Traditional Risk Factors for Stroke in East Asia
Young Dae Kim, Yo Han Jung, Gustavo Saposnik
J Stroke. 2016;18(3):273-285.   Published online 2016 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2016.00885
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Adherence to Alternative Healthy Eating Index (AHEI-2010) is not associated with risk of stroke in Iranian adults: A case-control study
Seyed Mohammad Mousavi, Alireza Milajerdi, Hamed Pouraram, Mohammad Saadatnia, Forough Shakeri, Ammar Hassanzadeh Keshteli, Shing Cheng Tan, Ahmad Esmaillzadeh
International Journal for Vitamin and Nutrition Research.2021; 91(1-2): 48.     CrossRef
Hypertension and stroke in Asia: A comprehensive review from HOPE Asia
Yuda Turana, Jeslyn Tengkawan, Yook Chin Chia, Michael Nathaniel, Ji‐Guang Wang, Apichard Sukonthasarn, Chen‐Huan Chen, Huynh Van Minh, Peera Buranakitjaroen, Jinho Shin, Saulat Siddique, Jennifer M. Nailes, Sungha Park, Boon Wee Teo, Jorge Sison, Arieska
The Journal of Clinical Hypertension.2021; 23(3): 513.     CrossRef
Awareness of general public toward early manifestation of stroke in Saudi Arabia
Nashmi Al-Etesh, Ali Almsabah, Ammar Aljanubi, Qasem Alatawi, Muntathir Aldalwi, Mohammed Burshaid, Riyadh Alhaddad, Mustafa Alamer, Ahmed Aldakhlan, Yara Al-Etesh, Mohammed Alruwaili, Omar Alshalawi
International Journal of Medicine in Developing Countries.2021; : 1077.     CrossRef
Relationship of Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) with the outcome of ischemic stroke and the neurocognitive stroke biomarkers
Ahmed Esmael, Mohammed Elsherief, Ahmed Abdel Khalek Abdel Razek, Nehal Tharwat Mohammed El-Sayed, Mohammed Abd Elsalam, Mohamed E. Flifel, Saad Shawki
The Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery.2021;[Epub]     CrossRef
Transient global amnesia and stroke: not that benign?
Michele Romoli, Lorenzo Muccioli
Stroke and Vascular Neurology.2021; : svn-2021-001384.     CrossRef
Dietary total antioxidant capacity in relation to stroke among Iranian adults
Alireza Milajerdi, Forough Shakeri, Ammar Hassanzadeh Keshteli, Seyed Mohammad Mousavi, Sanaz Benisi-Kohansal, Mohammad Saadatnia, Ahmad Esmaillzadeh
Nutritional Neuroscience.2020; 23(6): 465.     CrossRef
Efficacy and safety of ertugliflozin in East/Southeast Asian patients with type 2 diabetes mellitus
Jie Liu, Shrita Patel, Nilo B. Cater, Larry Wu, Susan Huyck, Steven G. Terra, Anne Hickman, Amanda Darekar, Annpey Pong, Ira Gantz
Diabetes, Obesity and Metabolism.2020; 22(4): 574.     CrossRef
Visit-to-Visit Variability of Lipids Measurements and the Risk of Stroke and Stroke Types: A Prospective Cohort Study
Anxin Wang, Haibin Li, Jinhuan Yuan, Yingting Zuo, Yijun Zhang, Shouhua Chen, Shouling Wu, Yongjun Wang
Journal of Stroke.2020; 22(1): 119.     CrossRef
Improving the Clinical Outcome in Stroke Patients Receiving Thrombolytic or Endovascular Treatment in Korea: from the SECRET Study
Young Dae Kim, Ji Hoe Heo, Joonsang Yoo, Hyungjong Park, Byung Moon Kim, Oh Young Bang, Hyeon Chang Kim, Euna Han, Dong Joon Kim, JoonNyung Heo, Minyoung Kim, Jin Kyo Choi, Kyung-Yul Lee, Hye Sun Lee, Dong Hoon Shin, Hye-Yeon Choi, Sung-Il Sohn, Jeong-Ho
Journal of Clinical Medicine.2020; 9(3): 717.     CrossRef
