia González-Henares, José Fernández-Sáez, Francisco M. Martín-Luján
BMC Geriatrics.2021;[Epub]     CrossRef
Effect of desmopressin on hematoma expansion in antiplatelet-associated intracerebral hemorrhage: A systematic review and meta-analysis
Andrea Loggini, Faten El Ammar, Andrea J. Darzi, Ali Mansour, Christopher L. Kramer, Fernando D. Goldenberg, Christos Lazaridis
Journal of Clinical Neuroscience.2021; 86: 116.     CrossRef
The utilization of small non‐mammals in traumatic brain injury research: A systematic review
Nurul Atiqah Zulazmi, Alina Arulsamy, Idrish Ali, Syafiq Asnawi Zainal Abidin, Iekhsan Othman, Mohd. Farooq Shaikh
CNS Neuroscience & Therapeutics.2021; 27(4): 381.     CrossRef
Characteristics of intracerebral haemorrhage associated with COVID-19: a systematic review and pooled analysis of individual patient and aggregate data
R. Beyrouti, J. G. Best, A. Chandratheva, R. J. Perry, D. J. Werring
Journal of Neurology.2021; 268(9): 3105.     CrossRef
LDL-C Levels Below 55 mg/dl and Risk of Hemorrhagic Stroke: A Meta-Analysis
Walter Masson, Martín Lobo, Daniel Siniawski, Gerardo Masson, Augusto Lavalle-Cobo, Graciela Molinero
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2021; 30(4): 105655.     CrossRef
The physiopathology of spontaneous hemorrhagic stroke: a systematic review
Alcivan Batista de Morais Filho, Thiago Luis de Holanda Rego, Letícia de Lima Mendonça, Sulyanne Saraiva de Almeida, Mariana Lima da Nóbrega, Thais de Oliveira Palmieri, Gabriela Zanotto Della Giustina, Jáderson Pimenta Melo, Francisco Irochima Pinheiro,
Reviews in the Neurosciences.2021; 32(6): 631.     CrossRef
Tobacco Use: A Major Risk Factor of Intracerebral Hemorrhage
Sunjoo Cho, Ashish K. Rehni, Kunjan R. Dave
Journal of Stroke.2021; 23(1): 37.     CrossRef
Intracerebral Hemorrhage in COVID-19 Patients with Pulmonary Failure: A Propensity Score-Matched Registry Study
Corinna N. Lang, Johanna S. Dettinger, Michael Berchtold-Herz, Stefan Utzolino, Xavier Bemtgen, Viviane Zotzmann, Bonaventura Schmid, Paul M. Biever, Christoph Bode, Katharina Müller-Peltzer, Daniel Duerschmied, Tobias Wengenmayer, Wolf-Dirk Niesen, Dawid
Neurocritical Care.2021; 34(3): 739.     CrossRef
Temporal metabolomic alteration in rat brains of experimental intracerebral hemorrhage
En Hu, Ruoqi Ding, Teng Li, Pengfei Li, Dandan Feng, Wang Hu, Hanjin Cui, Xiaofei Zhu, Peng Sun, Yang Wang, Tao Tang
Brain Research Bulletin.2021; 170: 234.     CrossRef
Newly Diagnosed Leptospirosis and Subsequent Hemorrhagic Stroke
Kuan-Ying Li, Mei-Chia Chou, James Cheng-Chung Wei, Mei-Chen Lin, Yao-Min Hung, Renin Chang
Stroke.2021; 52(3): 913.     CrossRef
Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors and Protection Against stroke in Patients with type 2 Diabetes and Impaired Renal Function: A Systematic Review and Meta-Analysis
Fotios Barkas, Sebastian Filippas Ntekouan, Evangelos Liberopoulos, Theodosios Filippatos, Haralampos Milionis
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2021; 30(5): 105708.     CrossRef
A meta-analysis of the clinical efficacy of Tanreqing injection combined with antibiotics vs antibiotics alone for treating pulmonary infection secondary to intracerebral hemorrhage
Dongrui Zhou, Liandi Xie, Xiaowei Shi, Fengzhi Liu, Shuang Wu, Shuangshuang Zhang, Ruijia Liu, Jingling Chang, Lingqun Zhu
Medicine.2021; 100(11): e24905.     CrossRef
Effects of Hemodialysis on Prognosis in Individuals with Comorbid ERSD and ICH: A Retrospective Single-Center Study
Yan Tan, Yongzhe Gu, Yichen Zhao, You Lu, Xueyuan Liu, Yanxin Zhao
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2021; 30(5): 105686.     CrossRef
Baicalin Inhibits Ferroptosis in Intracerebral Hemorrhage
Lining Duan, Ying Zhang, Yuna Yang, Shiyu Su, Ligui Zhou, Po-Chieh Lo, Jiaying Cai, Yiqi Qiao, Min Li, Shuiqing Huang, Hong Wang, Yousheng Mo, Qi Wang
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
Minimally Invasive Intracerebral Hemorrhage Evacuation Techniques: A Review
Theodore C. Hannah, Rebecca Kellner, Christopher P. Kellner
Diagnostics.2021; 11(3): 576.     CrossRef
IL-33 as a Novel Serum Prognostic Marker of Intracerebral Hemorrhage
Ye Miao, Zhen-xing Zhang, Xu Feng, Wei-ming Sun, Wen-Jun Tu
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2021; 2021: 1.     CrossRef
Lion in Sheep’s Clothing: Glioblastoma Mimicking Intracranial Hemorrhage
Andrea Broka, Zhenisa Hysenaj, Shorabh Sharma, Razia Rehmani
Cureus.2021;[Epub]     CrossRef
Tranexamic acid for acute intracerebral haemorrhage growth based on imaging assessment (TRAIGE): a multicentre, randomised, placebo-controlled trial
Jingyi Liu, Ximing Nie, Hongqiu Gu, Qi Zhou, Haixin Sun, Ying Tan, Dacheng Liu, Lina Zheng, Jiahui Zhao, Yan Wang, Yibin Cao, Haomeng Zhu, Yunpeng Zhang, Lijin Yi, Yuehua Pu, Miao Wen, Zhonghua Yang, Shengjun Sun, Wenzhi Wang, Xingquan Zhao, Liping Liu, Y
Stroke and Vascular Neurology.2021; 6(2): 160.     CrossRef
Inversion of T Waves on Admission is Associated with Mortality in Spontaneous Intracerebral Hemorrhage
Andrea Loggini, Ali Mansour, Faten El Ammar, Ruth Tangonan, Christopher L. Kramer, Fernando D. Goldenberg, Christos Lazaridis
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2021; 30(6): 105776.     CrossRef
ANALYSIS OF SERUM INTERLEUKIN 6 AND INTERLEUKIN 10 INFORMATIVENESS IN DETECTING OF SHORTTERM PROGNOSIS IN PATIENTS WITH ACUTE PERIOD OF SPONTANEOUS SUPRATENTORIAL INTRACEREBRAL HEMORRHAGE
O. A. Kozyolkin, A. A. Kuznietsov
Bulletin of Problems Biology and Medicine.2021; 1(1): 80.     CrossRef
Epidemiological characteristics of 561 cases of intracerebral hemorrhage in Chengdu, China
Kai Yu, Shu Zhu, Mingjie He, Zongxi Li, Lie Zhang, Zhao Sui, Yunming Li, Xun Xia
Medicine.2021; 100(15): e24952.     CrossRef
Pinocembrin attenuates hemorrhagic transformation after delayed t-PA treatment in thromboembolic stroke rats by regulating endogenous metabolites
Ling-lei Kong, Li Gao, Ke-xin Wang, Nan-nan Liu, Cheng-di Liu, Guo-dong Ma, Hai-guang Yang, Xue-mei Qin, Guan-hua Du
Acta Pharmacologica Sinica.2021; 42(8): 1223.     CrossRef
The risk trajectory of different cardiovascular morbidities associated with chronic kidney disease among patients with newly diagnosed diabetes mellitus: a propensity score-matched cohort analysis
Chia-Ter Chao, Szu-Ying Lee, Jui Wang, Kuo-Liong Chien, Kuan-Yu Hung
Cardiovascular Diabetology.2021;[Epub]     CrossRef
2021 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the Use of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation
Jan Steffel, Ronan Collins, Matthias Antz, Pieter Cornu, Lien Desteghe, Karl Georg Haeusler, Jonas Oldgren, Holger Reinecke, Vanessa Roldan-Schilling, Nigel Rowell, Peter Sinnaeve, Thomas Vanassche, Tatjana Potpara, A John Camm, Hein Heidbüchel, Gregory Y
EP Europace.2021; 23(10): 1612.     CrossRef
Zhuyu Annao decoction promotes angiogenesis in mice with cerebral hemorrhage by inhibiting the activity of PHD3
L Wu, Y Hu, L Jiang, N Liang, P Liu, H Hong, S Yang, W Chen
Human & Experimental Toxicology.2021; 40(11): 1867.     CrossRef
Glibenclamide Advantage in Treating Edema After Intracerebral Hemorrhage (GATE-ICH): Study Protocol for a Multicenter Randomized, Controlled, Assessor-Blinded Trial
Jingjing Zhao, Fang Yang, Changgeng Song, Li Li, Xiai Yang, Xiaofeng Wang, Liping Yu, Jun Guo, Kangjun Wang, Feng Fu, Wen Jiang
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Intracerebral hemorrhage in COVID-19: A narrative review
