Epidemiology, Risk Factors, and Clinical Features of Intracerebral Hemorrhage: An Update
Sang Joon An, Tae Jung Kim, Byung-Woo Yoon
J Stroke. 2017;19(1):3-10.   Published online 2017 Jan 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2016.00864
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Significant elevation of serum caspase-3 levels in patients with intracerebral hemorrhage
De-Biao Sun, Meng-Jun Xu, Qing-Meng Chen, Hai-Tao Hu
Clinica Chimica Acta.2017; 471: 62.     CrossRef
Blend sign predicts poor outcome in patients with intracerebral hemorrhage
Qi Li, Wen-Song Yang, Xing-Chen Wang, Du Cao, Dan Zhu, Fa-Jin Lv, Yang Liu, Liang Yuan, Gang Zhang, Xin Xiong, Rui Li, Yun-Xin Hu, Xin-Yue Qin, Peng Xie, Stephan Meckel
PLOS ONE.2017; 12(8): e0183082.     CrossRef
The clinical profile of patients with cardiac arrest induced by hemorrhagic stroke
Hiroki Nagasawa, Kouhei Ishikawa, Ikuto Takeuchi, Kei Jitsuiki, Takashi Iso, Akihiko Kondo, Hiromichi Ohsaka, Kazuhiko Omori, Youichi Yanagawa
Resuscitation.2017; 120: e5.     CrossRef