Coronary Calcium Score for the Prediction of Asymptomatic Coronary Artery Disease in Patients With Ischemic Stroke
Hye-Yeon Choi, Soo Jeong Shin, Joonsang Yoo, Kijeong Lee, Dongbeom Song, Young Dae Kim, Hyo Suk Nam, Kyung Yul Lee, Hye Sun Lee, Dong Joon Kim, Ji Hoe Heo
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Comparison between stroke triage scale and emergency severity Index to triage patients with neurological Complaints: A randomized clinical trial
Ali Abedi, Amir Mirhaghi, Mohsen Ebrahimi, Seyyed Reza Mazloum
International Emergency Nursing.2020; 53: 100871.     CrossRef
Interactive effect of sleep duration and sleep quality on risk of stroke: An 8-year follow-up study in China
Ailing Ji, Heqing Lou, Peian Lou, Chunrong Xu, Pan Zhang, Cheng Qiao, Qing Yang
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Baseline Serum Bilirubin and Risk of First Stroke in Hypertensive Patients
Jiancheng Wang, Xianglin Zhang, Zhuxian Zhang, Yuanyuan Zhang, Jingping Zhang, Huan Li, Youbao Li, Binyan Wang, Jing Nie, Min Liang, Guobao Wang, Yefeng Cai, Jianping Li, Yan Zhang, Yong Huo, Yimin Cui, Xiping Xu, Xianhui Qin
Journal of the American Heart Association.2020;[Epub]     CrossRef
Incidence of Major Bleeding in Patients with Pulmonary Thromboembolism Treated with Fixed Dose Alteplase 100 mg
Dae-Hwan Bae, Won Jae Lee, Yoon Mi Shin
Journal of Korean Medical Science.2020;[Epub]     CrossRef
Gut microbiota-associated metabolite trimethylamine N-Oxide and the risk of stroke: a systematic review and dose–response meta-analysis
Mahdieh Abbasalizad Farhangi, Mahdi Vajdi, Mohammad Asghari-Jafarabadi
Nutrition Journal.2020;[Epub]     CrossRef
The Experiences of Couples Affected by Stroke and Nurses Managing Patient Rehabilitation: A Descriptive Study in Singapore
Sheena RAMAZANU, Doris LEUNG, Vico Chung Lim CHIANG
Journal of Nursing Research.2020; 28(5): e113.     CrossRef
AI-Based Stroke Disease Prediction System Using Real-Time Electromyography Signals
Jaehak Yu, Sejin Park, Soon-Hyun Kwon, Chee Meng Benjamin Ho, Cheol-Sig Pyo, Hansung Lee
Applied Sciences.2020; 10(19): 6791.     CrossRef
Geographic Variations of Stroke Incidence in Chinese Communities: An 18-Year Prospective Cohort Study from 1997 to 2015
Fan Xia, Xuexin Yu, Yunke Li, Yuqi Chen, Wei Zhang, Chao You, Xin Hu
Journal of Stroke.2020; 22(3): 345.     CrossRef
Correlation Between Internal Carotid Artery Tortuosity and Imaging of Cerebral Small Vessel Disease
Yuan-Chang Chen, Xiao-Er Wei, Jing Lu, Rui-Hua Qiao, Xue-Feng Shen, Yue-Hua Li
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Relationship Between Step Counts and Cerebral Small Vessel Disease in Japanese Men
Mohammad Moniruzzaman, Aya Kadota, Hiroyoshi Segawa, Keiko Kondo, Sayuki Torii, Naoko Miyagawa, Akira Fujiyoshi, Takashi Hisamatsu, Yoshiyuki Watanabe, Akihiko Shiino, Kazuhiko Nozaki, Hirotsugu Ueshima, Katsuyuki Miura
Stroke.2020; 51(12): 3584.     CrossRef
Addressing atherosclerotic cardiovascular disease risk in South Asians: A daunting task ahead
Milan Gupta
Atherosclerosis.2020; 315: 76.     CrossRef
Maintenance dose of warfarin beyond time in therapeutic range for preventing vascular events
Yerim Kim, Eun Sun Park, Dong-Wan Kang, Tae Jung Kim, Seung-Hoon Lee