Nikolaos Panagiotis Margos, Andreas Stylianos Meintanopoulos, Dimitrios Filioglou, John Ellul
Journal of Clinical Neuroscience.2021; 89: 271.     CrossRef
Serum GFAP for stroke diagnosis in regions with limited access to brain imaging (BE FAST India)
Love-Preet Kalra, Himani Khatter, Sarvotham Ramanathan, Sameer Sapehia, Kavita Devi, Abirami Kaliyaperumal, Deepti Bal, Ivy Sebastian, Raviteja Kakarla, Anusha Singhania, Shubhra Rathore, Svenja Klinsing, Jeyaraj Durai Pandian, Christian Foerch
European Stroke Journal.2021; 6(2): 176.     CrossRef
When the Blood Hits Your Brain: The Neurotoxicity of Extravasated Blood
Jesse A. Stokum, Gregory J. Cannarsa, Aaron P. Wessell, Phelan Shea, Nicole Wenger, J. Marc Simard
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(10): 5132.     CrossRef
Association between Angiotensin Converting Enzyme Insertion/Deletion gene polymorphism with the risk of Hemorrhagic Stroke: A systematic review and Meta-Analysis of 53 studies
Manabesh Nath, Shubham Misra, Pumanshi Talwar, Deepti Vibha, Achal Kumar Srivastava, Kameshwar Prasad, Pradeep Kumar
Gene.2021; 790: 145696.     CrossRef
Zebrafish as a Model for In-Depth Mechanistic Study for Stroke
Weijie Chen, Lv Xie, Fang Yu, Yan Li, Chen Chen, Wanqing Xie, Tingting Huang, Yueman Zhang, Song Zhang, Peiying Li
Translational Stroke Research.2021; 12(5): 695.     CrossRef
Glibenclamide does not improve outcome following severe collagenase-induced intracerebral hemorrhage in rats
Tiffany F. C. Kung, Cassandra M. Wilkinson, Christine A. Dirks, Glen C. Jickling, Frederick Colbourne, Vardan Karamyan
PLOS ONE.2021; 16(6): e0252584.     CrossRef
Mechanisms of Modulation of Ferroptosis and Its Role in Central Nervous System Diseases
Qingyun Tan, Yuying Fang, Qiong Gu
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
Circulating Growth Differentiation Factor 15 Levels Are Associated With Risk of Both Intracerebral and Subarachnoid Hemorrhage
Lu Song, Martin Söderholm, Edith H. Svensson, Yan Borné, Gunnar Engström
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Big Data Analysis of the Risk of Intracranial Hemorrhage in Korean Populations Taking Low-Dose Aspirin
Tae Gon Kim, Soyoung Yu
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2021; 30(8): 105917.     CrossRef
Number of teeth is independently associated with ischemic stroke: A case-control study
Thayana Salgado de Souza Leao, Aline Veloso Zanoni, Raiane Franzon, Gustavo Henrique Tomasi, Lucas Piccoli Conzatti, Luiz Carlos Porcelo Marrone, Mark Allan Reynolds, Maximiliano Schünke Gomes
Journal of Clinical Neuroscience.2021; 90: 233.     CrossRef
Rupture de malformation artérioveineuse cérébelleuse secondaire à un traumatisme crânien léger
P. Steczek, K. Tazarourte, A. Benhamed
Annales françaises de médecine d’urgence.2021; 11(3): 171.     CrossRef
Lipid Levels and 3-Month Prognosis After Spontaneous Intracerebral Hemorrhage in Women
Hao Feng, Xin Wang, Wenjuan Wang, Xingquan Zhao
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
MiR-18a Aggravates Intracranial Hemorrhage by Regulating RUNX1-Occludin/ZO-1 Axis to Increase BBB Permeability
Siying Ren, Guofeng Wu, Yuanxin Huang, Likun Wang, Yinghui Li, Yan Zhang
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2021; 30(8): 105878.     CrossRef
Surgical and conservative treatment of patients with non-traumatic intracerebral hematoma: pros and cons
A.A. Borovsky, A.V. Davidyan, A.V. Shamkalovich, D.P. Veevnik, A.S. Fedulov
Voprosy neirokhirurgii imeni N.N. Burdenko.2021; 85(3): 53.     CrossRef
Short-term outcomes of endoscopic evacuation of supratentorial spontaneous intracerebral hematoma: Early experience from developing country
Mohammad Elbaroody, Mohamed Adel Ghoneim, Ahmed El Fiki, Hesham Hozayen, Wael El-Mahdy
Surgical Neurology International.2021; 12: 309.     CrossRef
The Effect of Preoperative Antiplatelet Therapy on Early Postoperative Rehemorrhage and Outcomes in Patients With Spontaneous Intracranial Hematoma
Junhua Yang, Qingyuan Liu, Shaohua Mo, Kaiwen Wang, Maogui Li, Jun Wu, Pengjun Jiang, Shuzhe Yang, Rui Guo, Yi Yang, Jiaming Zhang, Yang Liu, Yong Cao, Shuo Wang
Frontiers in Aging Neuroscience.2021;[Epub]     CrossRef
Regenerative Potential of Hydrogels for Intracerebral Hemorrhage: Lessons from Ischemic Stroke and Traumatic Brain Injury Research
Josephine M. Thomas, Irene Louca, Faye Bolan, Oana‐Roxana Sava, Stuart M. Allan, Catherine B. Lawrence, Emmanuel Pinteaux
Advanced Healthcare Materials.2021;[Epub]     CrossRef
Apixaban versus Warfarin in Patients with Chronic Kidney Disease; A Systematic Review and Meta-analysis
Jae Hyun Nam, Chae Young Kim, Yoo Kyung Lee, Da Woom Jung, Hye Young Gwak, Jee Eun Chung
Korean Journal of Clinical Pharmacy.2021; 31(2): 87.     CrossRef
Recurrent Lobar Hemorrhages and Multiple Cortical Superficial Siderosis in a Patient of Alzheimer's Disease With Homozygous APOE ε2 Allele Presenting Hypobetalipoproteinemia and Pathological Findings of 18F-THK5351 Positron Emission Tomography: A Case Rep
Masaki Ikeda, Koichi Okamoto, Keiji Suzuki, Eriko Takai, Hiroo Kasahara, Natsumi Furuta, Minori Furuta, Yuichi Tashiro, Chisato Shimizu, Shin Takatama, Isao Naito, Mie Sato, Yasujiro Sakai, Manabu Takahashi, Masakuni Amari, Masamitsu Takatama, Tetsuya Hig
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
SRC-3 Deficiency Exacerbates Neurological Deficits in a Mouse Model of Intracerebral Hemorrhage: Role of Oxidative Stress
Mingyang Deng, Jianyang Liu, Jialin He, Ziwei Lan, Zhiping Hu, Huan Yuan, Han Xiao
Neurochemical Research.2021; 46(11): 2969.     CrossRef
Post-Trial Enhanced Deployment and Technical Performance with the MISTIE Procedure per Lessons Learned
Ali Mansour, Andrea Loggini, Faten El Ammar, Ronald Alvarado-Dyer, Sean Polster, Agnieszka Stadnik, Paramita Das, Peter C. Warnke, Bakhtiar Yamini, Christos Lazaridis, Christopher Kramer, W. Andrew Mould, Meghan Hildreth, Matthew Sharrock, Daniel F Hanley
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2021; 30(9): 105996.     CrossRef
Early Predictors of the Increase in Perihematomal Edema Volume After Intracerebral Hemorrhage: A Retrospective Analysis From the Risa-MIS-ICH Study
Gengzhao Ye, Shuna Huang, Renlong Chen, Yan Zheng, Wei Huang, Zhuyu Gao, Lueming Cai, Mingpei Zhao, Ke Ma, Qiu He, Fuxin Lin, Yuanxiang Lin, Dengliang Wang, Wenhua Fang, Dezhi Kang, Xiyue Wu
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Prevalence, Characteristics, and Outcomes of Undetermined Intracerebral Hemorrhage: A Systematic Review and Meta-Analysis
Konark Malhotra, Christina Zompola, Aikaterini Theodorou, Aristeidis H. Katsanos, Ashkan Shoamanesh, Himanshu Gupta, Simon Beshara, Nitin Goyal, Jason Chang, Ashis H. Tayal, Efstathios Boviatsis, Konstantinos Voumvourakis, Charlotte Cordonnier, David J. W
Stroke.2021; 52(11): 3602.     CrossRef
Effect of Tongfu Xingshen capsule on the endogenous neural stem cells of experimental rats with intracerebral hemorrhage
Zhizhong Cui, Shanshan Liu, Lingbo Hou, Yifan Sun, Haoxuan Chen, Hui Mao, Yuanqi Zhao, Lijun Qiao
Molecular Medicine Reports.2021;[Epub]     CrossRef
The neuroprotective effect of phillyrin in intracerebral hemorrhagic mice is produced by activation of the Nrf2 signaling pathway
Xin Guo, Pingping Cao, Xiongfeng Lian, Meng Hu, Jingyi Zhao, Wenjing Shen, Haili Wang, Hailong Yu, Yingzhu Chen
European Journal of Pharmacology.2021; 909: 174439.     CrossRef
Portable, bedside, low-field magnetic resonance imaging for evaluation of intracerebral hemorrhage
Mercy H. Mazurek, Bradley A. Cahn, Matthew M. Yuen, Anjali M. Prabhat, Isha R. Chavva, Jill T. Shah, Anna L. Crawford, E. Brian Welch, Jonathan Rothberg, Laura Sacolick, Michael Poole, Charles Wira, Charles C. Matouk, Adrienne Ward, Nona Timario, Audrey L
Nature Communications.2021;[Epub]     CrossRef
Modified ICH score was superior to original ICH score for assessment of 30-day mortality and good outcome of non-traumatic intracerebral hemorrhage
I.Putu Eka Widyadharma, Angga Krishna, Andreas Soejitno, A.A.A. Putri Laksmidewi, Kumara Tini, I.B. Kusuma Putra, I.G.N. Budiarsa, I.A. Sri Indrayani
Clinical Neurology and Neurosurgery.2021; 209: 106913.     CrossRef
Cognitive Impairment After Intracerebral Hemorrhage: A Systematic Review of Current Evidence and Knowledge Gaps
Thomas Potter, Vasileios-Arsenios Lioutas, Mauricio Tano, Alan Pan, Jennifer Meeks, Daniel Woo, Sudha Seshadri, Magdy Selim, Farhaan Vahidy
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019
Valery L Feigin, Benjamin A Stark, Catherine Owens Johnson, Gregory A Roth, Catherine Bisignano, Gdiom Gebreheat Abady, Mitra Abbasifard, Mohsen Abbasi-Kangevari, Foad Abd-Allah, Vida Abedi, Ahmed Abualhasan, Niveen ME Abu-Rmeileh, Abdelrahman I Abushouk,
The Lancet Neurology.2021; 20(10): 795.     CrossRef
Primary Brainstem Hemorrhage: A Review of Prognostic Factors and Surgical Management
Danyang Chen, Yingxin Tang, Hao Nie, Ping Zhang, Wenzhi Wang, Qiang Dong, Guofeng Wu, Mengzhou Xue, Yuping Tang, Wenjie Liu, Chao Pan, Zhouping Tang
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Prognostic Value of Circadian Brain Temperature Rhythm in Basal Ganglia Hemorrhage After Surgery
Hsueh-Yi Lu, Abel Po-Hao Huang, Lu-Ting Kuo
Neurology and Therapy.2021; 10(2): 1045.     CrossRef
Association of Rosacea With Cardiovascular Disease: A Retrospective Cohort Study
Daein Choi, Sungjun Choi, Seulggie Choi, Sang Min Park, Hyun‐Sun Yoon
Journal of the American Heart Association.2021;[Epub]     CrossRef
DNA Hypomethylation of DOCK1 Leading to High Expression Correlates with Neurologic Deterioration and Poor Function Outcomes after Spontaneous Intracerebral Hemorrhage
Yufeng Gao, Xiaojie Fu, Lie Yu, Di Zhang, Zhengfang Lu, Kefei Cui, Chang Liu, Jiang Man, Jianping Wang, Songwen Tan
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2021; 2021: 1.     CrossRef
Risk factors predisposing to acute stroke in India: a prospective study
C. Venkata S. Ram, Sudhir Kumar, Pushpendra Nath Renjen, G. Praveen Kumar, Jayanthi Swaminathan, C. Rajesh Reddy, Sathyanarayana Kondati, Mukesh Sharma, V.L. Arul Selvan, Meenakshi Sundaram, Anupama Vasudevan, Daniel Lackland
Journal of Hypertension.2021; 39(11): 2183.     CrossRef
Microglia Phenotype and Intracerebral Hemorrhage: A Balance of Yin and Yang
Rentang Bi, Zhi Fang, Mingfeng You, Quanwei He, Bo Hu
Frontiers in Cellular Neuroscience.2021;[Epub]     CrossRef
A contemporary review of therapeutic and regenerative management of intracerebral hemorrhage
Humaira Sadaf, Virendra R. Desai, Vivek Misra, Eugene Golanov, Muralidhar L. Hegde, Sonia Villapol, Christof Karmonik, Angelique Regnier‐Golanov, Dimitri Sayenko, Philip J. Horner, Robert Krencik, Yi Lan Weng, Farhaan S. Vahidy, Gavin W. Britz
Annals of Clinical and Translational Neurology.2021; 8(11): 2211.     CrossRef
Fraxinellone ameliorates intracerebral hemorrhage-induced secondary brain injury by regulating Krüppel-like transcription factor 2 expression in rats
Ting Lu, Songyang Peng, Jiahe Wang, Siyuan Yang, Xiang Xu, Haiying Li, Haitao Shen, Xiang Li, Gang Cui, Gang Chen
Brain Research Bulletin.2021; 177: 340.     CrossRef
Optimal Antihypertensive Medication Adherence Reduces the Effect of Ambient Temperature on Intracerebral Hemorrhage Occurrence: A Case-Crossover Study
Peng Wang, Shuang Luo, Shuwen Cheng, Yaxin Li, Weizheng Song
Patient Preference and Adherence.2021; Volume 15: 2489.     CrossRef
Race and Drug Toxicity: A Study of Three Cardiovascular Drugs with Strong Pharmacogenetic Recommendations
Travis J. O’Brien, Kevin Fenton, Alfateh Sidahmed, April Barbour, Arthur F. Harralson
Journal of Personalized Medicine.2021; 11(11): 1226.     CrossRef
Enoxaparin Versus Direct Oral Anticoagulants for Venous Thromboembolism in Asians Undergoing Total Knee Arthroplasty: A Meta-Analysis and Systematic Review
Chen Xi Kasia Chua, Joelle Hwee Inn Tan, Hamid Rahmatullah Bin Abd Razak
The Journal of Arthroplasty.2021;[Epub]     CrossRef
Application Prospect of Glibenclamide in Cerebral Hemorrhage Edema
娟 李
Advances in Clinical Medicine.2021; 11(11): 5492.     CrossRef
Hemorrhagic Transformation After Ischemic Stroke: Mechanisms and Management
Ji Man Hong, Da Sol Kim, Min Kim
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Deciphering the Irregular Risk of Stroke Increased by Obesity Classes: A Stratified Mendelian Randomization Study
Xuelun Zou, Leiyun Wang, Linxiao Xiao, Zihao Xu, Tianxing Yao, Minxue Shen, Yi Zeng, Le Zhang
Frontiers in Endocrinology.2021;[Epub]     CrossRef
Emerging Applications of Radiomics in Neurological Disorders: A Review
Houman Sotoudeh, Amir Hossein Sarrami, Glenn H Roberson, Omid Shafaat, Zahra Sadaatpour, Ali Rezaei, Gagandeep Choudhary, Aparna Singhal, Ehsan Sotoudeh, Manoj Tanwar
Cureus.2021;[Epub]     CrossRef
INTEnsive care bundle with blood pressure reduction in acute cerebral hemorrhage trial (INTERACT3): study protocol for a pragmatic stepped-wedge cluster-randomized controlled trial
Lili Song, Xin Hu, Lu Ma, Xiaoying Chen, Menglu Ouyang, Laurent Billot, Qiang Li, Paula Muñoz-Venturelli, Carlos Abanto, Octavio Marques Pontes-Neto, Arauz Antonio, Mohammad Wasay, Asita de Silva, Nguyen Huy Thang, Jeyaraj Durai Pandian, Kolawole Wasiu Wa
Trials.2021;[Epub]     CrossRef
Adjusted Morbidity Groups and Intracerebral Haemorrhage: A Retrospective Primary Care Cohort Study
Blanca Lorman-Carbó, Josep Lluis Clua-Espuny, Eulalia Muria-Subirats, Juan Ballesta-Ors, Maria Antònia González-Henares, Meritxell Pallejà-Millán, Francisco M. Martín-Luján
International Journal of Environmental Research and Public Health.2021; 18(24): 13320.     CrossRef
Case Report: Case report: Administration of anticoagulant therapy after neuro-anesthesia procedure for hemorrhagic stroke patients with COVID-19 complications and its ethical and medicolegal consideration
Taufik Suryadi, Kulsum Kulsum
F1000Research.2021; 10: 1303.     CrossRef
Validation of the newly conceived Surgical Swedish ICH grading scale for surgically treated patients with intracerebral hemorrhage: patient series
Johan A. Haga, Frantz R. Poulsen, Axel Forsse
Journal of Neurosurgery: Case Lessons.2021;[Epub]     CrossRef
Mobile Stroke Units Facilitate Prehospital Management of Intracerebral Hemorrhage
S. Regan Cooley, Henry Zhao, Bruce C.V. Campbell, Leonid Churilov, Skye Coote, Damien Easton, Francesca Langenberg, Michael Stephenson, Bernard Yan, Patricia M. Desmond, Peter J. Mitchell, Mark W. Parsons, Geoffrey A. Donnan, Stephen M. Davis, Nawaf Yassi
Stroke.2021; 52(10): 3163.     CrossRef
Clinical efficacy ofMajoon FalasfaandRoghan-e-Surkhin post-stroke-disability: an open labeled, pre-post analysis
Izhar Ahmad, Tanzeel Ahmad, Mohd Aleemuddin Quamri
Drug Metabolism and Drug Interactions.2021; 36(1): 41.     CrossRef
THE OUTCOME PREDICTION USING NON-CONTRAST COMPUTED TOMOGRAPHY SCAN AND COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY SCAN IN ACUTE HEMORRHAGIC STROKE