Journal of the Neurological Sciences.2019; 398: 69.     CrossRef
Manual function of the unaffected upper extremity can affect functional outcome after stroke
Tae Hwan Cho, Yoon Jeong Jeong, Hyo Jeong Lee, Hyun Im Moon
International Journal of Rehabilitation Research.2019; 42(1): 26.     CrossRef
Correlation Between Intracranial Arterial Calcification and Imaging of Cerebral Small Vessel Disease
Yuan-Chang Chen, Xiao-Er Wei, Jing Lu, Rui-Hua Qiao, Xue-Feng Shen, Yue-Hua Li
Frontiers in Neurology.2019;[Epub]     CrossRef
Social attention and scientific articles on stroke: Altmetric analysis of top-50 articles
Yerim Kim, Jee-Eun Kim, Yoo Hwan Kim, Dae Young Yoon, Yeo Jin Kim, Jong Seok Bae
Clinical Neurology and Neurosurgery.2019; 183: 105386.     CrossRef
Correlation Between the Number of Lenticulostriate Arteries and Imaging of Cerebral Small Vessel Disease
Yuan-Chang Chen, Xiao-Er Wei, Jing Lu, Rui-Hua Qiao, Xue-Feng Shen, Yue-Hua Li
Frontiers in Neurology.2019;[Epub]     CrossRef
Unconventional, Yet Important, Risk Factors for Stroke
Jong S. Kim
Journal of Stroke.2018; 20(1): 1.     CrossRef
Association between heavy metal levels and acute ischemic stroke
Ching-Huang Lin, Yi-Ting Hsu, Cheng-Chung Yen, Hsin-Hung Chen, Ching-Jiunn Tseng, Yuk-Keung Lo, Julie Y. H. Chan
Journal of Biomedical Science.2018;[Epub]     CrossRef
Serum Trimethylamine N-Oxide Concentration Is Positively Associated With First Stroke in Hypertensive Patients
Jing Nie, Liling Xie, Bo-xin Zhao, Youbao Li, Bingbing Qiu, Fengxin Zhu, Guo-feng Li, Mingli He, Yu Wang, Binyan Wang, Side Liu, Hao Zhang, Huiyuan Guo, Yefeng Cai, Yong Huo, Fan Fan Hou, Xiping Xu, Xianhui Qin
Stroke.2018; 49(9): 2021.     CrossRef
Consensus Document on Improving Hypertension Management in Asian Patients, Taking Into Account Asian Characteristics
Kazuomi Kario, Chen-Huan Chen, Sungha Park, Chang-Gyu Park, Satoshi Hoshide, Hao-Min Cheng, Qi-Fang Huang, Ji-Guang Wang
Hypertension.2018; 71(3): 375.     CrossRef
Impact of Non-vitamin K Antagonist Oral Anticoagulant Withdrawal on Stroke Outcomes
Joong Hyun Park, Sang Won Han, Kyung-Yul Lee, Hye-Yeon Choi, Kyeongyeol Cheon, Han-Jin Cho, Yo Han Jung, Hyung Jong Park, Hyo Suk Nam, Ji Hoe Heo, Hye Sun Lee, Gustavo Saposnik, Young Dae Kim
Frontiers in Neurology.2018;[Epub]     CrossRef
Total Cerebral Small-Vessel Disease Score is Associated with Mortality during Follow-Up after Acute Ischemic Stroke
Tae-Jin Song, Jinkwon Kim, Dongbeom Song, Joonsang Yoo, Hye Sun Lee, Yong-Jae Kim, Hyo Suk Nam, Ji Hoe Heo, Young Dae Kim
Journal of Clinical Neurology.2017; 13(2): 187.     CrossRef
Trends in vascular risk factors, stroke performance measures, and outcomes in patients with first-ever ischemic stroke in Taiwan between 2000 and 2012
Cheng-Yang Hsieh, Darren Philbert Wu, Sheng-Feng Sung
Journal of the Neurological Sciences.2017; 378: 80.     CrossRef
Association between high-density lipoprotein-cholesterol and hypertension in relation to circulating CD34-positive cell levels
Yuji Shimizu, Shimpei Sato, Jun Koyamatsu, Hirotomo Yamanashi, Mako Nagayoshi, Koichiro Kadota, Shin-Ya Kawashiri, Takahiro Maeda
Journal of Physiological Anthropology.2017;[Epub]     CrossRef