Yasir Rauf, Sarwer Al-Bajalan, Mohamad Kurmanji
JOURNAL OF SULAIMANI MEDICAL COLLEGE.2021; 11(3): 297.     CrossRef
The Obesity Paradox in Spontaneous Intracerebral Hemorrhage: Results from a Retrospective Analysis of the Nationwide Inpatient Sample
Haydn Hoffman, Muhammad S. Jalal, Taylor Furst, Lawrence S. Chin
Neurocritical Care.2020; 32(3): 765.     CrossRef
Differential mRNA expression combined with network pharmacology reveals network effects of Liangxue Tongyu Prescription for acute intracerebral hemorrhagic rats
Qingqing Guo, Shijin Yang, Dongqing Yang, Ning Zhang, Xun Li, Tianli Chen, Jiayan Chen, Guochun Li, Lian Yin, Qibiao Wu
Journal of Ethnopharmacology.2020; 246: 112231.     CrossRef
Efficacy of Aspirin in the Primary Prevention of Cardiovascular Diseases and Cancer in the Elderly: A Population-Based Cohort Study in Korea
Minji Jung, Sukhyang Lee
Drugs & Aging.2020; 37(1): 43.     CrossRef
Multifrequency Analysis of Single Inductive Coil Measurements Across a Gel Phantom Simulation of Internal Bleeding in the Brain
Moshe Oziel, Mohammad Hjouj, Boris Rubinsky, Rafi Korenstein
Bioelectromagnetics.2020; 41(1): 21.     CrossRef
Associations of Radiographic Cerebral Small Vessel Disease with Acute Intracerebral Hemorrhage Volume, Hematoma Expansion, and Intraventricular Hemorrhage
Simone M. Uniken Venema, Sandro Marini, H. Bart Brouwers, Andrea Morotti, Daniel Woo, Christopher D. Anderson, Jonathan Rosand
Neurocritical Care.2020; 32(2): 383.     CrossRef
Cerebral Hemorrhage and Alcohol Exposure: A Review
Jialing Peng, Hongxuan Wang, Xiaoming Rong, Lei He, L Xiangpen, Qingy Shen, Ying Peng
Alcohol and Alcoholism.2020; 55(1): 20.     CrossRef
Absence of Microbleeds Reduces the Risk for Recurrent Intracerebral Hemorrhage
Kenji Miki, Yoshihiro Natori, Yasutoshi Kai, Tetsuhisa Yamada, Megumu Mori, Naoki Noguchi, Hidenobu Koga
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2020; 29(3): 104585.     CrossRef
The Role of Urocortins in Intracerebral Hemorrhage
Ker Woon Choy, Andy Po-Yi Tsai, Peter Bor-Chian Lin, Meng-Yu Wu, Chihyi Lee, Aspalilah Alias, Cheng-Yoong Pang, Hock-Kean Liew
Biomolecules.2020; 10(1): 96.     CrossRef
Immune changes in peripheral blood and hematoma of patients with intracerebral hemorrhage
Chao Jiang, Yali Wang, Qiangfu Hu, Jixin Shou, Li Zhu, Ning Tian, Lu Sun, Huan Luo, Fangfang Zuo, Fangfang Li, Yingying Wang, Jing Zhang, Jiarui Wang, Jian Wang, Jiewen Zhang
The FASEB Journal.2020; 34(2): 2774.     CrossRef
Microglia and macrophage phenotypes in intracerebral haemorrhage injury: therapeutic opportunities
Qian Bai, Mengzhou Xue, V Wee Yong
Brain.2020; 143(5): 1297.     CrossRef
Age as a prognostic factor of 30-day mortality in hemorrhagic stroke patients: A Thai large tertiary care referral center
Wilaiwan Chongruksut, Kriengsak Limpastan, Chumpon Jetjumnong, Wanarak Watcharasaksilp, Tanat Vaniyapong, Thunya Norasetthada, Supanne Triamvisit, Chidchanok Ruengorn, Surapon Nochaiwong, Sirisak Nanta, Suwinai Saengyo, Kittipan Rerkasem
Asian Journal of Surgery.2020;[Epub]     CrossRef
Recent Progress in Autocatalytic Ceria Nanoparticles-Based Translational Research on Brain Diseases
Seung Woo Choi, Jaeyun Kim
ACS Applied Nano Materials.2020; 3(2): 1043.     CrossRef
Risk Factors of Intracerebral Hemorrhage: A Case-Control Study
Hanne Sallinen, Arto Pietilä, Veikko Salomaa, Daniel Strbian
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2020; 29(4): 104630.     CrossRef
A Brain Phantom Study of a Noncontact Single Inductive Coil Device and the Attendant Algorithm for First Stage Diagnosis of Internal Bleeding in the Head
Moshe Oziel, Rafi Korenstein, Boris Rubinsky
Journal of Medical Devices.2020;[Epub]     CrossRef
Racial/ethnic disparities in the risk of intracerebral hemorrhage recurrence
Audrey C. Leasure, Zachary A. King, Victor Torres-Lopez, Santosh B. Murthy, Hooman Kamel, Ashkan Shoamanesh, Rustam Al-Shahi Salman, Jonathan Rosand, Wendy C. Ziai, Daniel F. Hanley, Daniel Woo, Charles C. Matouk, Lauren H. Sansing, Guido J. Falcone, Kevi
Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Intracerebral hemorrhage in the mouse altered sleep-wake patterns and activated microglia
Katherine R. Giordano, Charlotte R. Denman, Hannah K. Dollish, Fabian Fernandez, Jonathan Lifshitz, Murtaza Akhter, Rachel K. Rowe
Experimental Neurology.2020; 327: 113242.     CrossRef
Intracerebral hemorrhage in translational research
Ruiyi Zhang, Qian Bai, Yang Liu, Yan Zhang, Zhaofu Sheng, Mengzhou Xue, V. Wee Yong
Brain Hemorrhages.2020; 1(1): 13.     CrossRef
Mortality and recurrent vascular events after first incident stroke: a 9-year community-based study of 0·5 million Chinese adults
Yiping Chen, Neil Wright, Yu Guo, Iain Turnbull, Christiana Kartsonaki, Ling Yang, Zheng Bian, Pei Pei, Dongxia Pan, Yidan Zhang, Haiqiang Qin, Yilong Wang, Jun Lv, Ming Liu, Zilong Hao, Yongjun Wang, Canqing Yu, Richard Peto, Rory Collins, Liming Li, Rob
The Lancet Global Health.2020; 8(4): e580.     CrossRef
A Role for Endoplasmic Reticulum Stress in Intracerebral Hemorrhage
Shaik Ismail Mohammed Thangameeran, Sheng-Tzung Tsai, Hsiang-Yi Hung, Wei-Fen Hu, Cheng-Yoong Pang, Shin-Yuan Chen, Hock-Kean Liew
Cells.2020; 9(3): 750.     CrossRef
Early Initiation of Oral Antihypertensives Reduces Intensive Care Unit Stay and Hospital Cost for Patients with Hypertensive Intracerebral Hemorrhage
Zhu Zhu, Matthew Bower, Sara Stern-Nezer, Steven Atallah, Dana Stradling, Leonid Groysman, Cyrus K. Dastur, Yama Akbari, Wengui Yu
Neurocritical Care.2020; 32(3): 707.     CrossRef
Current approaches to diagnosing in intracerebral hemorrhage
A. A. Kulesh
Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics.2020; 12(2): 4.     CrossRef
Incidence and prognostic factors for recurrence of intracerebral hemorrhage in patients with and without atrial fibrillation: A cohort study
Thure Filskov Overvad, Søren Due Andersen, Torben Bjerregaard Larsen, Gregory Y.H. Lip, Mette Søgaard, Flemming Skjøth, Peter Brønnum Nielsen
Thrombosis Research.2020; 191: 1.     CrossRef
Genetically Elevated LDL Associates with Lower Risk of Intracerebral Hemorrhage
Guido J. Falcone, Elayna Kirsch, Julian N. Acosta, Rommell B. Noche, Audrey Leasure, Sandro Marini, Jaeyoon Chung, Magdy Selim, James F. Meschia, Devin L. Brown, Bradford B. Worrall, David L. Tirschwell, Jeremiasz M. Jagiella, Helena Schmidt, Jordi Jimene
Annals of Neurology.2020; 88(1): 56.     CrossRef
Minimally invasive surgery and transsulcal parafascicular approach in the evacuation of intracerebral haemorrhage
Lina Marenco-Hillembrand, Paola Suarez-Meade, Henry Ruiz Garcia, Ricardo Murguia-Fuentes, Erik H Middlebrooks, Lindsey Kangas, W David Freeman, Kaisorn L Chaichana
Stroke and Vascular Neurology.2020; 5(1): 40.     CrossRef
In utero exposure to the Great Chinese Famine and risk of intracerebral hemorrhage in midlife
Yun Li, Yanping Li, M. Edip Gurol, Yesong Liu, Peng Yang, Jihong Shi, Sheng Zhuang, Michele R. Forman, Shouling Wu, Xiang Gao
Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Potential therapeutic targets for intracerebral hemorrhage-associated inflammation: An update
Honglei Ren, Ranran Han, Xuemei Chen, Xi Liu, Jieru Wan, Limin Wang, Xiuli Yang, Jian Wang
Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism.2020; 40(9): 1752.     CrossRef
Targeted Delivery of Iron Oxide Nanoparticle-Loaded Human Embryonic Stem Cell-Derived Spherical Neural Masses for Treating Intracerebral Hemorrhage
Min Kyoung Kang, Tae Jung Kim, Young-Ju Kim, Lamie Kang, Jonghoon Kim, Nohyun Lee, Taeghwan Hyeon, Mi-sun Lim, Hee Jung Mo, Jung Hwan Shin, Sang-Bae Ko, Byung-Woo Yoon
International Journal of Molecular Sciences.2020; 21(10): 3658.     CrossRef
Infusion of Cold Saline into the Carotid Artery Does Not Affect Outcome After Intrastriatal Hemorrhage
Lane J. Liddle, Brittany J. Prokop, Christine A. Dirks, Andrew Demchuk, Mohammed Almekhlafi, Frederick Colbourne
Therapeutic Hypothermia and Temperature Management.2020; 10(3): 171.     CrossRef
Restarting Oral Anticoagulation in Patients With Atrial Fibrillation After an Intracranial Hemorrhage
Nhi Y. Nguyen, William H. Frishman
Cardiology in Review.2020; 28(4): 190.     CrossRef
In-hospital venous thromboembolism is associated with poor outcome in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage: A multicenter, prospective study
Jinxin Li, Dandan Wang, Wenjuan Wang, Jiaokun Jia, Kaijiang Kang, Jia Zhang, Xingquan Zhao
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2020; 29(8): 104958.     CrossRef
Biological Effects of Hydrogen Sulfide and Its Protective Role in Intracerebral Hemorrhage
Jiaxin Zhang, Haiyan Shan, Luyang Tao, Mingyang Zhang
Journal of Molecular Neuroscience.2020; 70(12): 2020.     CrossRef
Translational Intracerebral Hemorrhage Research: Has Current Neuroprotection Research ARRIVEd at a Standard for Experimental Design and Reporting?
Lane J. Liddle, Shivani Ralhan, Daniel L. Ward, Frederick Colbourne
Translational Stroke Research.2020; 11(6): 1203.     CrossRef
Association between Tooth Loss and Stroke: A Systematic Review
Nathalia Carolina Fernandes Fagundes, Roberta Souza D'Almeida Couto, Ana Paula Taborda Brandão, Leidiane Alencar de Oliveira Lima, Leonardo de Oliveira Bittencourt, Renata Duarte de Souza-Rodrigues, Marco Aurelio M. Freire, Lucianne Cople Maia, Rafael Rod
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2020; 29(8): 104873.     CrossRef
Combining Imaging and Genetics to Predict Recurrence of Anticoagulation-Associated Intracerebral Hemorrhage
Alessandro Biffi, Sebastian Urday, Patryk Kubiszewski, Lee Gilkerson, Padmini Sekar, Axana Rodriguez-Torres, Margaret Bettin, Andreas Charidimou, Marco Pasi, Christina Kourkoulis, Kristin Schwab, Zora DiPucchio, Tyler Behymer, Jennifer Osborne, Misty Morg
Stroke.2020; 51(7): 2153.     CrossRef
Orexin A alleviates neuroinflammation via OXR2/CaMKKβ/AMPK signaling pathway after ICH in mice
Tao Li, Weilin Xu, Jinsong Ouyang, Xiaoyang Lu, Prativa Sherchan, Cameron Lenahan, Giselle Irio, John H. Zhang, Jianhua Zhao, Yongfa Zhang, Jiping Tang
Journal of Neuroinflammation.2020;[Epub]     CrossRef
Cerebral Microbleed Burdens in Specific Brain Regions Are Associated With Disease Severity of Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy With Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy
Chih‐Ping Chung, Jiun‐Wei Chen, Feng‐Chi Chang, Wei‐Chi Li, Yi‐Chung Lee, Li‐Fen Chen, Yi‐Chu Liao
Journal of the American Heart Association.2020;[Epub]     CrossRef
Incidence of thromboembolic events following administration of four-factor prothrombin complex concentrate (4F-PCC) for oral anticoagulation reversal
Therese Makhoul, Gregory Kelly, Brian Kersten, Megan Nadler, Christopher G. Zammit, Courtney M.C. Jones, Rachael Scott, Nicole M. Acquisto
Thrombosis Research.2020; 194: 158.     CrossRef
Nationwide patterns of hemorrhagic stroke among patients hospitalized with brain metastases: influence of primary cancer diagnosis and anticoagulation
Victor Lee, Vikram Jairam, James B. Yu, Henry S. Park
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Oral anticoagulant therapy in patients after intracerebral hemorrhage
A. A. Kulesh, L. I. Syromyatnikova
Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics.2020; 12(3): 4.     CrossRef
A Multi-Model Pipeline for Translational Intracerebral Haemorrhage Research
Sarah E. Withers, Adrian R. Parry-Jones, Stuart M. Allan, Paul R. Kasher
Translational Stroke Research.2020; 11(6): 1229.     CrossRef
Association of Hypertensive Intracerebral Hemorrhage with Left Ventricular Hypertrophy on Transthoracic Echocardiography
Lars-Peder Pallesen, Jenny Wagner, Dimitris Lambrou, Silke Braun, Matthias Weise, Alexandra Prakapenia, Jessica Barlinn, Timo Siepmann, Simon Winzer, Haidar Moustafa, Hagen H. Kitzler, Kristian Barlinn, Heinz Reichmann, Volker Puetz
Journal of Clinical Medicine.2020; 9(7): 2148.     CrossRef
Endoscopic intraventricular hematoma evacuation surgery versus external ventricular drainage for the treatment of patients with moderate to severe intraventricular hemorrhage: a multicenter, randomized, controlled trial
Junhao Zhu, Chao Tang, Zixiang Cong, Jin Yang, Xiangming Cai, Yuxiu Liu, Chiyuan Ma
Trials.2020;[Epub]     CrossRef
Hematoma Expansion in Intracerebral Hemorrhage: An Update on Prediction and Treatment
Zhifang Li, Mingfeng You, Chunnan Long, Rentang Bi, Haoqiang Xu, Quanwei He, Bo Hu
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Safety and Use of MLC601/MLC901 (NeuroAiDTM) in Primary Intracerebral Hemorrhage: A Cohort Study from the NeuroAiD Safe Treatment Registry
Ramesh Kumar, Azizi Abu Bakar, Jegan Thanabalan, Sanmugarajah Paramasvaran, Charng Jeng Toh, Ainul Jaffar, Farizal Fadzil, Palaniandy Kamalanathan, Bee Hong Soon, Narayanaswamy Venketasubramanian
Brain Sciences.2020; 10(8): 499.     CrossRef

Functional Recovery Patterns of Hemorrhagic and Ischemic Stroke Patients Under Post-Acute Care Rehabilitation Program

Chan-Lin Chu, Yueh-Peng Chen, Carl CP Chen, Chih-Kuang Chen, Hsiang-Ning Chang, Chien-Hung Chang, Yu-Cheng Pei
Neuropsychiatric Disease and Treatment.2020; Volume 16: 1975.     CrossRef
A Practical 3D-Printed Model for Training of Endoscopic and Exoscopic Intracerebral Hematoma Surgery with a Tubular Retractor
Junhao Zhu, Guodao Wen, Chao Tang, Chunyu Zhong, Jin Yang, Chiyuan Ma
Journal of Neurological Surgery Part A: Central European Neurosurgery.2020; 81(05): 404.     CrossRef
Magnitude of risk factors and in-hospital mortality of stroke in Ethiopia: a systematic review and meta-analysis
Muluneh Alene, Moges Agazhe Assemie, Leltework Yismaw, Daniel Bekele Ketema
BMC Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Efficacy and safety of edaravone for acute intracerebral haemorrhage: protocol for a systematic review and meta-analysis
Luda Feng, Ning Liang, Tingting Li, Qinyu Yang, Ping Jiang, Shengnan Guo, Chi Zhang, Ying Gao
BMJ Open.2020; 10(8): e039366.     CrossRef
Association Between Non-high-density Lipoprotein Cholesterol and 3-Month Prognosis in Patients With Spontaneous Intracerebral Hemorrhage
Hao Feng, Xin Wang, Wenjuan Wang, Xingquan Zhao
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Anticoagulation and bleeding risk in patients with COVID-19
Nancy Musoke, Kevin Bryan Lo, Jeri Albano, Eric Peterson, Ruchika Bhargav, Fahad Gul, Robert DeJoy, Grace Salacup, Jerald Pelayo, Padmavathi Tipparaju, Zurab Azmaiparashvili, Gabriel Patarroyo-Aponte, Janani Rangaswami
Thrombosis Research.2020; 196: 227.     CrossRef
Phenotype change of polarized microglia after intracerebral hemorrhage: Advances in research
Ran Tang, Zhuyi Huang, Heling Chu
Brain Hemorrhages.2020; 1(3): 161.     CrossRef
Inhibiting ER Stress Weakens Neuronal Pyroptosis in a Mouse Acute Hemorrhagic Stroke Model
Guang Chen, Cheng Gao, Ya’nan Yan, Tao Wang, Chengliang Luo, Mingyang Zhang, Xiping Chen, Luyang Tao
Molecular Neurobiology.2020; 57(12): 5324.     CrossRef
Influence of Triggering Events on the Occurrence of Spontaneous Intracranial Hemorrhage : Comparison of Non-Lesional Spontaneous Intraparenchymal Hemorrhage and Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage
Jung Hyun Na, Jae Hoon Kim, Hee In Kang, In-Suk Bae, Deok Ryeong Kim, Byung Gwan Moon
Journal of Korean Neurosurgical Society.2020; 63(5): 607.     CrossRef
Negative Impact of the COVID-19 Pandemic on Admissions for Intracranial Hemorrhage
Amr Abdulazim, Anne Ebert, Nima Etminan, Kristina Szabo, Angelika Alonso
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Stroke in the adult Qatari population (Q-stroke) a hospital-based retrospective cohort study
Yahia Z. Imam, Saadat Kamran, Maher Saqqur, Faisal Ibrahim, Prem Chandra, Jon D. Perkins, Rayaz A. Malik, Naveed Akhtar, Salman Al-Jerdi, Dirk Deleu, Osama Elalamy, Yasir Osman, Gayane Malikyan, Hisham Elkhider, Suha Elmakki, Lubna ElSheikh, Noha Mhjob, M
PLOS ONE.2020; 15(9): e0238865.     CrossRef
Specificities of acute phase stroke management in the elderly
D. Smadja, P. Krolak-Salmon
Revue Neurologique.2020; 176(9): 684.     CrossRef
Mechanism Study of the Protective Effects of Sodium Tanshinone IIA Sulfonate Against Atorvastatin-Induced Cerebral Hemorrhage in Zebrafish: Transcriptome Analysis
Zhong-Yan Zhou, Wai-Rong Zhao, Ying Xiao, Jing Zhang, Jing-Yi Tang, Simon Ming-Yuen Lee
Frontiers in Pharmacology.2020;[Epub]     CrossRef
Hemorrhagic patterns and their risk factors in patients with moyamoya disease
Q. Zhang, M. Zhao, P. Ge, X. Liu, R. Wang, Y. Zhang, D. Zhang, J. Zhao
European Journal of Neurology.2020; 27(12): 2499.     CrossRef
Transient Ischemic Attack
New England Journal of Medicine.2020; 383(16): 1596.     CrossRef
Clinical efficacy ofMajoon FalasfaandRoghan-e-Surkhin post-stroke-disability: an open labeled, pre-post analysis
Izhar Ahmad, Tanzeel Ahmad, Mohd Aleemuddin Quamri
Drug Metabolism and Personalized Therapy.2020;[Epub]     CrossRef
Towards detection of brain injury using multimodal non-invasive neuromonitoring in adults undergoing extracorporeal membrane oxygenation
Irfaan A. Dar, Imad R. Khan, Ross K. Maddox, Olga Selioutski, Kelly L. Donohue, Mark A. Marinescu, Sunil M. Prasad, Nadim H. Quazi, Jack S. Donlon, Emily A. Loose, Gabriel A. Ramirez, Jingxuan Ren, Joseph B. Majeski, Kenneth Abramson, Turgut Durduran, Dav
Biomedical Optics Express.2020; 11(11): 6551.     CrossRef
The Association Between Peri-Hemorrhagic Metabolites and Cerebral Hemodynamics in Comatose Patients With Spontaneous Intracerebral Hemorrhage: An International Multicenter Pilot Study Analysis
Frank Rasulo, Simone Piva, Soojin Park, Mauro Oddo, Murad Megjhani, Danilo Cardim, Ilaria Matteotti, Leonardo Gandolfi, Chiara Robba, Fabio Silvio Taccone, Nicola Latronico
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
A Research on Drug Discovery for Intracerebral Hemorrhage Focusing on Leukotriene B4 and Its Receptor
Masanori Hijioka
YAKUGAKU ZASSHI.2020; 140(11): 1323.     CrossRef
Cost-effectiveness of antithrombotic agents for atrial fibrillation in older adults at risk for falls: a mathematical modelling study
Eric K.C. Wong, Christina Belza, David M.J. Naimark, Sharon E. Straus, Harindra C. Wijeysundera
CMAJ Open.2020; 8(4): E706.     CrossRef
A fast and fully-automated deep-learning approach for accurate hemorrhage segmentation and volume quantification in non-contrast whole-head CT
Ali Arab, Betty Chinda, George Medvedev, William Siu, Hui Guo, Tao Gu, Sylvain Moreno, Ghassan Hamarneh, Martin Ester, Xiaowei Song
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Genome-wide association study of intracranial aneurysms identifies 17 risk loci and genetic overlap with clinical risk factors
Mark K. Bakker, Rick A. A. van der Spek, Wouter van Rheenen, Sandrine Morel, Romain Bourcier, Isabel C. Hostettler, Varinder S. Alg, Kristel R. van Eijk, Masaru Koido, Masato Akiyama, Chikashi Terao, Koichi Matsuda, Robin G. Walters, Kuang Lin, Liming Li,
Nature Genetics.2020; 52(12): 1303.     CrossRef
Hematoma Ventricle Distance on Computed Tomography Predicts Poor Outcome in Intracerebral Hemorrhage
Lan Deng, Yun-Dong Zhang, Jian-Wen Ji, Wen-Song Yang, Xiao Wei, Yi-Qing Shen, Rui Li, Shu-Qiang Zhang, Xin-Ni Lv, Xin-Hui Li, Zhou-Ping Tang, Guo-Feng Wu, Li-Bo Zhao, Peng Xie, Qi Li
Frontiers in Neuroscience.2020;[Epub]     CrossRef
Prevalence, Patterns, and Predictors of Multimorbidity in Adults With Acquired Brain Injury at Admission to Staged Community-Based Rehabilitation
Hayley M. Jackson, Lakkhina Troeung, Angelita Martini
Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation.2020; 2(4): 100089.     CrossRef
Analysis of Bioelectrical Brain Activity in Patients with Spontaneous Supratentorial Intracerebral Hemorrhage on the Ground of Conservative Therapy in Comparison with Disease Acute Period Functional Outcome
O. A. Kozyolkin, A. A. Kuznietsov
Ukraïnsʹkij žurnal medicini, bìologìï ta sportu.2020; 5(5): 148.     CrossRef
Detection and estimating the blood accumulation volume of brain hemorrhage in a human anatomical skull using a RF single coil
Moshe Oziel, Boris Rubinsky, Rafi Korenstein
PeerJ.2020; 8: e10416.     CrossRef
The Association between Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Stroke: Results from the Korean Genome and Epidemiology Study (KoGES)
Yun-Jung Yang, Mi-Hyang Jung, Seok-Hoo Jeong, Yeon-Pyo Hong, Yeong In Kim, Sang Joon An
International Journal of Environmental Research and Public Health.2020; 17(24): 9568.     CrossRef
Blood pressure management in stroke patients
Seung Min Kim, Ho Geol Woo, Yeon Jeong Kim, Bum Joon Kim
Journal of Neurocritical Care.2020; 13(2): 69.     CrossRef
Intracerebral haemorrhage: from clinical settings to animal models
Qian Bai, Zhaofu Sheng, Yang Liu, Ruiyi Zhang, Voon Wee Yong, Mengzhou Xue
Stroke and Vascular Neurology.2020; 5(4): 388.     CrossRef
Incidence of Ischemic and Thrombotic Events Following Nontraumatic Intracerebral and Subarachnoid Hemorrhages
mehdi maghbooli, reza ahmadi, ghazaleh bahrami
The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam.2020; 9(1): 6.     CrossRef
Index Admission Characteristics and All-Cause Readmissions Analysis in Younger and Older Adults with Intracerebral Hemorrhage
Brian Dongha Kim, Christeena Kurian, Laura K. Stein, Stanley Tuhrim, Mandip S. Dhamoon
Cerebrovascular Diseases.2020; 49(4): 375.     CrossRef
Diagnostic and prognostic value of serum interleukins 6 and 10 integrated assessment in patients with acute period of spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage
A.A. Kuznietsov
Medicine Today and Tomorrow.2020; 89(4): 47.     CrossRef
Intracerebral Hemorrhage in Multiple Sclerosis: A Retrospective Cohort Study
Maryam Zulfiqar, Fares Qeadan, Asad Ikram, Mudassir Farooqui, Sarah P. Richardson, Christopher S. Calder, Syed A. Quadri, Puja Mathur, Corey Ford, Santiago O.Gutierrez, Enrique Liera, Harry Snow, Joel N.Gonzalez, Atif Zafar
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2019; 28(2): 267.     CrossRef
miR-181b regulates ER stress induced neuron death through targeting Heat Shock Protein A5 following intracerebral haemorrhage
Zhenyu Wang, Liang Fang, Hui Shi, Zhao Yang
Immunology Letters.2019; 206: 1.     CrossRef
Thrombin promotes pericyte coverage by Tie2 activation in a rat model of intracerebral hemorrhage
En Hu, Wang Hu, Ali Yang, Huajun Zhou, Jun Zhou, Jiekun Luo, Yang Wang, Tao Tang, Hanjin Cui
Brain Research.2019; 1708: 58.     CrossRef
Sex Differences in Severity of Stroke in the INSTRUCT Study: a Meta‐Analysis of Individual Participant Data
Hoang T. Phan, Mathew J. Reeves, Christopher L. Blizzard, Amanda G. Thrift, Dominique A. Cadilhac, Jonathan Sturm, Petr Otahal, Peter Rothwell, Yannick Bejot, Norberto L. Cabral, Peter Appelros, Janika Kõrv, Riina Vibo, Cesar Minelli, Seana L. Gall
Journal of the American Heart Association.2019;[Epub]     CrossRef
Effects of Statin Therapy on the Risk of Intracerebral Hemorrhage in Korean Patients with Hyperlipidemia
Minji Jung, Sukhyang Lee
Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy.2019; 39(2): 129.     CrossRef
Association of Apolipoprotein E With Intracerebral Hemorrhage Risk by Race/Ethnicity
Sandro Marini, Katherine Crawford, Andrea Morotti, Myung J. Lee, Alessandro Pezzini, Charles J. Moomaw, Matthew L. Flaherty, Joan Montaner, Jaume Roquer, Jordi Jimenez-Conde, Eva Giralt-Steinhauer, Roberto Elosua, Elisa Cuadrado-Godia, Carolina Soriano-Ta
JAMA Neurology.2019; 76(4): 480.     CrossRef
Neuroprotective potential of GDF11 in experimental intracerebral hemorrhage in elderly rats
Xiao Anqi, Chen Ruiqi, Ren Yanming, You Chao
Journal of Clinical Neuroscience.2019; 63: 182.     CrossRef
Acupuncture combined Bobath approach for limbs paralysis after hypertensive intracerebral hemorrhage
Guang-fu Song, Xin Li, Yao Feng, Chang-hong Yu, Xiao-yu Lian
Medicine.2019; 98(10): e14750.     CrossRef
Differences in neurosurgical treatment of intracerebral haemorrhage: a nation-wide observational study of 578 consecutive patients
Andreas Fahlström, Lovisa Tobieson, Henrietta Nittby Redebrandt, Hugo Zeberg, Jiri Bartek, Andreas Bartley, Maria Erkki, Amel Hessington, Ebba Troberg, Sadia Mirza, Parmenion P. Tsitsopoulos, Niklas Marklund
Acta Neurochirurgica.2019; 161(5): 955.     CrossRef
Recent advances in spontaneous intracerebral hemorrhage
Ravi Garg, José Biller
F1000Research.2019; 8: 302.     CrossRef
Adipose‐derived mesenchymal stem cells stereotactic transplantation alleviate brain edema from intracerebral hemorrhage
Ye Zhang, Hong Deng, Yang Hu, Chao Pan, Guofeng Wu, Qi Li, Zhouping Tang
Journal of Cellular Biochemistry.2019; 120(9): 14372.     CrossRef
Subarachnoid Hemorrhage in Hospitalized Renal Transplant Recipients with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease: A Nationwide Analysis
Wisit Cheungpasitporn, Charat Thongprayoon, Patompong Ungprasert, Karn Wijarnpreecha, Wisit Kaewput, Napat Leeaphorn, Tarun Bathini, Fouad T. Chebib, Paul T. Kröner
Journal of Clinical Medicine.2019; 8(4): 524.     CrossRef
Increased TRPM4 Activity in Cerebral Artery Myocytes Contributes to Cerebral Blood Flow Reduction After Subarachnoid Hemorrhage in Rats
Yi Gong, Ming-yue Du, Hua-lin Yu, Zhi-yong Yang, Yu-jin Li, Lei Zhou, Rong Mei, Li Yang, Fei Wang
Neurotherapeutics.2019; 16(3): 901.     CrossRef
Frequency of Intracranial Hemorrhage With Low-Dose Aspirin in Individuals Without Symptomatic Cardiovascular Disease
Wen-Yi Huang, Jeffrey L. Saver, Yi-Ling Wu, Chun-Jen Lin, Meng Lee, Bruce Ovbiagele
JAMA Neurology.2019; 76(8): 906.     CrossRef
An update on neurocritical care for intracerebral hemorrhage
Ranier Reyes, Meera Viswanathan, Venkatesh Aiyagari
Expert Review of Neurotherapeutics.2019; 19(6): 557.     CrossRef
Risk of intracerebral haemorrhage in Chinese patients with atrial fibrillation on warfarin with cerebral microbleeds: the IPAAC-Warfarin study
Yannie Soo, Jill M Abrigo, Kam Tat Leung, Suk Fung Tsang, Hing Lung Ip, Sze Ho Ma, Karen Ma, Wing Chi Fong, Siu Hung Li, Richard Li, Ping Wing Ng, Kwok Kui Wong, Wenyan Liu, Bonnie Y K Lam, Ka Sing Lawrence Wong, Vincent Mok, Winnie Chiu Wing Chu, Thomas
Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.2019; 90(4): 428.     CrossRef
Neutrophil–lymphocyte ratio predicts the outcome of intracerebral hemorrhage
Shuo Liu, Xiaoqiang Liu, Shuying Chen, Yingxiu Xiao, Weiduan Zhuang
Medicine.2019; 98(26): e16211.     CrossRef
Effect of Cigarette Smoking on Functional Outcomes in Patients with Spontaneous Intracerebral Hemorrhage
Natasha Ironside, Ching-Jen Chen, Josephine Pucci, Edward Sander Connolly
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2019; 28(9): 2496.     CrossRef
Early Predictors for Infectious Complications in Patients With Spontaneous Intracerebral Hemorrhage and Their Impact on Outcome
Anna Lindner, Mario Kofler, Verena Rass, Bogdan Ianosi, Max Gaasch, Alois J. Schiefecker, Ronny Beer, Sebastian Loveys, Paul Rhomberg, Bettina Pfausler, Claudius Thomé, Erich Schmutzhard, Raimund Helbok
Frontiers in Neurology.2019;[Epub]     CrossRef
Blood pressure control and clinical outcomes in acute intracerebral haemorrhage: a preplanned pooled analysis of individual participant data
Tom J Moullaali, Xia Wang, Reneé H Martin, Virginia B Shipes, Thompson G Robinson, John Chalmers, Jose I Suarez, Adnan I Qureshi, Yuko Y Palesch, Craig S Anderson
The Lancet Neurology.2019; 18(9): 857.     CrossRef
Oligodendrocytes in intracerebral hemorrhage
Minkyung Kang, Yao Yao
CNS Neuroscience & Therapeutics.2019; 25(10): 1075.     CrossRef
Unplanned index hospital admissions among new older high-cost health care users in Ontario: a population-based matched cohort study
Sergei Muratov, Justin Lee, Anne Holbrook, J. Michael Paterson, Jason R. Guertin, Lawrence Mbuagbaw, Tara Gomes, Wayne Khuu, Priscila Pequeno, Jean-Eric Tarride
CMAJ Open.2019; 7(3): E537.     CrossRef
Early hematoma expansion in primary intracerebral hemorrhage: incidence and predictors
Hany Hamed Abd Elhady Helal, Wafik Said Bahnasy, Azza Abbas Ghali, Mohammed Osman Rabie
The Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery.2019;[Epub]     CrossRef
Long-Term Follow-Up of Cerebral Amyloid Angiopathy-Associated Intracranial Hemorrhage Reveals a High Prevalence of Atrial Fibrillation
Johanna Kaiser, Karl-Michael Schebesch, Alexander Brawanski, Ralf A. Linker, Felix Schlachetzki, Andrea Wagner
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2019; 28(11): 104342.     CrossRef
Altered long noncoding RNA profile after intracerebral hemorrhage
Jeong‐Min Kim, Jangsup Moon, Jung‐Suk Yu, Dong‐Kyu Park, Soon‐Tae Lee, Keun‐Hwa Jung, Kon Chu
Annals of Clinical and Translational Neurology.2019; 6(10): 2014.     CrossRef
Cilostazol Mono and Combination Treatments in Ischemic Stroke
Seung Min Kim, Jin-Man Jung, Bum Joon Kim, Ji-Sung Lee, Sun U. Kwon
Stroke.2019; 50(12): 3503.     CrossRef
Intracerebral Hemorrhage: Blood Components and Neurotoxicity
Neha Madangarli, Frederick Bonsack, Rajaneekar Dasari, Sangeetha Sukumari–Ramesh
Brain Sciences.2019; 9(11): 316.     CrossRef
Neuroprotective Methodologies of Co-Enzyme Q10 Mediated Brain Hemorrhagic Treatment: Clinical and Pre-Clinical Findings
Kajal Rajdev, Sidharth Mehan
CNS & Neurological Disorders - Drug Targets.2019; 18(6): 446.     CrossRef
Changes of complement and oxidative stress parameters in patients with acute cerebral infarction or cerebral hemorrhage and the clinical significance
Mei Zheng, Xiaoyan Wang, Jian Yang, Song Ma, Yi Wei, Suping Liu
Experimental and Therapeutic Medicine.2019;[Epub]     CrossRef
Intraoperative and postoperative effects of TEG-guided platelet transfusion on antiplateletdrug-related intracerebral hemorrhage patients
Hao Zhou, Li Chen, Hongtian He
Experimental and Therapeutic Medicine.2019;[Epub]     CrossRef
ROLE OF NON-HIGH-DENSITY LIPOPROTEIN CHOLESTEROL IN CEREBROVASCULAR ACCIDENTS
Sechassayana N.
Journal of Evidence Based Medicine and Healthcare.2019; 6(33): 2212.     CrossRef
İnme Sonrası Nöropsikiyatrik Sorunlar
Ali Görkem GENÇER, Çiçek HOCAOĞLU
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar.2019; 11(4): 419.     CrossRef
Association of S100B polymorphisms and serum S100B with risk of ischemic stroke in a Chinese population
Yu-Lan Lu, Rong Wang, Hua-Tuo Huang, Hai-Mei Qin, Chun-Hong Liu, Yang Xiang, Chun-Fang Wang, Hong-Cheng Luo, Jun-Li Wang, Yan Lan, Ye-Sheng Wei
Scientific Reports.2018;[Epub]     CrossRef
[125 I]IodoDPA-713 Binding to 18 kDa Translocator Protein (TSPO) in a Mouse Model of Intracerebral Hemorrhage: Implications for Neuroimaging
Frederick Bonsack, Catherine A. Foss, Ali S. Arbab, Cargill H. Alleyne, Martin G. Pomper, Sangeetha Sukumari-Ramesh
Frontiers in Neuroscience.2018;[Epub]     CrossRef
Outcomes and Costs of Patients Admitted to the ICU Due to Spontaneous Intracranial Hemorrhage
Shannon M. Fernando, Peter M. Reardon, Dar Dowlatshahi, Shane W. English, Kednapa Thavorn, Peter Tanuseputro, Jeffrey J. Perry, Erin Rosenberg, Eelco F. Wijdicks, Daren K. Heyland, Kwadwo Kyeremanteng
Critical Care Medicine.2018; 46(5): e395.     CrossRef
Hemorrhagic stroke after Epley maneuver: A case report
Paige Moore, Trung Le, Brian Blakley, Jason Beiko, Eric Meen
Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery.2018;[Epub]     CrossRef
Updates on Prevention of Hemorrhagic and Lacunar Strokes
Hsin-Hsi Tsai, Jong S. Kim, Eric Jouvent, M. Edip Gurol
Journal of Stroke.2018; 20(2): 167.     CrossRef
Further dissection of QTLs for salt-induced stroke and identification of candidate genes in the stroke-prone spontaneously hypertensive rat
Kaoru Niiya, Hiroki Ohara, Masato Isono, Abdullah Md. Sheikh, Hiroyuki Matsuo, Koichi Fujikawa, Minoru Isomura, Norihiro Kato, Toru Nabika
Scientific Reports.2018;[Epub]     CrossRef
Determination of serum carbohydrate-deficient transferrin by a nephelometric immunoassay for differential diagnosis of alcoholic and non-alcoholic liver diseases
Fumio Nomura, Tatsuo Kanda, Masanori Seimiya, Mamoru Satoh, Youko Kageyama, Takeshi Yamashita, Osamu Yokosuka, Naoya Kato, Katsuya Maruyama
Clinica Chimica Acta.2018; 485: 181.     CrossRef
The Epidemiological Characteristics of Stroke in Hunan Province, China
Wei He, Yunhai Liu, Jie Feng, Qing Huang, Ji Xu, Xiaojuan Liu, Cheng Yu, Wenbin Zhu, Te Wang, Donghui Jin, Huilin Liu, Yuelong Huang, Biyun Chen
Frontiers in Neurology.2018;[Epub]     CrossRef
Estimating the uptake of brain imaging and 30-days stroke mortality in Nigeria: A meta-analysis of hospital-based studies
Martinsixtus Ezejimofor, Amabetare Biu, Olalekan A. Uthman
Journal of the Neurological Sciences.2018; 394: 6.     CrossRef
Low-Dose Prasugrel in Patients with Resistance to Clopidogrel for the Treatment of Cerebral Aneurysms
Dongwhane Lee, Yunsun Song, Minkyu Han, Danbi Park, Dae Chul Suh
Neurointervention.2018; 13(2): 124.     CrossRef
Using zebrafish larval models to study brain injury, locomotor and neuroinflammatory outcomes following intracerebral haemorrhage
Siobhan Crilly, Alexandra Njegic, Sarah E. Laurie, Elisavet Fotiou, Georgina Hudson, Jack Barrington, Kirsty Webb, Helen L. Young, Andrew P. Badrock, Adam Hurlstone, Jack Rivers-Auty, Adrian R. Parry-Jones, Stuart M. Allan, Paul R. Kasher
F1000Research.2018; 7: 1617.     CrossRef
Role of Xingnaojing combined with naloxone in treating intracerebral haemorrhage
Yu-Min Xu, Xin-Chen Wang, Shi-Jie Zhang, Ting-Ting Xu, Hong-Ying Li, Shang-Yan Hei, Ze-Huai Wen, Yun-Zhi Ma, Qi Wang, Wei-Xiong Liang
Medicine.2018; 97(43): e12967.     CrossRef
Using zebrafish larval models to study brain injury, locomotor and neuroinflammatory outcomes following intracerebral haemorrhage
Siobhan Crilly, Alexandra Njegic, Sarah E. Laurie, Elisavet Fotiou, Georgina Hudson, Jack Barrington, Kirsty Webb, Helen L. Young, Andrew P. Badrock, Adam Hurlstone, Jack Rivers-Auty, Adrian R. Parry-Jones, Stuart M. Allan, Paul R. Kasher
F1000Research.2018; 7: 1617.     CrossRef
Knowledge, attitudes and practices related to stroke in Ghana and Nigeria: A SIREN call to action
Carolyn Jenkins, Bruce Ovbiagele, Oyedunni Arulogun, Arti Singh, Benedict Calys-Tagoe, Rufus Akinyemi, Aliyu Mande, Ezinne Sylvia Melikam, Albert Akpalu, Kolawole Wahab, Fred Stephen Sarfo, Taofeeq Sanni, Godwin Osaigbovo, Hemant K. Tiwari, Reginald Obiak
PLOS ONE.2018; 13(11): e0206548.     CrossRef
The Impact of Intracerebral Hemorrhage on the Progression of White Matter Hyperintensity
Xuemei Chen, Xin Chen, Yan Chen, Manman Xu, Tingting Yu, Junrong Li
Frontiers in Human Neuroscience.2018;[Epub]     CrossRef
Relationship between White Matter Hyperintensities and Hematoma Volume in Patients with Intracerebral Hematoma
Xuemei Chen, Yuexinzi Jin, Jian Chen, Xin Chen, Xiang Cao, Linjie Yu, Yun Xu
Aging and disease.2018; 9(6): 999.     CrossRef
Significant elevation of serum caspase-3 levels in patients with intracerebral hemorrhage
De-Biao Sun, Meng-Jun Xu, Qing-Meng Chen, Hai-Tao Hu
Clinica Chimica Acta.2017; 471: 62.     CrossRef
Blend sign predicts poor outcome in patients with intracerebral hemorrhage
Qi Li, Wen-Song Yang, Xing-Chen Wang, Du Cao, Dan Zhu, Fa-Jin Lv, Yang Liu, Liang Yuan, Gang Zhang, Xin Xiong, Rui Li, Yun-Xin Hu, Xin-Yue Qin, Peng Xie, Stephan Meckel
PLOS ONE.2017; 12(8): e0183082.     CrossRef
The clinical profile of patients with cardiac arrest induced by hemorrhagic stroke
Hiroki Nagasawa, Kouhei Ishikawa, Ikuto Takeuchi, Kei Jitsuiki, Takashi Iso, Akihiko Kondo, Hiromichi Ohsaka, Kazuhiko Omori, Youichi Yanagawa
Resuscitation.2017; 120: e5.     CrossRef